Dobra wiadomość dla kościoła pw. św. Antoniego w Nowej Soli i parafian! W wtorek 30 czerwca wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki, podpisał z proboszczem parafii bratem Kazimierzem Golcem umowę na dofinansowanie remontu organów.

Łączny koszt remontu to przeszło 80 tysięcy złotych z czego 35 tysięcy wyniesie dofinansowanie z województwa, 45 tysięcy dofinansowanie z budżetu miasta Nowa Sól (w ramach dofinansowania do remontu obiektów wpisanych do rejestru zabytków), a pozostała kwota będzie wkładem własnym parafii. Udało nam się pozyskać pieniądze z województwa lubuskiego z konkursu na prace restauratorskie. Przy takim montażu finansowym udało nam się zbilansować budżet z czego bardzo się cieszę. Ten projekt początkuje  proces starań o dofinansowanie następnych zadań które ten kościół w następnych latach będzie potrzebował – mówi radna województwa lubuskiego Beata Kulczycka, która rekomendowała wniosek do dofinansowania. Od 2010 roku pomagamy mieszkańcom, instytucjom w remontach zabytków. Łącznie wspólnie wyremontowaliśmy już przeszło 80 wspaniałych obiektów, które odzyskały blask. W tym roku jednym z projektów jest właśnie remont organów. Wierzę, że już niebawem parafianie usłyszą ich brzmienie – mówi prezydent Milewski.

Zobacz także

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…

Grant dla noclegowni

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Nowosolskie od lat realizuje dla Miasta Nowa Sól zadanie prowadzenia Noclegowni dla bezdomnych.

Więcej…

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w ramach kolejnego etapu kampanii: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" mającej na celu promocję obronności oraz służby wojskowej, w dniach 13-14 lipca 2020 r.

Więcej…