konwent.10.201125 października zakończyło się wyjazdowe posiedzenie Członków Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Niedzielne obrady należy uznać za owocne. Przyjęto dwa stanowiska Zrzeszenia, przygotowane przez Roboczy Zespół Skarbników:  w sprawie ujednolicenia terminów płatności składek ZUS i przekazywania dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

- w sprawie obciążania budżetów gminnych dodatkowymi zadaniami bez zabezpieczenia środków finansowch na ich realizację.

Ponadto dyskusji poddano obecne obciążenia budżetów gminnych, te najbardziej "dotkliwe", wynikające z podwyżek dla nauczycieli czy wszystkich innych obowiązków wypłat zapisanych w Karcie Nauczyciela. W efekcie powołano Roboczy Zespół ds. Oświaty (w składzie: Józef Rubacha - Burmistrz Szprotawy, Janusz Kubicki - Prezydent Zielonej Góry, Andrzej Ogrodnik - Burmistrz Kożuchowa, Waldemar Górczyński - Wójt Gminy Pszczew, Halina Kaczmarek - Z-ca Burmistrza Lubska, Krystyna Bryszewska - Wójt Gminy Dąbie).

Podjęte tematy w trakcie obrad:

- służebność przesyłu,

- włączenie projektów budowy/remontu dróg gminnych w PROW w nowym okresie programowania,

- problematyka farm wiatrowych,

- poparcie dla Burmistrza Nieszawy,

- komunikacja Zrzeszenia na zewnątrz.

Podczas spotkania z Elżbietą Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego dyskutowano przede wszystkim o sprawach w skali całego regionu:

- wykorzystania Krajowej Rezerwy Wykonania,

- kolejnej prespektywie programowania, w jaki sposób będą przekazywane środki unijne. Wiele kontrowersji wywołuje zapowiedź udzialania "pożyczek" czy "zwrotnych dotacji",

- losy "Odrzanki",

- planowane środki na renowację zabytków,

- Strategii Rozwoju Województwa,

- Strategii Polski Zachodniej jako 17-ego Programu Operacyjnego.

Poniedziałek to już dzień spotkań praktycznych, które rozpoczął Piotr Grudzień, wieloletni pracownik Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z Warszawy, na temat przygotowania oferty inwestycyjnej przez gminy. Doświadczenie w obsłudze jednych z trudniejszych "klientów" bo inwestorów azjatyckich, którym podzielił się gość, winno w przyszłości zaowocować spotkaniem promocyjnym w siedzibie Agencji oraz pomóc w skutecznym pozyskiwaniu ciekawych inwestycji na terenach lubuskich.

Okazją do dopytania o realizację planowanych projektów, sposoby ich rozliczania z Krajowej Rezerwy Wykonania było spotkanie z Pawłem Sługockim, Dyrektorem Departamentu LRPO w Urzędzie Marszałkowskim WL.

Zrzeszenie nawiązało też bliską współpracę ze Związkiem Gmin Wiejskich RP. Gościliśmy Pana Tomasza Bystrońskiego, Członka Zarządu organizacji, w której z kolei Lubuskie reprezentowane jest przez Waldemara Górczyńskiego, Wójta Gminy Pszczew.

W dalszej części dnia, samorządowcy zapoznali się problematyką realizacji przydomowych oczyszczalni, na praktycznym przykładzie Gminy Przytoczna (Bartłomiej Kucharyk, Wójt Gminy Przytoczna) oraz wykonawcą tychże projektów, Tomaszem Warężakiem z firmy ECOVERDE Zielona Góra.

Tak istotną edukację w zakresie ochrony środowiska, sposób jej realizacji poprzez organizację atrkacyjnych eventów w gminach, zaprezentowali przedstawiciele Agencji Informacji i Ochrony Środowiska z Poznania.

Ostatni dzień spotkania okazał się najbardziej "burzliwym" z racji poruszonego tematu tzw. ustawy "śmieciowej" czyli o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która zacznie obowiązwyać od 1 stycznia 2012 roku, a na rzeczywiste wprowadzenie jej zapisów gminy mają czas do 1 lipca 2013 roku. Gościliśmy Emilię Kołaczek z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, która omówiła szczegółowo wszyskie kolejne etapy wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami, wraz z planowanym harmonogramem i obowiązującymi terminami na sprawozdawczość.

Szczegóły finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i technicznych wymogów postawionych przez program przedstawił Robert Milewski z Narodowego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dyskusji uczestniczyła również Alicja Makarska, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Adam Koziński z firmy EWE Polska zaprezentował obowiązki gmin wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej.

Zobacz także

Konkurs: 9 miesięcy pełnych miłości

Dział profilaktyki i promocji zdrowia w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli zaprasza kobiety w ciąży zamieszkujące na terenie Nowej Soli do udziału w konkursie fotograficznym „9 miesięcy pełnych miłości”.

Więcej…

MOPS w nowym budynku

Zakończyła się przebudowa budynku dawnej SP2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od kilku dni pracownicy MOPS pracują już w nowym budynku.

Więcej…

Wizyta wicemarszałka Tomczyszyna

W poniedziałek 6 lipca wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisłwa Tomczyszyn był gościem prezydenta Jacka Milewskiego.

Więcej…