12 lutego 2019 r. o godzinie 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Porządek obrad:

    Otwarcie sesji.
    Przyjęcie porządku obrad.
    Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę radnego Andrzeja Wieczorka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
    Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
    Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
    Wnioski i oświadczenia.
    Zamknięcie obrad.

 

Zobacz także

100 rocznica zakończenia Powstania Wielkopolskiego

W imieniu Prezydenta Miasta serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości obchodów 100 rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego, która odbędzie się 18 lutego br. (poniedziałek) o godz. 15.00 przy Pomniku Bohaterom Walk o Polskę na Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli.

Więcej…

Przekształcenie użytkowania wieczystego

1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się, z mocy prawa, w prawo własności.

Więcej…

Doręczanie decyzji podatkowych

Informujemy, że decyzje ustalające podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych na 2019 r. roznoszone będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

Więcej…