12 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (13r).

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (15WPF).

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych roku 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Nowa Sól na 2020 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016-2023.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto.

9. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w Szkole Podstawowej nr 2 im Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli.

11. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

12. Wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie obrad.

 

Zobacz także

Podziękowania za pracę w Radzie Społecznej ORL

Prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, podziękowali członkom Rady Społecznej przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej za pracę.

Więcej…

Świąteczna wizyta u Emerytów i Rencistów

Okres noworoczny  to czas pełen radości, piękna, refleksji i marzeń. Magia świąt Bożego Narodzenia polega także na tym, że więcej czasu spędzamy z bliskimi i znajomymi. To czas wzajemnych odwiedzin, dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń.

Więcej…

Spotkanie z wykonawcą budowy wałów przeciwpowodziowych

Z inicjatywy firmy Sinohydro Corporation Limited, odbyło się w nowosolskim Urzędzie Miejskim spotkanie robocze w związku z rozpoczętą inwestycją przeciwpowodziową na terenie miasta Nowa Sól.

Więcej…