Od poniedziałku 23 września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli znajduje się w budynku Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Staszica 1A w Nowej Soli (przy wiadukcie).

W najbliższym czasie mogą wystąpić trudności z połączeniami telefonicznymi na numery stacjonarne. Centrum uruchomiło numery tymczasowe.

O przeprowadzce PCPR w Nowej Soli starostwo informuje już od kilku tygodni. Plan związany ze zmianą adresu udało się zrealizować w 100 procentach. Od poniedziałku 23 września Centrum pracuje już w nowej siedzibie. Biura znajdują się na parterze budynku ŚHP przy ul. Staszica 1A.

Jak poinformowała dyrekcja PCPR, z przyczyn niezależnych w najbliższym czasie mogą wystąpić problemy z połączeniami na numery stacjonarne. Pracownicy ośrodka będą dostępni pod numerami komórkowymi:

   - Sprawy opiekuńczo-wychowawcze – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 660 046 874
   - Rodziny zastępcze, psycholog, pedagog – 660 046 958
   - Rehabilitacja społeczna i inne – 692 827 334

źródło: Powiat Nowosolski

 

Zobacz także

Dzien Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, za ich trudną i ciężką pracę oraz niesienie pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim za wrażliwość i odporność – w dniu ich święta - dziękujemy.

Więcej…

Uwaga kierowcy!

PKP informuje, że w nocy z 20 na 21 listopada oraz z 21 na 22 listopada w godzinach 22.00-4.00 na przejazdach kolejowych w ulicach: 1 Maja oraz Starostawska, będą trwały naprawy usterek linii kolejowych.

Więcej…

Szkolenie dla NGO w Nowej Soli

Miasto Nowa Sól i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zapraszają przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu dotyczącym wypełniania formularzy ofertowych składanych w ramach otwartych konkursów ofert.

Więcej…