1LOGO_MZGKNa terenie Nowej Soli, gminy Nowa Sól i gminy Otyń trwają prace wykonywane w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem środków i inwestorem jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli. Na jakim etapie jest ta inwestycja?

 

 

Nowa Sól - Miasto

1. Trwa rozbudowa i modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków (stan zaawansowania prac ok. 95% - aktualnie trwają prace rozruchowe i wykończeniowe).

2. Trwa rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. W. Polskiego. Rozpoczęto rozruch technologiczny obiektu. W najbliższym czasie rozpocznie się likwidacja ZPW-2 w Zakęciu.

3. Budowana jest kanalizacja sanitarna w dwóch dzielnicach miasta: Stare Żabno i Pleszówek.

W dzielnicy Stare Żabno wybudowano już sieć kanalizacyjną o długości ok. 15 km (całkowita planowana długość sieci to ok. 18 km, stan zaawansowania prac ok. 84 %). Obecnie prace prowadzone są w ul.: Głogowskiej oraz trwa montaż wyposażenia przepompowni ścieków.

Przewidywany termin zakończenia prac - październik 2011r.

W dzielnicy Pleszówek wybudowano sieć kanalizacyjną o długości ok. 9 km (całkowita planowana długość sieci to ok. 12 km, stan zaawansowania prac ok. 74 %). Obecnie prace prowadzone są w ul.: Chrobrego, Zamiejskiej i Grobla. Wykonawca planuje kontynuację prac w kolejnych odcinkach tych ulic.

Planowany termin zakończenia Kontraktu styczeń 2012r.

4. Ponadto w mieście jest budowana i wymieniana sieć wodociągowa w około 70 ulicach.

Obecnie trwa budowa i wymiana sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, Kaczkowskiego (wzdłuż torów), Kościuszki, Parkowej, Wrocławskiej, Armii Krajowej (wzdłuż rzeki Czarna Struga), Piłsudskiego, Muzealnej, Gimnazjalnej, Sikorskiego, Towarowej oraz na Placu Wyzwolenia.

W następnej kolejności Wykonawcy planują kontynuację prac w ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Kaczkowskiego (wzdłuż torów), Wrocławskiej i rozpoczęcie prac w ul. Drzewnej, Podwale i Piotra Skargi.

Łącznie w mieście zostało wymienione i wybudowane ok. 22 km sieci wodociągowej z planowanych ok. 38,3 km. Stan zaawansowania prac w zakresie wymiany i budowy sieci wodociągowych wynosi więc ok. 57 %.

Planowany termin zakończenia wszystkich Kontraktów dotyczących budowy i wymiany sieci wodociągowej - styczeń 2012r.

5. Realizowany jest także Kontrakt „Uporządkowanie systemu kanalizacji w śródmieściu Nowej Soli".

W ramach tego Kontraktu wykonano renowację i budowę kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej w 7 ulicach. Zakończone zostały prace budowlane związane z budową podziemnych zbiorników zapasowo-wyrównawczych (do gromadzenia wód deszczowych) ZW-0 przy ul. Odrzańskiej, ZW-3 przy ul. Św. Barbary, ZW-5 przy ul. Wrocławskiej, ZW-4 przy ul. Rydla i ZW-2 przy ul. Reja. Aktualnie prace prowadzone są w ul. Zamiejskiej oraz Polnej (renowacja kanalizacji ogólnospławnej). Trwa również montaż urządzeń technologicznych w wybudowanych zbiornikach oraz modernizacja Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Ceglanej. Na terenie CPŚ zakończyła się renowacja wylotu awaryjnego do rzeki Odry, trwają prace wykończeniowe budynku technicznego, hali krat, naziemnego zbiornika ZW-1 i komór połączeniowych, modernizacja zbiornika przepompowni, budynku agregatu, prace elektryczne i ziemne związane z budową dróg i placów.

Planowany termin zakończenia Kontraktu - listopad 2011r.

W trakcie robót przewidywane są okresowe wyłączenia z ruchu odcinków ulic. O wszystkich zmianach w organizacji ruchu mieszkańcy miasta są informowani na bieżąco.

Inwestor - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli, w związku z możliwym okresowym pogorszeniem jakości wody oraz utrudnieniami komunikacyjnymi podczas realizowanych robót, liczy na cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców.

Gmina Nowa Sól

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

a) Kiełcz - wybudowano ok. 8,2 km z planowanych 9,5 km (stan zaawansowania prac ok. 86 %). Aktualnie prace prowadzone są w ul. Odrzańskiej.

Planowany termin zakończenia Kontraktu - październik 2011r.

b) Wrociszów - wybudowano ok. 3,8 km z planowanych ok. 5 km (stan zaawansowania prac ok. 76 %). Aktualnie prace zostały czasowo wstrzymane.

Planowany termin zakończenia Kontraktu - październik 2011r.

c) Ciepielów i Nowe Żabno - wykonano ok. 6,2 km sieci kanalizacji sanitarnej z planowanych ok. 10 km - stan zaawansowania prac ok. 67 % i ok. 5 km sieci wodociągowej z planowanych ok. 10,8 km - stan zaawansowania prac ok. 47 %. Obecnie prace prowadzone są w miejscowości Nowe Żabno.

Planowany termin zakończenia Kontraktu - styczeń 2012r.

Natomiast w miejscowościach:

a) Lubieszów - stan zaawansowania prac ok. 7 %, wykonano ok. 0,7 km z planowanych 10 km.

b) Rudno - stan zaawansowania prac ok. 12 %, wykonano ok. 0,4 km z planowanych 3,5 km.

Prace zostały wstrzymane w połowie marca br. ze względu na konieczność zmiany Wykonawcy Robót. Dnia 12 lipca 2011r. został podpisany Kontrakt z Konsorcjum firm: Szosa Polska z siedzibą w Poznaniu i Budownictwo Drogowo - Sanitarne Fuchs z Poznania. Roboty budowlane rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia (bezpośrednio po złożeniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów) i mają zostać zakończone w ciągu 12 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia.

Gmina Otyń

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

a) Otyń - wybudowano ok. 6 km z planowanych 14 km - stan zaawansowania prac ok. 43,2 %. Aktualnie prace prowadzone są w ul. Gawła i Dworcowej. W następnej kolejności zaplanowano roboty w ul. Nowej.

Planowany termin zakończenia Kontraktu - styczeń 2012r.

b) Modrzyca - wybudowano ok. 1 km z planowanych 17 km - stan zaawansowania prac ok. 6 %.

Prace zostały wstrzymane w połowie marca br. ze względu na konieczność zmiany Wykonawcy Robót. Dnia 12 lipca 2011r. został podpisany Kontrakt z firmą P.P.H.U. Lubex Sp. z o.o. z Nowej Soli. Roboty budowlane rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia (po złożeniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów) i mają zostać zakończone w ciągu 12 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia.

Wszelkie informacje dotyczące realizowanej inwestycji można uzyskać w:  Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól, tel.: 68 47 85 110, fax: 68 478 51 37, www.mzgkns-projekt.pl

 

 

 ***

Zakres rzeczowy Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych".

W zakresie gospodarki ściekowej zaplanowano:

- budowę ok. 99km sieci kanalizacji sanitarnej;

- budowę i renowację ok.4km sieci kanalizacji ogólnospławnej;

- budowę 42 sieciowych przepompowni ścieków;

- budowę 22 przydomowych przepompowni ścieków;

- budowę 6 zbiorników zapasowo-wyrównawczych;

- przebudowę i rozbudowę Centralnej Przepompowni Ścieków w Nowej Soli przy ul. Ceglanej;

- przebudowę i rozbudowę istniejącej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli przy ul. Polnej.

Miasto Nowa Sól:

- budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch nieskanalizowanych dzielnicach Miasta: Pleszówek i Stare Żabno (ok. 30 km), uporządkowanie systemu kanalizacji w śródmieściu (budowa 6 zbiorników zapasowo-wyrównawczych na wody deszczowe oraz budowa i renowacja ok. 4 km sieci kanalizacji ogólnospławnej)

Gmina Nowa Sól

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kiełcz, Lubieszów, Wrociszów, Rudno, Ciepielów i Nowe Żabno (ok.38km) wraz z odcinkami sieci łączącymi sieć kanalizacyjną ze studzienką na terenie posesji lub z budynkiem.

Gmina Otyń

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Otyń i Modrzyca (ok.31km) wraz z odcinkami sieci łączącymi sieć kanalizacyjną ze studzienką na terenie posesji lub z budynkiem.

W zakresie gospodarki wodnej zaplanowano:

- budowę i wymianę ok.57 km sieci wodociągowej;

- przebudowę i rozbudowę istniejącego Zakładu Produkcji Wody nr 1 w Nowej Soli przy ul. W. Polskiego;

- likwidację Zakładu Produkcji Wody nr 2.

Miasto Nowa Sól

- modernizacja istniejących (zdekapitalizowanych) sieci wodociągowych polegająca na budowie i wymianie sieci wodociągowej (ok.29,5km) oraz budowie

i wymianie odcinków sieci do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w budynku bądź w studzience wodomierzowej (ok.16km).

Gmina Nowa Sól

- budowa sieci wodociągowych w m. Ciepielów i Nowe Żabno w Gminie Nowa Sól (ok.10km) oraz budowa odcinków sieci łączących sieć wodociągową z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w budynku bądź w studzience wodomierzowej (ok.1,5km).

Zobacz także

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…

Grant dla noclegowni

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Nowosolskie od lat realizuje dla Miasta Nowa Sól zadanie prowadzenia Noclegowni dla bezdomnych.

Więcej…

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w ramach kolejnego etapu kampanii: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" mającej na celu promocję obronności oraz służby wojskowej, w dniach 13-14 lipca 2020 r.

Więcej…