konwent.10.201125 października zakończyło się wyjazdowe posiedzenie Członków Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Niedzielne obrady należy uznać za owocne. Przyjęto dwa stanowiska Zrzeszenia, przygotowane przez Roboczy Zespół Skarbników:  w sprawie ujednolicenia terminów płatności składek ZUS i przekazywania dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

- w sprawie obciążania budżetów gminnych dodatkowymi zadaniami bez zabezpieczenia środków finansowch na ich realizację.

Ponadto dyskusji poddano obecne obciążenia budżetów gminnych, te najbardziej "dotkliwe", wynikające z podwyżek dla nauczycieli czy wszystkich innych obowiązków wypłat zapisanych w Karcie Nauczyciela. W efekcie powołano Roboczy Zespół ds. Oświaty (w składzie: Józef Rubacha - Burmistrz Szprotawy, Janusz Kubicki - Prezydent Zielonej Góry, Andrzej Ogrodnik - Burmistrz Kożuchowa, Waldemar Górczyński - Wójt Gminy Pszczew, Halina Kaczmarek - Z-ca Burmistrza Lubska, Krystyna Bryszewska - Wójt Gminy Dąbie).

Podjęte tematy w trakcie obrad:

- służebność przesyłu,

- włączenie projektów budowy/remontu dróg gminnych w PROW w nowym okresie programowania,

- problematyka farm wiatrowych,

- poparcie dla Burmistrza Nieszawy,

- komunikacja Zrzeszenia na zewnątrz.

Podczas spotkania z Elżbietą Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego dyskutowano przede wszystkim o sprawach w skali całego regionu:

- wykorzystania Krajowej Rezerwy Wykonania,

- kolejnej prespektywie programowania, w jaki sposób będą przekazywane środki unijne. Wiele kontrowersji wywołuje zapowiedź udzialania "pożyczek" czy "zwrotnych dotacji",

- losy "Odrzanki",

- planowane środki na renowację zabytków,

- Strategii Rozwoju Województwa,

- Strategii Polski Zachodniej jako 17-ego Programu Operacyjnego.

Poniedziałek to już dzień spotkań praktycznych, które rozpoczął Piotr Grudzień, wieloletni pracownik Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z Warszawy, na temat przygotowania oferty inwestycyjnej przez gminy. Doświadczenie w obsłudze jednych z trudniejszych "klientów" bo inwestorów azjatyckich, którym podzielił się gość, winno w przyszłości zaowocować spotkaniem promocyjnym w siedzibie Agencji oraz pomóc w skutecznym pozyskiwaniu ciekawych inwestycji na terenach lubuskich.

Okazją do dopytania o realizację planowanych projektów, sposoby ich rozliczania z Krajowej Rezerwy Wykonania było spotkanie z Pawłem Sługockim, Dyrektorem Departamentu LRPO w Urzędzie Marszałkowskim WL.

Zrzeszenie nawiązało też bliską współpracę ze Związkiem Gmin Wiejskich RP. Gościliśmy Pana Tomasza Bystrońskiego, Członka Zarządu organizacji, w której z kolei Lubuskie reprezentowane jest przez Waldemara Górczyńskiego, Wójta Gminy Pszczew.

W dalszej części dnia, samorządowcy zapoznali się problematyką realizacji przydomowych oczyszczalni, na praktycznym przykładzie Gminy Przytoczna (Bartłomiej Kucharyk, Wójt Gminy Przytoczna) oraz wykonawcą tychże projektów, Tomaszem Warężakiem z firmy ECOVERDE Zielona Góra.

Tak istotną edukację w zakresie ochrony środowiska, sposób jej realizacji poprzez organizację atrkacyjnych eventów w gminach, zaprezentowali przedstawiciele Agencji Informacji i Ochrony Środowiska z Poznania.

Ostatni dzień spotkania okazał się najbardziej "burzliwym" z racji poruszonego tematu tzw. ustawy "śmieciowej" czyli o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która zacznie obowiązwyać od 1 stycznia 2012 roku, a na rzeczywiste wprowadzenie jej zapisów gminy mają czas do 1 lipca 2013 roku. Gościliśmy Emilię Kołaczek z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, która omówiła szczegółowo wszyskie kolejne etapy wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami, wraz z planowanym harmonogramem i obowiązującymi terminami na sprawozdawczość.

Szczegóły finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i technicznych wymogów postawionych przez program przedstawił Robert Milewski z Narodowego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dyskusji uczestniczyła również Alicja Makarska, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Adam Koziński z firmy EWE Polska zaprezentował obowiązki gmin wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej.

Zobacz także

Uwaga kierowcy!

PKP informuje, że w nocy z 20 na 21 listopada oraz z 21 na 22 listopada w godzinach 22.00-4.00 na przejazdach kolejowych w ulicach: 1 Maja oraz Starostawska, będą trwały naprawy usterek linii kolejowych.

Więcej…

Szkolenie dla NGO w Nowej Soli

Miasto Nowa Sól i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zapraszają przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu dotyczącym wypełniania formularzy ofertowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert.

Więcej…

Nowe pawilony na skwerze przy cmentarzu

Po przebudowie skweru na ulicy Wandy, postanowiliśmy przenieść tam handel, który do tej pory odbywał się przy bramie głównej cmentarza komunalnego. Postawiono dwa nowoczesne pawilony handlowe, wynajmowane przez handlowców, którzy do tej pory sprzedawali przy wejściu na teren cmentarza.

Więcej…