Emilian Skowroński z SP 1, Amelia Bucholska z SP2, Dominik Hutnik z SP3, Julia Chorążyk z SP5, Martyna Barylewicz z SP6, Magdalena Urbaniak z SP8, Kacper Petreczko z Katolickiej Szkoły Podstawowej – otrzymali dziś stypendia, których fundatorem jest fundacja Ukryte Talenty.

 

Fundacja działa od 2012 roku i jest związana z nowosolską firmą Alumetal. Nagroda ma zmotywować uczniów i dać im więcej możliwości rozwoju, angażowania się i rozwijania swoich talentów. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest pomoc w realizacji marzeń i zagwarantowaniu młodzieży dobrego startu w życie. Fundacja organizuje także różnego rodzaju programy stypendialne, obozy szkoleniowe, a także seminaria i konferencje.

Stypendia w imieniu Fundacji wręczyła Agnieszka Ożóg. Fundacja wspiera młodzież która wyróżnia się zdolnościami w nauce, ale także posiada inne, ukryte talenty oraz działa na rzecz lokalnej społeczności. Fundacja wspiera tych uczniów, namawia do pielęgnowania tego, co najbardziej wartościowe. Wspiera i pokazuje młodzieży, jak ważny jest ich rozwój – mówi Agnieszka Ożóg. Wiceprezydent ds. społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska gratulowała młodym zdolnym ludziom ich wybitnych osiągnięć, ale podkreślała przede wszystkim ich empatię i chęć niesienia pomocy. Każdy z was działa jako społecznik, oprócz nauki wyznaczacie sobie ważne i wartościowe cele. To piękne i cenne – podkreślała wiceprezydent.

Informacje nt uczniów:

    Emilian Skowroński - Uczeń klasy VIII a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli. Od najmłodszych lat zdradzał zainteresowanie nauką, szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych i technicznych oraz j. angielskiego. Przez ostatnie lata reprezentował szkołę w licznych konkursach matematycznych i sprawdzających umiejętności posługiwania się j. angielskim. Odnosząc sukcesy.

Za największy należy uznać uzyskanie w bieżącym roku szkolnym tytułu finalisty wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z J. angielskiego, organizowanego przez Lubuskie Kuratorium Oświaty. Uczeń jest uczestnikiem anglojęzycznych forów i grup dyskusyjnych, podejmuje także samodzielnie próby kręcenia filmów.

    Amelia Bucholska-Uczennica klasy VI b, jej pasją jest rysunek i malarstwo i rozwija je systematycznie uczęszczając na dodatkowe zajęcia plastyczne organizowane na terenie szkoły. Charakteryzuje ją duża pomysłowość i odwaga artystyczna. Stawia pierwsze kroki w zmaganiach artystycznych, w rejonie i nie tylko. Otrzymała wyróżnienia:

-w Powiatowym Konkursie na Plastyczno-Ekonomicznym „Karta bankomatowa SKO z motywem Świąt Bożego Narodzenia”

-w Międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Ciekawe pejzaże miejskie i wiejskie w mojej okolicy zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Nowej Soli.

-w Ogólnopolskim Konkursie Literacko- Plastycznym „Dzieci piszą list do chorych”.

Uczennica rozwija również swój talent muzyczny. Z pełnym zaangażowaniem uczęszcza na zajęcia chóru szkolnego „Wesołe nutki” z którym to zdobywa wiele wyróżnień i czołowych miejsc.

Między innymi zdobyła II miejsce w IX Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (2018) oraz III miejsce w XIV Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2019). W tym roku zadebiutowała jako aktorka w podwójnej roli Służącej i Inuitki w musicalu „Królowa Śniegu”, który został wystawiony w Nowosolskim Domu Kultury przez uczniów SP nr 2.

W tym roku szkolnym uzyskała wysoką średnią 4,83 i otrzyma świadectwo z wyróżnieniem.

    Dominik Hutnik - Uczeń klasy VII a Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Soli, daje się poznać jako chłopiec, który zawsze wzorowo i rzetelnie wypełnia swoje obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauczaniu, na I półrocze roku szkolnego 2019/20 uzyskał średnią ocen 5,64.

Rozwija swoje zainteresowania angażując się w życie szkolnego klubu sportowego i szkolnego kabaretu, którego jest współzałożycielem. Po zajęciach lekcyjnych działa aktywnie w drużynie harcerskiej. Uczeń zawsze chętnie i aktywnie uczestniczy w działaniach Samorządu Uczniowskiego na rzecz szkoły, klasy, miasta oraz środowiska. Wielokrotnie reprezentował klasę i szkołę w konkursach oraz olimpiadach.

    Julia Chorążyk - Uczennica klasy VIII, niezwykle sumienna i rzetelna, o dużej kulturze osobistej.

Interesuje się przedmiotami przyrodniczymi, zwłaszcza biologią i chemią.

Zdobyła bardzo wysoka lokatę w Rejonowym Konkursie Przedmiotowym z Biologii.

Ósmą klasę zakończy z wzorowym zachowaniem oraz średnią pozwalającą jej na otrzymanie świadectwa z czerwonym paskiem. Cieszy się bardzo dobrą opinią u nauczycieli. Zawsze jest zaangażowana i pomocna. Pracuje na rzecz wolontariatu, biorąc udział w akcjach charytatywnych. Chętnie pomaga młodszym uczniom , choćby współorganizując dla nich konkursy i zabawy. Bierze czynny udział we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz klasy czy szkoły.

    Martyna Barylewicz - Uczennica klasy VIIIA, uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną. W roku szkolnym 2019/2020 uzyskała tytuł finalisty w Wojewódzkim konkursie przedmiotowym LKO z historii i biologii.

W opinii nauczycieli Martyna Barylewicz jest wzorem do naśladowania zarówno pod względem nauki jak i zachowania. Odznacza się bardzo wysoką kulturą osobistą, bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły, uczestniczy w akcjach charytatywnych. Jest lubiana przez rówieśników.

Jest pracowita, sumienna, aktywna, chętna do niesienia pomocy, wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia.

    Magdalena Urbaniak - Uczennica klasy VIII, corocznie zdobywa średnią ocen końcowych powyżej 5,0. Do osiągnięć pozaszkolnych możemy zaliczyć wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

Uczennica jest również:

-laureatką Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Młody Biblista"

-laureatką rejowego Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej- I i II list do Koryntian

-tegoroczna finalistką etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty

-tegoroczna laureatką konkursu przedmiotowego z biologii organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty

Prężna działaczka społeczna, w tym Samorządu Szkolnego i Caritas Polska.

    Kacper Petreczko - Uczeń klasy V, samodzielnie rozwija talenty i zainteresowania, szczególnie w zakresie historii, geografii i języka angielskiego.

Regularnie uczestniczy w licznych zajęciach dodatkowych, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie miejsca w konkursach.

W konkursie przedmiotowym z historii zdobył 77% pkt z zakresu całej szkoły podstawowej, będąc uczniem klasy V.

 

Zobacz także

17 września - Nowa Sól pamięta!

17 września obchodzimy dwie ważne dla naszego kraju daty. Tego dnia w roku 1939 doszło do napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

Więcej…

Rozpoczął się remont elewacji dworca PKP w Nowej Soli

Ostatnim elementem remontu dworca, który jest siedzibą Centrum Obsługi Pasażerów oraz Straży Miejskiej, jest remont elewacji budynku. 

Więcej…

Jedyny taki spływ kajakowy

Po raz czwarty odbył się Lubuski Integracyjny Spływ Kajakowy Olimpiad Specjalnych. Współorganizatorem był między innymi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli.

Więcej…