ovopol.aZakłady Jajczarskie „OVOPOL",  zamierzają wybudować w podstrefie Nowa Sól nowoczesny zakład przetwórstwa jaj drobiowych. Firma planuje poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 36 milionów złotych do 31 grudnia 2013 roku oraz zatrudnienie w tym czasie co najmniej 50 pracowników, jak również utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 50 pracowników do końca 2016 roku. 

Firma OVOPOL Sp. z o.o. jest wiodącym producentem wysokiej jakości i technologiczne zaawansowanych wyrobów jajczarskich w Polsce. Utrzymywanie dobrej, stabilnej jakości produktów pozwoliło na zdobycie zaufania klientów w kraju i za granicą. Główne kierunki eksportu obejmują kraje Europy oraz Azji.

Zakłady Jajczarskie OVOPOL Sp.z o.o. z siedzibą w Nowej Soli powstały w roku 1997 w wyniku przekształcenia Państwowych Zakładów Jajczarskich. Właścicielami przedsiębiorstwa są pracownicy oraz dostawcy surowca.

Surowcem do produkcji płynnych oraz suszonych artykułów są świeże jaja kurze, pochodzące z największych ferm kur niosek w Polsce. Wszystkie współpracujące fermy posiadają stały nadzór weterynaryjny oraz są audytowane przez Dział Jakości co najmniej raz do roku. Dzienny przerób firmy wynosi średnio 2 mln jaj, co stanowi około 7% produkcji jaj w Polsce.

Nowo powstały Dział Izolatów jest początkiem działalności badawczo - naukowej zakładu. W chwili obecnej wytwarzany jest tam chlorek lizozymu, uzyskiwany z białka jaja kurzego; produkt przeznaczony jest dla przemysłu farmaceutycznego oraz do produkcji szlachetnych serów i win. Dział Izolatów stale prowadzi badania nad poszerzaniem oferty asortymentowej izolowanych produktów uzyskiwanych z jaj kurzych.

Zobacz także

Rozbudowa żłobka na finiszu

Finalizujemy rozbudowę nowosolskiego żłobka - jesteśmy na etapie odbiorów końcowych robót budowlanych. W przyszłym tygodniu będą przeprowadzane kontrole Sanepidu i Straży Pożarnej, po ich pozytywnym wynikach, wystąpimy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej…

Przystępujemy do wyburzenia wieży

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że 25 listopada rozpocznie się rozbiórka wieży znajdującej się na terenie byłej fabryki nici Odra. W związku z tym, nastąpią utrudnienia w ruchu na obszarze sąsiadującym z terenem budowy.

Więcej…

Dzien Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, za ich trudną i ciężką pracę oraz niesienie pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim za wrażliwość i odporność – w dniu ich święta - dziękujemy.

Więcej…