21wrzesnia2011c"Sprzątanie świata" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym świecie. Do Polski ideę „sprzątania świata" sprowadziła Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka oraz prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie Świata-Polska". 

 

W tegorocznej, nowosolskiej akcji udział wzięły: 

• Szkoła podstawowa nr 2, 3, 5, 6 i 8,

• Gimnazjum nr 1, 2 i 3,

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 3 i 4 oraz Liceum Ogólnokształcące,

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

• Przedszkole nr 2

Łącznie około 2.000 uczniów.

Zwieńczeniem akcji było spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Nowej Soli, podczas którego odbył się konkurs wiedzy ekologicznej dla osób uczestniczących w akcji „Sprzątanie Świata". Konkurs został przeprowadzony dla trzech grup wiekowych: klasy IV-VI szkół podstawowych, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Laureaci konkursu nagrodzeni zostali upominkami z logo Nowej Soli.

Laureatami zostali:

Szkoły podstawowe

1. Daniel Mikijaniec

2. Aleksandra Moryson

3. Aleksandra Szynkarczyn

gimnazja

1. Alicja Bielachowicz

2. Patrycja Cyraniak

3. Dominika Nowicka

szkoły ponadgimnazjalne

1. Jakub Hodowany

2. Magda Przybylska

3. Magda Pawłowicz

W ramach akcji tut. Urząd zorganizował również konkurs plastyczny, dla klas 0 – III oraz klas VI szkół podstawowych pod hasłem „Co mogą zrobić dzieci, aby świata nie zaśmiecić". Do konkursu zgłaszano pracę zbiorowe wykonane przy użyciu odpadów ( np. papier, folia, plastik, metal, odpady zielone np. trawa itp. ).

Zobacz także

Uwaga kierowcy!

PKP informuje, że w nocy z 20 na 21 listopada oraz z 21 na 22 listopada w godzinach 22.00-4.00 na przejazdach kolejowych w ulicach: 1 Maja oraz Starostawska, będą trwały naprawy usterek linii kolejowych.

Więcej…

Szkolenie dla NGO w Nowej Soli

Miasto Nowa Sól i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zapraszają przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu dotyczącym wypełniania formularzy ofertowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert.

Więcej…

Nowe pawilony na skwerze przy cmentarzu

Po przebudowie skweru na ulicy Wandy, postanowiliśmy przenieść tam handel, który do tej pory odbywał się przy bramie głównej cmentarza komunalnego. Postawiono dwa nowoczesne pawilony handlowe, wynajmowane przez handlowców, którzy do tej pory sprzedawali przy wejściu na teren cmentarza.

Więcej…