sdsŚDS zaprasza na dni otwarte placówki. Organizując je, pragnie zaprosić do uczestniczenia w nich naszych mieszkańców by móc zaprezentować podejmowane przez ośrodek wsparcia działań skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy mają możliwość brać udział w zajęciach zwiększających zaradność i umiejętności życiowe - są to zajęcia indywidualne oraz grupowe, rożnego rodzaju treningi kulinarne, budżetu domowego, drobnych napraw, obsługi urządzeń domowych, prowadzenia rozmów, prowadzone są terapie ruchowe, wyjścia do muzeum, biblioteki, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, wszystkie działania ukierunkowane są na usamodzielnianie osób oraz integrację społeczną. ŚDS aprasza mieszkańców do obejrzenia i zakupu wyrobów artystycznych uczestników, podczas takich dni można uzyskać więcej informacji na temat działalności ośrodka,niezbędnych, zwłaszcza dla osób które mieszkają lub znają osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne

Zobacz także

Uwaga kierowcy!

PKP informuje, że w nocy z 20 na 21 listopada oraz z 21 na 22 listopada w godzinach 22.00-4.00 na przejazdach kolejowych w ulicach: 1 Maja oraz Starostawska, będą trwały naprawy usterek linii kolejowych.

Więcej…

Szkolenie dla NGO w Nowej Soli

Miasto Nowa Sól i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zapraszają przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu dotyczącym wypełniania formularzy ofertowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert.

Więcej…

Nowe pawilony na skwerze przy cmentarzu

Po przebudowie skweru na ulicy Wandy, postanowiliśmy przenieść tam handel, który do tej pory odbywał się przy bramie głównej cmentarza komunalnego. Postawiono dwa nowoczesne pawilony handlowe, wynajmowane przez handlowców, którzy do tej pory sprzedawali przy wejściu na teren cmentarza.

Więcej…