Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz objął honorowym patronatem zespół CanIntoSpace - sześcioosobowy zespół uzdolnionych uczniów pochodzących z Nowej Soli i Zielonej Góry na codzień uczących się w I LO im. E. Dembowskiego oraz III LO im.prof. Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

Polską edycję konkursu CanSats in Europe organizuje Europejska Agencja Kosmiczna, Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz firmami Bowman Dynamics i Boeing.

Jego celem jest stworzenie tzw. ,CanSata’, czyli minisatelity mieszczącego się w puszce o objętości odpowiadającej pojemności popularnych napojów (ok. 330ml), który spełni założenia dwóch misji: podstawowej (pomiar temperatury i ciśnienia powietrza w trakcie spadania, a potem wysłanie tych danych do stacji naziemnej przy użyciu radia) jak i dodatkowej (według uznania każdego z zespołów).

Finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2018 roku na poligonie wojskowym w Nowej Dębie, a zwycięska drużyna będzie miała prawo startu w finałach europejskich, reprezentując tym samym narodowe barwy.

Misja

Minisatelita zostanie dwa razy wyniesiony w przestrzeń powietrzną. Pierwszy raz przy użyciu drona (poprzednio były zrzucane z samolotu) osiągnie pułap 200 - 300 m. Drugi raz wzniesie się na pułap ok. 3 km z pomocą rakiety. Podczas spadku na spadochronie będzie on przeprowadzał szereg pomiarów i badań atmosfery ziemskiej.

Naszym zadaniem jest zmieszczenie w nim wszystkich systemów, które są niezbędne do jego funkcjonowania – system zasilania, czujniki, moduł komunikacji, komputer pokładowy czy system odzyskiwania. Muszą się one znajdować w pojemniku specjalnie przystosowanym do tego celu, potrafiącym wytrzymać duże przeciążenia i pozwalającym na bezpieczne lądowanie. Wszystkie zebrane przez nas informacje będą wykorzystane do celów naukowych.

Poza tym jednym z kluczowych elementów potrzebnych w konkursie jest samodzielne poszukiwanie partnerów i sponsorów, aby móc wcielić w życie wszystkie nasze plany i założenia.

Zespół powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi, które sprawuje nad nami pieczę i pomaga w najtrudniejszych sytuacjach i sprawach formlnych.

Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z naszymi szkołami (I LO i III LO w Zielonej Górze), z Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, z firmą Audit Doradztwo Personalne z siedzibą w Nowej Soli, z firmą Gedia Poland z siedzibą w Nowej Soli, z Uniwersytetem Zielonogórskim, Miastem Zielona Góra oraz z Miastem Otyń.

Prowadzimy stronę na portalu Facebook o nazwie ,,CanIntoSpace'', gdzie relacjonujemy nasze poczynania i umieszczamy kolejne informacje.

Wartym zauważenia może być fakt, że w naszym zespole znajduje się Szymon Butkiewicz - członek zespołu Phoenix Rescue Team, który zajął piąte miejsce na świecie w konkursie UAV Airborne Challenge Delivery i był w Australii na finałach tego konkursu.


Skład zespołu:

Dominik Zaborniak - lider zespołu, konstruktor obudowy minisatelity i człowiek zajmujący się analizą danych.

Szymon Butkiewicz - elektronik i programista zespołu, człowiek który wszelkie pomysły stara się wcielić w życie, projektuje i wykonuje potrzebne komponenty elektroniczne i mechaniczne minisatelity oraz stacji naziemnej przechwytującej sygnał z minisatelity.

Dawid Konarczak - programista zespołu, człowiek odpowiedzialny za pisanie programów do systemu.

Maksymilian Kozakowski - tłumacz zespołu, specjalista od języka angielskiego, który tłumaczy raporty i dokonuje poprawek tłumaczeń

Mieszkańcy Nowej Soli:

Aleksandra Derda - konstruktor spadochronu, osoba odpowiedzialna za analizę danych i ogólnie za system odzyskiwania sprzętu

Jakub Derda - przedstawiciel zespołu, człowiek odpowiedzialny za relacje publiczne i kontakty z wszelkimi instytucjami i firmami. Poza tym zajmuje się także elektroniką wewnątrz minisatelity, jej wykonaniem do spółki z Szymonem i jej opisem.

 

Zobacz także

Elewacja SP1 do remontu

15 marca dyrektor Paweł Juckiewicz, podpisał umowę z firmą Usługi Budowlane BUD-BIG Krzysztof Pultyn z Przyborowa na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej i ul. Dąbrowskiego.

Więcej…

Nowa Sól głodna nowych smaków?

Tegoroczna majówka będzie stać pod znakiem ciężarówek serwujących pyszną strawę. Znany z Zielonej Góry festiwal dobrego ulicznego jedzenia zawita na nowosolską ziemię.

Więcej…

Będzie nowa nawierzchnia wokół fontanny

15 marca Miasto podpisało umowę ma remont nawierzchni ciągów pieszych wokół fontanny na Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich.

Więcej…