30 grudnia 2019 r. o godzinie  10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (14r).

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (16WPF).

5. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2020.

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2020-2029.

8. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Nowej Soli na rok 2020.

10. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2020.

11. Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2020.

12. Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli  na rok 2020.

13. Plan pracy Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2020.

14. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc listopad 2019 r.

15. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

16. Wnioski i oświadczenia.

17. Zamknięcie obrad.

Sesję będzie można obejrzeć na żywo TUTAJ

 

Zobacz także

Zapraszamy do konkursów!

Nowa Sól kocha rowery -  jesteśmy przecież Rowerową Stolicą Polski 2019! Zapraszamy Państwa do rowerowych konkursów, w których można wygrać ciekawe nagrody: rowery oraz….kolację z prezydentem Jackiem Milewskim.

Więcej…

Mandaty za brak maseczki

W województwie lubuskim odnotowano w ostatnim czasie znaczący wzrost zakażeń SARS-CoV-2. Obserwujemy również niepokojący trend coraz słabszego przestrzegania obostrzeń sanitarnych dotyczących zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego.

Więcej…

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. Puchar Polski Piłki Ręcznej na szczeblu wojewódzkim.

Więcej…