Wielkie brawa dla uczniów nowosolskich szkół  którzy w roku szkolnych 2018/2019 uzyskali najlepsze wyniki w nauce mając przy tym najwyższe osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.

Podczas dzisiejszej uroczystejsesji Rady Miejskiej, inaugurującej Święto Solan 2019, jej przewodniczący Andrzej Petreczko oraz prezydent Wadim Tyszkiewicz wręczyli naszym prymusom dyplomy i upominki. A tymi uczniami są:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  Aleksandra Kałużna,  VII c średnia ocen 4,95
Osiągnięcia:
1.    zajęła 7 miejsce w kraju na 35 w Długodystansowych Mistrzostwach Polski Młodzików w kajakarstwie klasycznym;
2.    podczas ogólnopolskich regat w poznaniu zajęła 1 miejsce w k-2 na 200 m i 2 miejsce w k-1 na 200m;
3.    podczas regat o Puchar Prezydenta Nowej Soli zajęła 1 miejsce w k2 n 500m oraz 3 miejsce w k-1 na 500m;
4.    uczestniczka i reprezentantka szkoły w wielu konkursach – w tym z historii, matematyki i geografii.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej  Katarzyna Szymańska  V b średnia ocen 5,5
Osiągnięcia:
1.    II miejsce w IX Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich;
2.    II miejsce w XIV Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek;
3.    I miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Religijnej;
4.    II miejsce w XIX Konkursie Poezji Religijnej;
5.    wyróżnienie w Lubuskim Konkursie Piosenki PRO ARTe;
6.    wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym;
7.    działa aktywnie w wolontariacie szkolnym, angażuje się w organizację różnorodnych imprez szkolnych  i poza szkolnych, z dużym zaangażowaniem reprezentuje szkołę na terenie Nowej Soli.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliana Tuwima    Kamila Gryglewicz    VI a średnia ocen    5,63
Osiągnięcia:
1.    I miejsce w rozgrywkach na szczeblu powiatowym Wielkiej Ligi Czytelników;
2.    tytuł Mistrza Województwa w Wielkiej Lidzie Czytelników;
3.    5 miejsce w Ogólnopolskim Finale Wielkiej Ligi Czytelników;
4.    3 miejsce w XIX Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym.

Szkoła Podstawowa nr 5im. Władysława Broniewskiego  Maciej Świć    VIII b średnia ocen 5,56
Osiągnięcia:
1.    laureat Rejonowych Konkursów Przedmiotowe Lubuskiego Kuratora Oświaty:
a.    Fizyki – 4 miejsce,
b.    Geografii – 7 miejsce,
c.    Matematyki – 3 miejsce;
2.    zakwalifikował się na i uzyskał tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym Lubuskiego Kuratora Oświaty z Matematyki:
3.    uzyskał tytuł Finalisty w Rejonowym Konkursie Przedmiotowym Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 z Przyrody
4.    wielokrotny reprezentant szkoły w licznych konkursach, zawodach, zaangażowany w przedsięwzięciach na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 6 Martyna Wiśniewska    VIII a średnia ocen 5,8
Osiągnięcia:
1.    laureatka Konkursu Kuratoryjnego z języka polskiego – etap wojewódzki;
2.    laureatka w Ogólnopolskim Konkursie „Dyktando nie tylko dla mistrzów”;
3.    laureatka II stopnia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Matematyka;
4.    finalistka konkursu kuratoryjnego z matematyki (etap wojewódzki);
5.    I miejsce w Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Matematycznym;
6.    I miejsce w międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka    Martyna Bocheńska    VIII b średnia ocen    5,44
Osiągnięcia:
1.    wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny;
2.    laureatka Szkolnego Konkursu Matematycznego klas 8 oraz uczestniczka etapu rejonowego konkursu matematycznego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
3.    uczestniczka Międzyszkolnego Drużynowego konkursu Matematycznego klas 8;
4.    laureatka Szkolnego Konkursu z Geografii,  uczestniczka etapu rejonowego Konkursu z Geografii organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
5.    laureatka Szkolnego Konkursu z Biologii ,uczestniczka etapu rejonowego Konkursu z Geografii organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
6.    laureatka Szkolnego Konkursu z Fizyki, uczestniczka etapu rejonowego Konkursu z Fizyki organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
7.    praca na rzecz szkolnego koła CARITAS.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej    Bartłomiej Patelka    VIII średnia ocen 5,19
Osiągnięcia:
1.    reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ponad wojewódzkim;
2.    laureat konkursu przedmiotowego z historii w latach 2015, 2016 i 2018;
3.    laureat konkursu z przyrody w roku 2016 i 2017;
4.    dwukrotny laureat konkursu z matematyki w latach 2017 i 2018;
5.    I miejsce w powiatowym konkursie Informatycznym Binaria One 2019;
6.    wielokrotny finalista konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim min. Z geografii, historii, j. polskiego i matematyki;
7.    laureat ponad wojewódzkiego konkursu przyrodniczego w Poznaniu w 2017 r.;
8.    kilkukrotne wyróżnienie w konkursie „kangur matematyczny”;
9.    udział w ogólnopolskim finale konkursu „Co Polskę stanowi;
10.    uczeń zaangażowany w życie klasy i szkoły.


Publiczne Gimnazjum nr 1 włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 1 Hubert Olczyk III d średnia ocen    5,8
Osiągnięcia:
1.     laureat Olimpusa z fizyki;
2.    zwycięzca wojewódzkiego konkursu z pierwszej pomocy;
3.    uczestnik konkursu na poziomie rejonowym z fizyki;
4.    wicemistrz sarkazmu w międzynarodowym konkursie sarkazmu w Peru w 2017;
5.    aktywnie uczestniczył w rozwoju i życiu szkoły;
6.    wolontariusz w Kulczyk Foundation.

Publiczne Gimnazjum nr 2 włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 2 Anita Benysek III a   średnia ocen 5,72
Osiągnięcia:
1.     laureatka konkursów przedmiotowych z języka angielskiego (najwyższy wynik w województwie);
2.    laureatka z fizyki;
3.    laureatka Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka plus;
4.    aktywnie uczestniczyła w pracach samorządu szkolnego i w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez szkolę;
5.    działa w szkolnej grupie teatralnej „IMPULS” biorąc udział w wielu przeglądach szkolnych i powiatowych, w których zdobyła szereg nagród i wyróżnień.

Publiczne Gimnazjum nr 3 włączone w struktury Szkoły Podstawowej nr 8 Natalia Roskwitalska    III b średnia ocen 5,9
Osiągnięcia:
1.    reprezentowała szkołę w konkursach i olimpiadach.
2.    w klasie drugiej zdobyła tytuł laureata w finale Wojewódzkiej V Edycji Konkursu Fizycznego „Niuton nie Pyton” dla uczniów gimnazjów;
3.    w klasie trzeciej otrzymała tytuł laureata za zajęcie 11 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego „Olimpus sesja jesienna” oraz tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z fizyki dla uczniów gimnazjów.
4.    aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, służy innym pomocą, jest sumienna i systematyczna, prezentuje wysoką kulturę osobistą, zarówno w szkole, jak i poza nią;
5.    przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne, z pasją rozwija swoje zainteresowania;
6.    wiedza Natalii znacznie wykracza poza materiał programowy, co przekłada się na bardzo wysoką średnią w całym cyklu nauczania: w klasie pierwszej uzyskała 5,71 natomiast w klasie drugiej 5,87, jest przykładem wzorowego wypełniania obowiązków szkolnych.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej - klasa gimnazjalna  Zofia Ciesielska  III  średnia ocen 5,72
Osiągnięcia:
1.    zaangażowana w życie szkoły i klasy;
2.    udział w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim min. z matematyki, j. polskiego, biologii, chemii i geografii;
3.    udział w ogólnopolskim finale konkursu „Co Polskę stanowi;
4.    III miejsce w przeglądach teatrów profilaktycznych PRO-ARTE;
5.    laureatka lubuskiej Gali Teatralnej;
6.    udział w powiatowych konkursach plastycznych na temat świętych;
7.    II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy o św. Jose Sanchez del Rio;
8.    udział w konkursie „Kangur matematyczny”
9.    uczennica zaangażowana w prace szkolnego koła wolontariatu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz    Julian Pilichaty    instrumentów dętych blaszanych średnia ocen 5,5
Osiągnięcia:
1.    24 pkt (na 25 możliwych) w przeglądach Centrum Edukacji Artystycznej;
2.    wystąpił jako solista z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej na koncercie wieczorowym (nie na koncertach dla dzieci);
3.    2 lata temu jako jedyny z województwa lubuskiego otrzymał wyróżnienie na przeglądzie CEA (instrumenty dęte blaszane);
4.    I miejsce na XXV Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych Poznańskiej Akademii Muzycznej.

Centrum Wolontariatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im Janusza Korczaka   Justyna Tchórz   kl. II Liceum Ogólnokształcącego  4,25

Osiągnięcia:
1.    systematycznie i bezinteresownie uczestniczy w pracach szkolnego wolontariatu;
2.    z pełną świadomością zaangażowała się w pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym;
3.     wspiera macierzystą szkołę w działaniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej poprzez:
a.    sprzedaż ciast na rzecz potrzebujących osób niepełnosprawnych,
b.    udział w akcji „Serce dla serca” polegająca na przygotowywaniu księgozbioru dla podopiecznych ośrodka leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Zaborze,
c.    przygotowywanie kawiarenki podczas charytatywnego koncertu karnawałowego na terenie Liceum,
d.    udział w akcji „Podarunek serca” polegająca na przygotowywaniu prezentów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bełczu;
4.    angażowała się w działania pomocowe w ramach współpracy Liceum z Centrum Wolontariatu działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Nowej Soli. Justyna brała udział w:
a.    przygotowaniach i przeprowadzeniu zabawy karnawałowej dla podopiecznych SOSW,
b.    warsztatach plastycznych na terenie SOSW,
c.    szkoleniu „Na niebiesko dla autyzmu”,
d.    służyła pomocą w przygotowywaniu i przeprowadzeniu XVI Olimpiady „Radość”.

Gratulujemy!

 

Zobacz także

Zapraszamy do konkursów!

Nowa Sól kocha rowery -  jesteśmy przecież Rowerową Stolicą Polski 2019! Zapraszamy Państwa do rowerowych konkursów, w których można wygrać ciekawe nagrody: rowery oraz….kolację z prezydentem Jackiem Milewskim.

Więcej…

Mandaty za brak maseczki

W województwie lubuskim odnotowano w ostatnim czasie znaczący wzrost zakażeń SARS-CoV-2. Obserwujemy również niepokojący trend coraz słabszego przestrzegania obostrzeń sanitarnych dotyczących zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego.

Więcej…

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. Puchar Polski Piłki Ręcznej na szczeblu wojewódzkim.

Więcej…