przedszkolakonferencjaOpłaty za przedszkola były tematem konferencji prasowej prezydenta, prezesa Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego Wadima Tyszkiewicza. "Politycy, na czele z Premierem, straszący konsekwencjami za zbyt wysokie opłaty ustalane przez samorządy zapominają, że Polska jest państwem prawa i że obowiązująca od 1991 roku Ustawa Oświatowa daje prawo samorządom do ustalania opłat.   Art. 14.5 „Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te przedszkola". Jakim więc prawem premier chce ingerować w kompetencje organów samorządowych jakimi są gminy?  Jeśli politycy obudzeni z przedszkolnego snu chcą rzeczywiście zmian, niech zmienią prawo i jeśli rzeczywiście chcą ulżyć dzieciom, i ich rodzicom fundując Polakom 10-godzinne darmowe przedszkola, niech wskażą źródła ich finansowania, najlepiej z budżetu państwa. Inaczej to będzie tylko przedwyborczy, polityczny folklor"- mówił podczas konferencji W. Tyszkiewicz. Może jednak do decydentów dotrze to, że nad tym problemem trzeba się w końcu pochylić. Oby tylko przy tej całej zadymie przedszkolnej nie wylano dziecka z kąpielą. Szef ZPBiW podkreslał jednocześnie, że polskie rodziny pokrywają najczęściej od 10% do 20% ponoszonych kosztów na utrzymanie dziecka w przedszkolu. Samorządy zwiększając opłaty przy naliczaniu godzinowym, narzuconym nową ustawą, próbują zrównoważyć budżety tylko w pozycji dopłat do przedszkoli  żeby nie narazić się na zarzut złamania dyscypliny finansowej. Po wprowadzeniu nowego systemu zyskują i płacą zdecydowanie mniej ci rodzice, którzy posyłają na krócej dzieci do przedszkoli i odzyskują opłaty za nieobecności, a tracą ci  którzy oddają dzieci na dłużej np. na 10 godzin dziennie.

Zobacz także

Startuje ebilet w SubBusie

W dniach 4-5 marca 2020 r. nastąpi uruchomienie usługi E-Biletu w MPK SUBBUS! Od tego dnia uruchomiona zostanie sprzedaż kart Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego, które będą jedynym nośnikiem biletów elektronicznych na terenie obsługiwanym przez MPK SUBBUS oraz korzystanie z nich w pojazdach MPK SUBBUS.

Więcej…

Zniesiono zakaz wchodzenia do lasu

Informujemy, że rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego zniesiony został zakaz wstępu do lasu.

Więcej…

Ochrona przeciwpowodziowa Nowej Soli

Realizowana przez Wody Polskie budowa wałów przeciwpowodziowych jest odpowiedzią na apele społeczności lokalnej i przyczyni się do minimalizowania skutków powodzi o skali podobnej do tej z 1997 roku. Prace związane z budową nowych wałów przeciwpowodziowych Odry i Czarnej Strugi na terenie Nowej Soli oraz gminy Otyń mają na celu zapewnienie kompleksowej ochrony życia i mienia ponad 43 tysięcy mieszkańców regionu.

Więcej…