aglomeracjaPowołanie stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska" było głównym celem spotkania, które odbyło się 20 października w Palmiarni Zielonogórskiej. Podjęto także  uchwałę o statucie i założeniu Aglomeracji Zielonogórskiej (AZ). Głównym celem jej działania, będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia działającego w ramach podregionu Zielonogórskiego. Założeniem jest także inicjowanie, propagowanie, przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na terenie którego działają członkowie stowarzyszenia.

Przyjęty statut Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska" ma pozwolić na rozpoczęcie ścisłej współpracy środowisk samorządowych, gospodarczych i naukowych działających na terenie podregionu Zielonogórskiego. Wszystkie działania AZ będą realizowane w czterech obszarach: komunikacyjnym, gospodarczym, edukacyjnym oraz turystycznym. W realizacji tych zamierzeń planuje się korzystanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Głównym celem stowarzyszenia jest określenie najważniejszych wspólnych ponadgminnych priorytetów mających doprowadzić do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Aglomeracji Zielonogórskiej.  28 października nowosolscy radni podejmą uchwałę o przystąpieniu  Nowej Soli do stowarzyszenia.

źródło: UM Zielona Góra

Zobacz także

Miasto planuje przebudowę skrzyżowania

Trwają rozbiórki pawilonów na skrzyżowaniu Kościuszki/Waryńskiego/Wojska Polskiego. W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na jego przebudowę, po której skrzyżowanie to bedzie bardziej przyjazne dla kierowców. W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany:

Więcej…

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Więcej…