Trwa regionalna kampania informacyjna o nowej odsłonie rządowego programu Rodzina 500+. Przedstawiciele LUW podróżują specjalnym busem i odpowiadają na pytania mieszkańców jak i gdzie złożyć wniosek, kto może być wnioskodawcą oraz jakie zmiany w zakresie realizacji programu obowiązują od 1 lipca.

W poniedziałek 15 lipca bus 500+  w godzinach 10.30-11.30 pojawi się w Nowej Soli, gdzie wojewoda lubuski Władysław Dajczak opowie o realizacji programu. Miejsce: Plac Wyzwolenia, okolice ul. Pocztowej.

Sprawdź jak złożyć wniosek do nowosolskiego MOPS

Zobacz także

Placówki pomocy dla bezdomnych

Wojewoda Lubuski przedstawia wykaz placówek wsparcia dla osób bezdomnych.W wykazie zostały ujęte wszystkie placówki z terenu naszego województwa. W Nowej Soli czynne są: noclegownia i jadłodajnia Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta Koło Nowosolskie przy ul. Topolowej 4, tel. 68 387 37 65.

WYKAZ

Komunikat dotyczący cmentarza w Otyniu

Urząd Miejski w Nowej Soli w odpowiedzi na pytania mieszkańców informuje, że jak co roku brama wjazdowa na cmentarz komunalny w Otyniu, zostanie otwarta dla odwiedzających tę nekropolię z jednoczesnym postawieniem blokad parkingowych, w celu uniemożliwienia wjazdu samochodom.

Więcej…

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Miasto Nowa Sól i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zapraszają przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym wypełniania formularzy ofertowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert.

Więcej…