Pełniący funkcję prezydenta Nowej Soli Maciej Jankowski, dyrektor generalny urzędu Jacek Milewski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko wraz z radnymi, senator Wadim Tyszkiewicz, a także starosta nowosolski Iwona Brzozowska z radnymi powiatowymi - uczestniczyli w miejskich obchodach 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przemówienie okolicznościowe wyglosiła starosta Brzozowska, w którym podkreśliła rolę wolności, którą Polska odzyskała po 123 latach zaborów. "11 listopada 1918 roku to data szczególna dla wszystkich Polaków. To data, na którą czekało kilka pokoleń naszych rodaków. Historia ich nie oszczędzała – 123 lata niewoli, cierpienie, wojna, tysiące ofiar. Za Wolność przyszło Im zapłacić najwyższą cenę. Jednak w czasach mroku i zapomnienia iskierka nadziei w sercach i umysłach Polaków nigdy nie umarła. Miłość do kraju i wiara w zwycięstwo były silniejsze niż przeciwności losu" - mówiła starosta. Uroczystości zgromadziły wielu mieszkańców Nowej Soli, którzy ubrani w biało-czerwone symbole narodowe odśpiewali hymn państwowy i złożyli kwiaty przed pomnikiem Bohaterom Walk o Polskę.

 

Zobacz także

Sesja Rady Miejskiej

12 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli

Więcej…

Rozpoczęła się przebudowa przy cmentarzu

Rozpoczęła się przebudowa i jednocześnie zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz przy ulicy Wandy w Nowej Soli. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i miejsc postojowych, rozbiórkę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę/remont konstrukcji jezdni celem dowiązania wysokościowego projektowanych miejsc postojowych oraz budowę nowych i przebudowę istniejących ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej.

Więcej…

Kolejny rok pomagamy usuwać azbest

W Nowej Soli zakończono realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2019". Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto na lata 2015-2032.”

Więcej…