sesja131 sierpnia  o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej UM odbędzie się sesja Rady Miejskiej po wakacyjnej przerwie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli za 2010 r.

4. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży udziału części wspólnej budynku zaadaptowanej na cele mieszkaniowe.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

9. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

10. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Informacja Nr KM.0057.4.0007.2011 z działalności Prezydenta Miasta za lipiec 2011 r.

13. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz z XIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 5 sierpnia 2011 r.

14. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad.

Zobacz także

Rozbudowa żłobka na finiszu

Finalizujemy rozbudowę nowosolskiego żłobka - jesteśmy na etapie odbiorów końcowych robót budowlanych. W przyszłym tygodniu będą przeprowadzane kontrole Sanepidu i Straży Pożarnej, po ich pozytywnym wynikach, wystąpimy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej…

Przystępujemy do wyburzenia wieży

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że 25 listopada rozpocznie się rozbiórka wieży znajdującej się na terenie byłej fabryki nici Odra. W związku z tym, nastąpią utrudnienia w ruchu na obszarze sąsiadującym z terenem budowy.

Więcej…

Dzien Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, za ich trudną i ciężką pracę oraz niesienie pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim za wrażliwość i odporność – w dniu ich święta - dziękujemy.

Więcej…