Z okazji święta Straży Miejskiej prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną pracę.

Prezydent awansował miejskich strażników: Annę Mosorzewską na stanowisko starszego specjalisty, Artura Milera na stanowisko specjalisty. Strażnicy otrzymali także nagrody za swoją pracę. Są to: Marek Flieger, Mirosław Kruk, Dariusz Niczyporowski oraz Artur Miler. Prezydent podziękował strażnikom za ich pracę. "Nowa Sól przez ostatnich kilkanaście lat bardzo się zmieniła co jest również waszą zasługą. Jest miastem czystym i bezpiecznym. Pełnicie bardzo ważną rolę w Nowej Soli. Mam wielki szacunek do was za wszystko co robicie dla miasta i naszych mieszkańców" - powiedział prezydent Tyszkiewicz podczas spotkania ze strażnikami. Straż Miejska w Nowej Soli istnieje od 1 sierpnia 1992.  Każdego roku podejmuje około 5 tysięcy interwencji, z czego około 1600 zgłaszają mieszkańcy. Do najczęstszych można zaliczyć te z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, zaśmiecania miejsc publicznych, niewłaściwemu parkowaniu czy czystości i porządku w gminie.

 

 

Zobacz także

Miasto planuje przebudowę skrzyżowania

Trwają rozbiórki pawilonów na skrzyżowaniu Kościuszki/Waryńskiego/Wojska Polskiego. W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na jego przebudowę, po której skrzyżowanie to bedzie bardziej przyjazne dla kierowców. W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany:

Więcej…

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Więcej…