walowiUtrzymanie i konserwacja wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry na terenie powiatu nowosolskiego, jest treścią umowy jaka została zawarta z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Nowej Soli 27 września. Umowę podpisali między innymi samorządowcy z miasta i gminy Nowa Sól, Otynia i Bytomia Odrzańskiego. Porozumienie stanowi powrót do dobrej tradycji, kiedy to tzw. „wałowi", czyli osoby które zajmują się wykaszaniem trawy na wałach, na bieżąco je przeglądali i monitorowali. 

Urząd Marszałkowski przekaże potrzebne do prac narzędzia, natomiast Lubuski zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych będzie prowadził koordynację prac i nadzór techniczny nad ich realizacją. Pieniądze na etaty przekaże Powiatowy Urząd Pracy. Umowa będzie obowiązywać do 30 listopada 2012 roku

Zobacz także

Miasto planuje przebudowę skrzyżowania

Trwają rozbiórki pawilonów na skrzyżowaniu Kościuszki/Waryńskiego/Wojska Polskiego. W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na jego przebudowę, po której skrzyżowanie to bedzie bardziej przyjazne dla kierowców. W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany:

Więcej…

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Więcej…