13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (12r).

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (14WPF).

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku  z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”.

7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Nowej Soli.

8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli.

9. Projekt uchwały stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Soli.

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 r.

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta.

13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

14. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi  na skargę radnego Andrzeja Wieczorka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

16. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za październik 2019 r.

17. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

18. Wnioski i oświadczenia.

19. Zamknięcie obrad.

sesję będzie można obejrzeć TUTAJ

 

Zobacz także

Wizyta wicemarszałka Tomczyszyna

W poniedziałek 6 lipca wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisłwa Tomczyszyn był gościem prezydenta Jacka Milewskiego.

Więcej…

24 flis dotarł do Nowej Soli

W poniedziałek 6 lipca 24 Flis Odrzański Uraz - Szczecin zawitał do Nowej Soli. To flis szczególny, ponieważ został ochrzczony imieniem jego założycielki i wytrwałej organizatorki, Elżbiety Marszałek.

Więcej…

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…