interior.....w rozwoju Nowej Soli. Za 9 miesięcy zostanie w naszym mieście wybudowany Park Technologii i Logistyki Przemysłu Interior. Jego prezes Andrzej Matłoka,  podpisał umowę z zielonogórską firmą Sanbud na prace związane z budową i wyposażeniem Interioru. Powstanie Parku Technologii i Logistyki Przemysłu Interior w Nowej Soli pozwoli na realną - opartą na potencjale, wiedzy i doświadczeniu współpracę zarówno przedstawicieli przemysłu, jak i nauki. Powstaje możliwość realizacji wspólnych projektów służących obydwu stronom i przyczyniających się do ich rozwoju.

W oparciu o kadrę oraz możliwości techniczne branż przemysłu reprezentowanych w regionie, studenci będą mogli zdobywać wiedzę praktyczną, niezbędną przy późniejszym wykonywaniu zawodu. Zakłady pracy będą miały możliwość obserwacji, wyboru i ukierunkowania swoich przyszłych pracowników, absolwentów szkół i wyższych uczelni.

Wielu inwestorów zagranicznych lokując w Polsce fabryki , uruchamia w nich końcowe fazy procesu produkcyjnego jak montaż , pakowanie, dystrybucja. Są to fazy wymagające od pracowników niewielkich kwalifikacji, a przez to tworzące niewielką wartość dodaną. W przypadku zmiany warunków, przeniesienie takiego zakładu do innego kraju jest łatwe. Taki proces obserwujemy obecnie z krajów starej Unii do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Kolejna zmiana warunków może spowodować kierunek przenosin z Polski dalej na wschód.

Bardzo ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest stworzenie bazy i warunków dla kształcenia kadr dla nowosolskiego i regionalnego przemysłu, stworzenie możliwości do poszerzania kwalifikacji zawodowych pracowników już zatrudnionych oraz stworzenie ośrodka oferującego usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, a także udostępnienie Parku i jego infrastruktury dla powstających innowacyjnych jak i świadczących usługi wymagające wysokich umiejętności inżynierskich podmiotów gospodarczych.

Forma Prawna

Podmiotem zarządzającym Parkiem Technologii i Logistyki Przemysłu Interior jest powołana przez Gminę Nowa Sól – Miasto spółka prawa handlowego o nazwie Regionalne Centrum Technologii I Wiedzy Interior Sp. z o.o. w Nowej Soli. Udziałowcami spółki są:

- Gmina Nowa Sól – Miasto – założyciel spółki i główny udziałowiec

- Uniwersytet Zielonogórski

- Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Gdzie

Budynek oraz hale INTERIORU zostaną wybudowane przed nowosolską strefą, na wysokości ronda przy Złotym Łanie przy ulicy Zielonogórskiej

Za ile

Koszt inwestycji to ok 15 milionów złotych netto, z czego połowa jest dofinansowaniem UE z  Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Trochę historii

22 października 2010 roku– firma Hewlett-Packard Polska, spółka Sinersio Polska oraz Władze Parku Technologii i Logistyki Przemysłu Interior w Nowej Soli podpisały Umowę o Współpracy na wyposażenie i obsługę laboratorium badawczego.

Nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych - Sinersio Data Center projektowane przez HP

HP współtworzy koncepcję projektową łatwego w utrzymaniu, skalowalnego i ekologicznego Data Center w Nowej Soli. HP specjalizuje się w dostarczaniu specjalistycznych usług doradztwa na etapie planowania, budowy lub modernizacji data center na całym świecie i jest liderem w zakresie projektowania wielobranżowego (dokumentacji technicznej), zarządzania procesem inwestycyjnym, a także dostarczania usług typu „pod klucz".

Proponowane w Parku przez HP rozwiązania zapewniają ciągłość operacyjną i najwyższą sprawność energetyczną zainstalowanej infrastruktury. HP pomaga Parkowi, na terenie którego umiejscowione będzie Data Center, w realizacji założonych celów związanych z niezawodnością pracy instalacji krytycznych i doradza w doborze rozwiązań obniżających koszty jej utrzymania.

HP opracował projekt koncepcyjny centrum, przedstawiając kilka optymalnych wariantów aranżacji pomieszczeń, wskazując sposób rozmieszczenia i ilość szaf oraz możliwość zapewnienia najlepszych parametrów chłodzenia i dostawy zasilania elektrycznego. W odpowiedzi na wymagania Klienta, HP przygotował kilka opcji chłodzenia infrastruktury IT. Każdy wariant uwzględnia możliwość etapowej realizacji inwestycji oraz proekologiczne rozwiązania jak odzysk ciepła czy free-cooling. Rozwiązania opierają się o zastosowanie klimatyzatorów precyzyjnych i nawiewu powietrza spod podłogi technicznej oraz urządzenia klimatyzacji wysokiej gęstości. Zaproponowane zostało też kilka wariantów produkcji chłodu z uwzględnieniem efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej – odzysk ciepła, free-cooling, oraz połączenie obu systemów.

Laboratorium badawcze HP

Podpisana Umowa o Współpracy precyzuje również przyszłe zaangażowanie HP w projekt Parku Interior w obszarze edukacji. W ramach laboratorium badawczego HP, firma planuje między innymi stworzenie edukacyjnego środowiska informatycznego dla naukowców, wykładowców oraz studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu informatycznego podczas badań naukowych, a także ćwiczeń. Zaplanowano również cykl wykładów dla studentów Uniwersytetu dotyczących wirtualizacji, Cloud Computingu, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz architektury współczesnych systemów informatycznych.

„Laboratorium HP zapewni studentom i kadrze naukowej dostęp do najnowocześniejszych technologii przetwarzania danych – mówi Andrzej Pieczyński, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednego z głównych beneficjentów projektu. – Będzie inkubatorem innowacji, który pozwoli nam na dalszy rozwój."

Dostęp do najnowocześniejszej wiedzy i technologii z zakresu IT przełoży się bezpośrednio na kwalifikacje studentów, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności Województwa Lubuskiego. W długoterminowej strategii Województwa i miasta Nowej Soli będzie miało to bezpośredni wpływ na przyciągnięcie nowych inwestorów z branży, nowoczesnych rozwiązań i wzrost zatrudnienia w regionie.

„Projekt realizowany przez HP i spółkę Sinersio Polska na terenie Parku Interior wpisuje się w długofalowy plan utworzenia w Nowej Soli lokalnej „doliny krzemowej" – mówi Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli. – Chmura obliczeniowa, która powstanie w obszarze centrum danych Parku będzie służyć lokalnym środowiskom naukowym i biznesowym. Wierzymy, że pozwoli nam przyciągnąć kolejnych inwestorów."

Lokalna Chmura Obliczeniowa – przyszłością dla biznesu i nauki

W ramach Laboratorium będzie działać Chmura Obliczeniowa (Cloud Computing), która będzie służyła jednocześnie wielu projektom badawczym, dzięki współdzieleniu zasobów przez wielu naukowców, przy jednoczesnym wykorzystaniu tej samej infrastruktury podczas codziennych ćwiczeń studentów. Sami studenci będą mogli wykorzystywać dane i możliwości obliczeniowe infrastruktury, niezależnie od miejsca, w którym przebywają. Pozwoli to po pierwsze na bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu HP poprzez rozłożenie w czasie ćwiczeń i badań, po drugie zaoszczędzi czas studentom, którzy będą mogli korzystać z platformy poprzez sieć z domu. Wykorzystanie idei Chmury w Parku Technologicznym ma również aspekt czysto ekonomiczny dla Parku: pozwala zaoszczędzić na opłatach za energię, obsługę oraz telekomunikację, co przy zastosowaniu innych technologii byłoby rozwiązaniem nieopłacalnym w utrzymaniu.

„W oparciu o Centrum Badawcze znajdujące się w Nowej Soli planujemy wspierać projekty badawcze przede wszystkim związane z rozwojem cloud computingu, który stanowi obecnie jeden z kluczowych trendów branży informatycznej – mówi Rafał Słowiński, dyrektor działu usług technologicznych w HP Polska – Park Interior w Nowej Soli będzie też stanowił miejsce rozwoju przyszłych i obecnych kadr, a także miejsce, gdzie HP będzie mogło testować swoje najnowsze rozwiązania."

„Dla środowiska biznesowego i naukowego Cloud Computing to możliwość korzystania z najnowszych technologii IT bez ponoszenia wysokich nakładów finansowych – mówi Marcin Bąkowski, Prezes Zarządu spółki Sinersio Polska. - Nasze dotychczasowe doświadczenia chcemy przenieść na teren Parku Interior by podnieść rangę i zwiększyć szanse rozwoju regionu w obszarze nowoczesnych technologii. Uczestnicząc w tym projekcie chcemy pokazać, że współpraca uczelni wyższej, samorządu i biznesu jest możliwa nie tylko na zasadzie koegzystencji."

Podpisana przez obie firmy oraz miasto Nowa Sól umowa o współpracy, zakłada zakończenie projektu w drugiej połowie 2011 roku. Inwestycja zapewni instytucjom działającym w regionie dostęp do najnowocześniejszych technologii. Projekt ten wyznacza też nowy kierunek w myśleniu o biznesie i edukacji.

Informacje o Sinersio Polska

Sinersio jest aktywnym inicjatorem i propagatorem rozwiązań Cloud Computing na rynku polskim. Dostawcą zaawansowanych rozwiązań IT dla czołowych firm z branży telekomunikacyjnej. Świadczy usługi doradcze oraz hostingu i administracji systemów ERP czołowych światowych firm.

www.sinersio.com

Informacje o HP

HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe na świecie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące drukarki, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną. Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/.

Więcej informacji o HP, w tym łącza do kanałów RSS, można znaleźć pod adresem www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

 

Podobne listy intencyjne  INTERIOR podpisał także z firmą SIEMENS, MAZEL oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.

Niedawno spółka podpisała umowy na wynajem pomieszczeń z OPZL, Audit Doradztwo Personalne, Sinersio Polska, a także porozumienie z firmą Jost na świadczenie usług. Niedługo zostanie podpisany także list intencyjny z krakowskim AGH.

Zobacz także

Konkurs: 9 miesięcy pełnych miłości

Dział profilaktyki i promocji zdrowia w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli zaprasza kobiety w ciąży zamieszkujące na terenie Nowej Soli do udziału w konkursie fotograficznym „9 miesięcy pełnych miłości”.

Więcej…

MOPS w nowym budynku

Zakończyła się przebudowa budynku dawnej SP2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od kilku dni pracownicy MOPS pracują już w nowym budynku.

Więcej…

Wizyta wicemarszałka Tomczyszyna

W poniedziałek 6 lipca wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisłwa Tomczyszyn był gościem prezydenta Jacka Milewskiego.

Więcej…