ovopol.aZakłady Jajczarskie „OVOPOL",  zamierzają wybudować w podstrefie Nowa Sól nowoczesny zakład przetwórstwa jaj drobiowych. Firma planuje poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 36 milionów złotych do 31 grudnia 2013 roku oraz zatrudnienie w tym czasie co najmniej 50 pracowników, jak również utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 50 pracowników do końca 2016 roku. 

Firma OVOPOL Sp. z o.o. jest wiodącym producentem wysokiej jakości i technologiczne zaawansowanych wyrobów jajczarskich w Polsce. Utrzymywanie dobrej, stabilnej jakości produktów pozwoliło na zdobycie zaufania klientów w kraju i za granicą. Główne kierunki eksportu obejmują kraje Europy oraz Azji.

Zakłady Jajczarskie OVOPOL Sp.z o.o. z siedzibą w Nowej Soli powstały w roku 1997 w wyniku przekształcenia Państwowych Zakładów Jajczarskich. Właścicielami przedsiębiorstwa są pracownicy oraz dostawcy surowca.

Surowcem do produkcji płynnych oraz suszonych artykułów są świeże jaja kurze, pochodzące z największych ferm kur niosek w Polsce. Wszystkie współpracujące fermy posiadają stały nadzór weterynaryjny oraz są audytowane przez Dział Jakości co najmniej raz do roku. Dzienny przerób firmy wynosi średnio 2 mln jaj, co stanowi około 7% produkcji jaj w Polsce.

Nowo powstały Dział Izolatów jest początkiem działalności badawczo - naukowej zakładu. W chwili obecnej wytwarzany jest tam chlorek lizozymu, uzyskiwany z białka jaja kurzego; produkt przeznaczony jest dla przemysłu farmaceutycznego oraz do produkcji szlachetnych serów i win. Dział Izolatów stale prowadzi badania nad poszerzaniem oferty asortymentowej izolowanych produktów uzyskiwanych z jaj kurzych.

Zobacz także

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…

Grant dla noclegowni

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Nowosolskie od lat realizuje dla Miasta Nowa Sól zadanie prowadzenia Noclegowni dla bezdomnych.

Więcej…

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w ramach kolejnego etapu kampanii: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" mającej na celu promocję obronności oraz służby wojskowej, w dniach 13-14 lipca 2020 r.

Więcej…