Prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, spotkali się w środę 12 lutego wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Petreczko i radnym Piotrem Szyszko  z proboszczami nowosolskich  czterech parafii: ksiedzem Andrzejem Oczachowskim, księdzem Krzysztofem Koczem, bratem Kazimierzem Golcem oraz księdzem Jerzym Frąckowiakiem.

Tematem spotkania było przedstawienie najbliższych założeń Miasta na politykę prozdrowotną, senioralną i szeroko rozumianą politykę społeczną. Prezydenci zadeklarowali współpracę Miasta z parafiami. Proboszczowie wskazali obszary działania, które jako osoby bliskie swoim parafianom, widzą na co dzień jako ważne. To przede wszystkim sprawy seniorów. Prezydent Wojciechowska przedstawiła wstępne założenia Centrum Aktywności Społecznej, które w najbliższych miesiącach ma powstać w Nowej Soli, z którego starsi mieszkańcy Nowej Soli bedą mogli korzystać. Pani prezydent podkreśliła również, że Miasto będzie robiło wszystko, aby seniorzy byli pełnoprawną częścią naszego społeczeństwa, a działania miasta mają zapobiec ich wykluczeniu. Podczas spotkania proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła, ksiądz  Andrzej Oczachowski poddał pod rozważenie, aby rozpocząć rozmowę w Nowej Soli o nadanie miastu patrona. Ten temat będzie przedyskutowany w wielu środowiskach.

Zobacz także

Startuje ebilet w SubBusie

W dniach 4-5 marca 2020 r. nastąpi uruchomienie usługi E-Biletu w MPK SUBBUS! Od tego dnia uruchomiona zostanie sprzedaż kart Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego, które będą jedynym nośnikiem biletów elektronicznych na terenie obsługiwanym przez MPK SUBBUS oraz korzystanie z nich w pojazdach MPK SUBBUS.

Więcej…

Zniesiono zakaz wchodzenia do lasu

Informujemy, że rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego zniesiony został zakaz wstępu do lasu.

Więcej…

Ochrona przeciwpowodziowa Nowej Soli

Realizowana przez Wody Polskie budowa wałów przeciwpowodziowych jest odpowiedzią na apele społeczności lokalnej i przyczyni się do minimalizowania skutków powodzi o skali podobnej do tej z 1997 roku. Prace związane z budową nowych wałów przeciwpowodziowych Odry i Czarnej Strugi na terenie Nowej Soli oraz gminy Otyń mają na celu zapewnienie kompleksowej ochrony życia i mienia ponad 43 tysięcy mieszkańców regionu.

Więcej…