tydzien z internetemMiejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli zachęca do wspólnego odkrywania tajników Internetu. Od 20 do 22 marca 2013 roku (środa- czwartek-piątek) zaprasza dorosłych i osoby starsze, osoby powyżej 50. roku życia, które jeszcze nigdy nie zetknęły się z Internetem na spotkanie Koncert życzeń. Spotkanie jest częścią międzynarodowej kampanii „Tydzień z Internetem 2013", która ma zachęcić jak najwięcej osób do korzystania z sieci, a także pokazać różne ciekawe i pożyteczne zasoby, jakie można w niej znaleźć.

Podczas spotkania „Koncert życzeń" uczestnicy wyruszą w muzyczną podróż, podczas której będą mieli okazję odkryć zasoby serwisu You Tube. Wspólnie wyszukają, a następnie wysłuchają (a nawet odśpiewają!) ulubione piosenki. Będą mogli również podzielić się wspomnieniami i anegdotami związanymi z danym utworem. Będzie dużo hałasu, uśmiechu i mnóstwo dobrej zabawy!

Szczegółowe informacje

Temat: Koncert życzeń

Termin:

20 marca 2013 – godz. 9.00-11.30
21 marca 2013 – godz. 9.00-11.30
22 marca 2013 - godz. 9.00-11.30
Zapisy:

poprzez maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z imieniem i nazwiskiem osoby;
telefon: (68)3553428, wewnętrzny 22.
Zapisy i wszelkich informacji udziela pan Sylwester Kiełczak.
Czas zajęć: 1,5 – 2 godz.
Miejsce: Czytelnia Ogólna Miejskiej Biblioteki Publicznej
6 komputerów – ilość miejsc ograniczona
W czasie zajęć uczestnicy:

poznają zasadę działania i funkcjonowania serwisu YouTube;
zapoznają się z innymi serwisami działającymi podobnie jak YouTube (wrzuta, metacafe, vimeo, serwisy poświęcone muzyce portali internetowych – Onet-u, Wirtualnej Polski oraz Interii);
wyszukają w serwisie YouTube ulubione utwory i zaprezentują je innym uczestnikom;
nauczą się obsługi podstawowych funkcji związanych z utworem (zatrzymywanie, powiększanie obrazu, zmiana jakości);
wymienią się przeżyciami związanymi z daną piosenką z innymi uczestnikami.
Zachęcamy do udziału w spotkaniu i włączenia się w Tydzień z Internetem 2013.
***
Tydzień z Internetem 2013 to międzynarodowa kampania trwająca od 18 do 24 marca, koordynowana przez Telecentre-Europe. W poprzednich dwóch edycjach udział wzięło ponad 250 tysięcy osób z kilkudziesięciu krajów, w tym 15 tysięcy osób z Polski. Polską edycję kampanii koordynują: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Spotkania przeprowadzane w ramach kampanii mają pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów Internetu i zastosowań nowoczesnych technologii. Tematem przewodnim jest eksperymentowanie.

konferencja Odra2014"Rola rzeki Odry w rozwoju turystyki i gospodarki wodnej Polski i Niemiec na przykładzie projektu Odra 2014" była temat konferencji, która 14 marca odbyła się w Nowej Soli. Wzięli w niej udział szefowie nadodrzańskich gmin które uczestniczą w projekcie, a także goście z Wrocławia i Szczecina. Głównym tematem konferencji, był wspomniany projekt „Odra....", którego liderem jest Nowa Sól, a który kilka miesięcy temu zdobył miano najlepszego transgranicznego projektu.
Przedsięwzięcie to polega na rozbudowie infrastruktury portowej w gminach Nowa Sól, Bytom Odrzański, Sulechów (Cigacice) oraz budowie dwóch statków turystycznych. Laguna i Zefir – bo tak będą się one nazywać, są w trakcie budowy. W tę część projektu zaangażowanych finansowo jest 9 gmin po obu stronach Odry oraz jedno stowarzyszenie.  Portem macierzystym pierwszego statku będzie Nowa Sól, drugiego zaś Krosno Odrzańskie. To kolejna już konferencja z cyklu wykorzystania turystycznego Odry.

 

 

Uczestnicy Konferencji Odrzańskiej w dniu 14.03.2013, przyjęli następującą rezolucję:

Mając na uwadze utrzymanie w równowadze wytycznych europejskich z krajowymi interesami, a w szczególności nie należy tutaj pominąć komunikacyjnego aspektu znaczenia szlaków żeglugi śródlądowej, międzynarodowe grono uczestników konferencji Odra 2014 podjęło następującą rezolucję i zobowiązuje obecnych na sali senatorów i parlamentarzystów do przekazania jej na ręce wiceprezydenta Komisji Europejskiej i Komisarza ds. Komunikacji - Pana Siima Kallasa:

1. Wykreślenie Kanału Teltow i Kanału Odra-Szprewa z istniejącej sieci TEN-T oznacza dla Wschodniej Brandenburgii i przemysłowego regionu południowo-zachodniej Polski trwałe odcięcie od transgranicznych sieci szlaków wodnych. Oznacza to postępujące pogorszenie się warunków bycia konkurencyjnym dla osadzonego w tym regionie przemysłu i ciągłe, nieproporcjonalnie duże obciążenie dla sieci komunikacji drogowej.

2. W ramach niemieckiej polityki komunikacji przeprowadza się obecnie nową kategoryzacje istniejących dróg wodnych. Kanały i rzeki będące łącznikami w systemie europejskich dróg wodnych mają zostać pozbawione budżetu na ich utrzymanie. Taki rozwój jest niewskazany zarówno pod względem gospodarczym, użytkowo-wodnym jak i turystycznym.

3. Należy natychmiast wycofać decyzję podjętą przez niemieckiego ministra komunikacji Dr. Ramsauera o niwelowaniu zatwierdzonych planów dot. budowy nowej śluzy, ponieważ przez to Polska może na stałe utracić dostęp do europejskiego systemu dróg wodnych. Ponadto w przypadku niewydajnego kanału Oder-Szprewa w Fürstenwalde w celu usprawnienia jego użytkowania należy go przedłużyć do długość 115 m, tak aby umożliwić południowej Polsce i wschodniobrandenburgskim obszarom przemysłowym przyłączenie się do europejskich szlaków dużych statków transportowych

Pod tymi działaniami podpisują się zaproszeni przedstawiciele gospodarki, transportu, handlu jaki przedstawiciele społeczność Polski i Niemiec. Oczekujemy wyraźnego politycznego określenia się przez Komisję Europejską.

 

Relacja Radia Zachód

 

{rsmediagallery tags="konferencjamarzec2013"}

logo 450 latPubliczne Gimnazjum nr 1 im. generała Władysława Andersa w Nowej Soli, ogłasza KONKURS PLASTYCZNY z okazji 450 rocznicy założenia Nowej Soli oraz 270 rocznicy nadania praw miejskich.
Tematem konkursu jest współczesny widok naszego miasta

Cel

Upamiętnienie 450 rocznicy założenia Nowej Soli oraz 270 rocznicy nadania praw miejskich

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów nowosolskich szkół i rozstrzygnięty zostanie w czterech kategoriach wiekowych :

- I kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

- II kategoria – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

- III kategoria – uczniowie gimnazjum

- IV kategoria – uczniowie szkół średnich

Technika wykonywania prac

- rysunek

- grafika

- malarstwo ( na papierze , tkaninie, desce)

- kolaż

Nie będą uwzględniane prace wykonane technikami nietrwałymi ( plastelina , wyklejanie nasionami itp.).

Prace należy wykonać na formacie A 3 lub A 4 .

Termin złożenia prac

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowej Soli w terminie do 20 marca 2013 r po maksymalnie 3 prace w każdej wyszczególnionej kategorii.

Na odwrocie pracy należy umieścić ( najlepiej przykleić na odrębnej kartce wypełnione drukowanymi literami) dane i oświadczenie autora pracy wraz z jego podpisem

Imię i nazwisko klasa, szkoła , oraz oświadczenie autora opatrzone podpisem o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na nieodpłatne wykorzystanie pracy w celach wystawowych i publikacyjnych

Nagrody

W kategoriach wiekowych zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia

Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu prac konkursowych

( współczesny widok naszego miasta)

Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 1

im. generała Władysława Andersa w Nowej Soli

Cel

Upamiętnienie 450 rocznicy założenia Nowej Soli oraz 270 rocznicy nadania praw miejskich

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów nowosolskich szkół i rozstrzygnięty zostanie w czterech kategoriach wiekowych :

- I kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

- II kategoria – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

- III kategoria – uczniowie gimnazjum

- IV kategoria – uczniowie szkół średnich

Technika wykonywania prac

- rysunek

- grafika

- malarstwo ( na papierze , tkaninie, desce)

- kolaż

Nie będą uwzględniane prace wykonane technikami nietrwałymi ( plastelina , wyklejanie nasionami itp.).

Prace należy wykonać na formacie A 3 lub A 4 .

Termin złożenia prac

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowej Soli w terminie do 20 marca 2013 r po maksymalnie 3 prace w każdej wyszczególnionej kategorii.

Na odwrocie pracy należy umieścić ( najlepiej przykleić na odrębnej kartce wypełnione drukowanymi literami) dane i oświadczenie autora pracy wraz z jego podpisem

Imię i nazwisko klasa, szkoła , oraz oświadczenie autora opatrzone podpisem o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na nieodpłatne wykorzystanie pracy w celach wystawowych i publikacyjnych

Nagrody

W kategoriach wiekowych zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia

Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu prac konkursowych

przystan dla wodniakowGłównym działaniem w ramach projektu jest stworzenie wspólnej polsko – niemieckiej koncepcji rozbudowy infrastruktury rzecznej na Odrze od Bytomia Odrzańskiego
do Kostrzyna nad Odrą. W koncepcji zawarte zostały między innymi potencjalne lokalizacje przystani rzecznych,

ich dostępność komunikacyjna, turystyczna i usługowa.

Stworzony dokument posłuży nadodrzańskim samorządom oraz innym podmiotom
do wydobywania potencjału turystycznego Odry.

W Sulechowie oraz w Nowej Soli odbyły się też oficjalne prezentacje koncepcji. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele organizacji turystycznych oraz nadodrzańskich samorządów terytorialnych z obszaru wsparcia Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

Koncepcja przystani rzecznych na Odrze

 

 

 

Przystanie 1

Przystanie 2

Zabytki i atrakcje 1

Zabytki i atrakcje 2

HAPPENING plakatZ cyklu "PASJE NOWOSOLAN" - Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na happening poetycki pod hasłem: "Nowosolanie wiersze piszą", który odbędzie się 21 marca 2013 roku o godz. 18.00 w Galerii pod Tekstem, ul. Bankowa 3. Spotkanie odbywa się w ramach obchodów 450-lecia Nowej Soli. Wstęp wolny! ZAPRASZAMY!

Zobacz także

Wizyta wicemarszałka Tomczyszyna

W poniedziałek 6 lipca wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisłwa Tomczyszyn był gościem prezydenta Jacka Milewskiego.

Więcej…

24 flis dotarł do Nowej Soli

W poniedziałek 6 lipca 24 Flis Odrzański Uraz - Szczecin zawitał do Nowej Soli. To flis szczególny, ponieważ został ochrzczony imieniem jego założycielki i wytrwałej organizatorki, Elżbiety Marszałek.

Więcej…

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…