W związku z ogłoszeniem epidemii na obszarze Polski, nowosolska Straż Miejska w pierwszej kolejności realizuje powierzone zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa  –  mają one nadany priorytet i są realizowane z pełnym zaangażowaniem posiadanych sił i środków.

Aby usprawnić działania Straż Miejska wzmogła pracę.

* Od  4 kwietnia do odwołania, funkcjonariusze będą pełnić służbę przez 7 dni w tygodniu  od 7:00 do 22:00, a  w soboty,  niedziele i święta w godz. 12.00-20.00.  
  Patrole  rozdysponowane są w godz. 7.00-15.00, 10.00-18.00, 14.00-22.00.

* Działania strażników w głównej mierze skierowane są na informowanie nowosolan  o zagrożeniach spowodowanych przez epidemię Covid-19. Informacje będą przekazywane także przez megafony umieszczone na pojazdach       służbowych SM.
* Kolejnym z zadań jest zwracanie szczególnej uwagi na osoby naruszające przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przypominamy, że od środy 1 kwietnia obowiązuje zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego. Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:  dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
* Od 1 kwietnia obowiązuje także zakaz przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, placów zabaw, zieleńców czy promenad. Strażnicy będą karać mandatami osoby naruszające ten zakaz. Jego wysokość to 500 zł.
* Informujemy również, że od 2 kwietnia w ramach wspólnych działań, Policja i Straż Miejska będą pełnić wspólne patrole w mieście.

Zobacz także

Pomoc psychologiczna dla rodziców

Od czerwca wznawiamy dyżury psychologa w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Więcej…

Kolejny etap odmrażania

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych.

Więcej…

Godziny pracy Urzędu Miejskiego i USC

Informujemy, że w piątek 12 czerwca (dzień po Bożym Ciele) nowosolski Urząd Miejski oraz Straż Miejska będą nieczynne.

Więcej…