21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, za ich trudną i ciężką pracę oraz niesienie pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim za wrażliwość i odporność – w dniu ich święta - dziękujemy.

Pełniący funkcję prezydenta Nowej Soli Maciej Jankowski, przesyła pracownikom MOPS Nowa Sól życzenia. "Niesienie pomocy wymaga nie tylko świetnej orientacji w przepisach prawa i możliwości udzielania wsparcia, lecz nade wszystko wrażliwości i jednocześnie odporności, wiedzy, doświadczenia, cierpliwości, wyrozumiałości oraz empatii, bez której nie można wykonywać tej pracy. Wykonywany przez Państwa zawód opiera się na szacunku dla wartości i godności życia ludzkiego. Z tego szacunku wynikają działania, których celem jest usamodzielnianie osób korzystających z pomocy społecznej i wspieranie ich rozwoju osobistego. W Dniu Pracownika Socjalnego proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, które składam w imieniu władz miasta Nowa Sól oraz własnym" - czytamy między innymi. Treść listu można przeczytać TUTAJ

Zobacz także

Sesja Rady Miejskiej

12 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli

Więcej…

Rozpoczęła się przebudowa przy cmentarzu

Rozpoczęła się przebudowa i jednocześnie zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz przy ulicy Wandy w Nowej Soli. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i miejsc postojowych, rozbiórkę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę/remont konstrukcji jezdni celem dowiązania wysokościowego projektowanych miejsc postojowych oraz budowę nowych i przebudowę istniejących ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej.

Więcej…

Kolejny rok pomagamy usuwać azbest

W Nowej Soli zakończono realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2019". Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto na lata 2015-2032.”

Więcej…