Od 1 października funkcję komendanta nowosolskiej Straży Miejskiej pełni pan Dariusz Rączkowski.

Przez 28 lat pracy w służbie więziennej przez 24 lata sprawował funkcje kierowania i zarządzania zasobami ludzkimi (13 lat kierownik działu ochrony i nieetatowy zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Nowej Soli, 2 lata zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu, 7 lat dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, 2 lata dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli). Przez 8 lat wykładał na Uniwersytecie Zielonogórskim przedmioty związane z resocjalizacją osób pozbawionych wolności. Nowy komendant Straży Miejskiej ukończył Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Oficerską Służby Więziennej w Kaliszu oraz studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dariusz Rączkowski ma 55 lat.

 

Zobacz także

Miasto planuje przebudowę skrzyżowania

Trwają rozbiórki pawilonów na skrzyżowaniu Kościuszki/Waryńskiego/Wojska Polskiego. W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na jego przebudowę, po której skrzyżowanie to bedzie bardziej przyjazne dla kierowców. W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany:

Więcej…

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Więcej…