Nowosolski Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej realizuje projekt: „Rehabilitacja doda Ci sił – wsparcie zagrożonych grup zawodowych w zakresie rehabilitacji medycznej dla osób powracających do pracy.”

Projekt ma na celu udzielenia wsparcia dla 250 LUBUSZAN W TYM: 180K, 70M, pochodzących z obszarów gmin: żarski, żagański, zielonogórski, Zielona Góra, wschowski, świebodziński, sulęciński, strzelecko-drezdenecki, słubicki, międzyrzecki, krośnieński, Gorzów Wielkopolski, gorzowski, nowosolski.
Potrzeba wsparcia realizacji programu polityki zdrowotnej (PPZdr) skierowanego do mieszkańców woj. Lubuskiego, osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego (s.u.r. i o.u.n.) związanych ze sposobem wykonywania pracy wynika z wysokiego odsetka osób dotkniętych ww. schorzeniami, które nie wracają na rynek pracy lub też mają problem z utrzymaniem się na nim w ich wyniku. Przyczyną tego jest ograniczony dostęp do tego rodzaju usług oraz brak świadomości wśród osób dotkniętych ww. schorzeniami pozytywnymi efektami rehabilitacji.
Programy  zdrowotne  w  kierunku  rehabilitacji  medycznej  umożliwiające powrót do pracy, tj.  ukierunkowanie  na  grupy  docelowe najbardziej  narażone  na  opuszczenie  rynku  pracy z  powodu  czynników zdrowotnych  lub  najbardziej  bliskie  powrotowi  na  rynek  pracy  w  wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:
    niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
    zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
    działania  informacyjno-edukacyjne,   w   tym   edukacja   prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
    działania  szkoleniowe  skierowane  w  szczególności  do  podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

Grupą docelową są osoby z obszaru woj. Lubuskiego, w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do rehabilitacji medycznej, w tym zwłaszcza osoby pracujące w warunkach negatywnie
wpływających na zdrowie z obszaru województwa lubuskiego zgodnie z definicją w regulaminie konkursu):
– 250 (180 K/ 70 M) os. w obszar woj.lubuskiego, w tym m.in.:
– osoby z terenów wiejskich, tj. osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA Kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary,
na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie – 76 osób – 55 K/ 21 M

– osoby w wieku 50 lat i więcej – 70 os. (50 M/20K)
– Os. z niepełnosprawnością
W Projekcie uwzględnia się pierwszeństwo udziału osób w wieku 50+ (70 os.) oraz osób z obszarów wiejskich (30%).


Miejsce realizacji projektu (wykonania zabiegów rehabilitacyjnych):
-SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Kościuszki 27, tel. 68 3872346.
Punkty konsultacyjne:
-Przychodnia Rodzinna Iwona Kłodowska-Biel, 67-112 Siedlisko, ul. Kasztanowa 20, tel. 68 388 32 12.
-Familia s.c. Zespół Lekarzy Rodzinnych, 67-100 Nowa Sól, ul Grobla 14, tel. 68 387 37 77.
-„VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy ul. Dworcowa 2,


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Osi priorytetowej: Oś 6. Regionalny rynek pracy.
Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.
Lider projektu: Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli
Partner projektu: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
Całkowity koszt projektu:  6 882 352,94 PLN
Okres realizacji: od 2020-01-01 do 2021-12-31

 

masz pytania napisz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


lub zadzwoń +48 68 387 23 46

 

Zobacz także

17 września - Nowa Sól pamięta!

17 września obchodzimy dwie ważne dla naszego kraju daty. Tego dnia w roku 1939 doszło do napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

Więcej…

Rozpoczął się remont elewacji dworca PKP w Nowej Soli

Ostatnim elementem remontu dworca, który jest siedzibą Centrum Obsługi Pasażerów oraz Straży Miejskiej, jest remont elewacji budynku. 

Więcej…

Jedyny taki spływ kajakowy

Po raz czwarty odbył się Lubuski Integracyjny Spływ Kajakowy Olimpiad Specjalnych. Współorganizatorem był między innymi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli.

Więcej…