Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowej Soli realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Senior w Unii Europejskiej wczoraj – dziś i jutro” w formie wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w 2019 r. Projekt związany jest z 15 – tą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Z a p r a s z a m y
na   Maraton filmowy – śladami Unii Europejskiej  w Nowej Soli, który odbędzie się w Nowosolskim Domu Kultury (mała sala) w dniu 23 września 2019r  godz. 18.30.

Nowa Sól jako miasto  w ostatnim piętnastoleciu swojej obecności w UE zrobiła ogromny skok cywilizacyjny i rozwojowy. To głównie dzięki pozyskaniu na ten cel ponad 120 mil. zł dofinansowania z UE  na projekty inwestycyjne. W ramach promocji projektu wykonywane były filmy dokumentujące zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej i życiu mieszkańców. Tym razem przy współudziale PZERiI, Prezydenta Miasta Wadima Tyszkiewicza i jego drużyny odbędziemy niemal 2 godzinny maraton filmowy – prezentujący metamorfozę miasta na przestrzeni ostatnich lat, w których to przemianach my seniorzy żywo uczestniczyliśmy. To dla nas wyjątkowe wydarzenie ponieważ czujemy się współuczestnikami zmieniającej się historii naszego miasta jesteśmy dumni z tych zmian jakie  się wokół nas dokonały. Filmowy klimat naszego spotkania umili poczęstunek dla wszystkich przybyłych seniorów naszego związku, a także zaproszonych przyjaciół i gości.
 
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Nowej Soli zachęca do uczestnictwa w tej atrakcyjnej  imprezie.

 

Zobacz także

Miasto planuje przebudowę skrzyżowania

Trwają rozbiórki pawilonów na skrzyżowaniu Kościuszki/Waryńskiego/Wojska Polskiego. W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na jego przebudowę, po której skrzyżowanie to bedzie bardziej przyjazne dla kierowców. W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany:

Więcej…

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Więcej…