27 maja mija 30 lat polskiego samorządu - tego dnia odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe.

Uchwalona przez parlament ustawa z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin - była pierwszą w pełni demokratyczną ordynacją wyborczą po zmianach polityczno-ustrojowych. Na mocy ustawy organami władzy uchwałodawczej miały zostać rady gmin (miast), natomiast organami władzy wykonawczej – zarządy gmin (miast) z wójtami, burmistrzami i prezydentami. Przygotowania do wyborów samorządowych rozpoczęto w Nowej Soli już w końcu marca. Najaktywniejszą akcję prowadził Komitet Obywatelski „Solidarność”. Akcje wyłaniania kandydatur prowadziły także inne ugrupowania polityczne oraz związki zawodowe. Ostatecznie do wyborów nowej 32 - osobowej Rady Miejskiej swoich kandydatów zgłosiło 5 komitetów wyborczych – Komitet Obywatelski „Solidarność”, Blok Ludzi Pracy, Stronnictwo Demokratyczne, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polski Klub Ekologiczny. Wybory 27 maja w Nowej Soli przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych. Frekwencja wyborcza nie przekroczyła 42 %, oddano ważnych 11300 głosów. Wybory zakończyły się znaczącym sukcesem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, który do Rady Miejskiej wprowadził 25 radnych. Radni I kadencji: (KO „Solidarność”) - Robert Sas, Lesław Kuczyński, Jacek Gonet, Zygmunt Grabarczyk, Jerzy Woźniak, Waldemar Tietz, Zdzisław Biegański, Mariusz Szymakowski, Leszek Garstka, Leszek Siuta, Irena Serwan, Anna Piętak, Zygmunt Mendaluk, Elżbieta Rola, Tadeusz Pietek, Stanisław Rembowiecki, Tadeusz Smyk, Franciszek Medejszo, Jerzy Arentowicz, Aleksander Tomaszewski, Carmen Lewicka, Czesława Grabarczyk, Krystyna Bereszko, Bogumił Sydor, Andrzej Brzózka; (Blok Ludzi Pracy) - Zenon Iwaniszyn, Stefan Glinka, Zbigniew Mocek, Maciej Kałuski; (Stronnictwo Demokratyczne) -  Edward Daszkiewicz, Zbigniew Palczyński; (Polski Klub Ekologiczny) – Józef Suszyński.

 

źródło: Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Zobacz także

17 września - Nowa Sól pamięta!

17 września obchodzimy dwie ważne dla naszego kraju daty. Tego dnia w roku 1939 doszło do napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

Więcej…

Rozpoczął się remont elewacji dworca PKP w Nowej Soli

Ostatnim elementem remontu dworca, który jest siedzibą Centrum Obsługi Pasażerów oraz Straży Miejskiej, jest remont elewacji budynku. 

Więcej…

Jedyny taki spływ kajakowy

Po raz czwarty odbył się Lubuski Integracyjny Spływ Kajakowy Olimpiad Specjalnych. Współorganizatorem był między innymi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli.

Więcej…