sesjaW czwartek 28 lutego 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza stanu bezpieczeństwa na ternie działania Komedy Powiatowej Policji w 2012 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowej Soli z 2012 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sol – Miasto na rok 2013.

6. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy nowa Sól – Miasto w 2013 roku.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc styczeń 2013 r.

9. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV z dnia 31 stycznia 2013 r. i XXXVI z dnia 4 lutego 2013 r.

10. Interpelacje, wnioski, oświadczenia i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

logo 450 latW ramach obchodów 450-lecia Nowej Soli zaplanowano publiczne wykonanie poloneza przez uczniów nowosolskich szkół. W Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze spotkanie osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Uczestniczyli w nim nauczyciele z nowosolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Aleksandra Urban (PG 1), Rafał Nowak (PG 2), Anna Bereżańska (PG 3), Bogdan Janowski (LO), Marlena Kochańska (CKZiU „Elektryk"), Danuta Leksyka (ZSP 2 „Nitki"), Piotr Dziug (ZSP 3 „Odlewniak"), Zenon Szpigun (ZSP 4 „Spożywczak"). Osobą koordynującą całe przedsięwzięcie jest pani Aleksandra Urban instruktor tańca z Klubu Tańca Urban, która opracuje układ choreograficzny poloneza i czuwać będzie nad przygotowaniami i realizacją całej imprezy.
Jest to najtrudniejsze przedsięwzięcie ze wszystkich imprez organizowanych z okazji 450-lecia Nowej Soli – mówi Sekretarz Miasta – Ustaliliśmy wstępny termin na 3-7 czerwca. Ta rozpiętość czasowa wynika z zależności pogodowych i mamy nadzieję, że w tym terminie trafimy na słoneczne dni. Uczestnicy mają wystąpić w strojach galowych. Każdy z nich otrzyma imienny certyfikat udziału w tym przedsięwzięciu, a na zakończenie zostanie zrobione wspólne zdjęcie. Już dziś jest zainteresowanie mediów naszym polonezem i mam nadzieję, że tak jak w przypadku Korowodów Solan tak i tu dzięki zaangażowaniu nauczycieli uda się zrobić coś fantastycznego i niezapomnianego.

Do 8 kwietnia nauczyciele zapisywać będą chętnych uczniów do udziału w polonezie. Jeśli ktoś z nowosolan chciałby również uczestniczyć w wykonaniu poloneza gorąco zapraszam - można swoje kandydatury zgłaszać do przewodniczącego Rady Miasta Piotra Szyszko lub sekretarza miasta Krzysztofa Marcińca.
Przypomnijmy, że w wykonaniu poloneza ma wziąć udział 450 par na 450-lecie Nowej Soli, a cała impreza zorganizowana będzie na Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich. Pomysłodawcą imprezy są nauczyciele z ZSP nr 4 „Spożywczak", którzy na jednym ze spotkań dotyczących obchodów 450-lecia Nowej Soli zaproponowali wykonanie poloneza przez uczniów nowosolskich szkół.

eko przyszlosc1Związek Międzygminny "Eko-Przyszłość" przypomina tym właścicielom nieruchomości zamieszkałych (domki jednorodzinne i nieruchomości wielolokalowe) i niezamieszkałych (np. firm, instytucji, przychodni) o tym, że 15.02.2013 r. minął termin składania pierwszej Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Związku. Przypominamy, iż fakt nie złożenia Deklaracji skutkuje wydaniem decyzji administracyjne, a jej złożenie jest obowiązkiem ustawowym!

patryk czaplicki13-letni Nowosolanin – Patryk Czaplicki, zdobył na X Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w PyeongChang w Korei Południowej trzy złote medale w narciarstwie alpejskim. To wielki sukces tego młodego zawodnika oraz jego trenera i wicedyrektora SOSW w Nowej Soli, Mariusza Kubickiego. Dziś Patryk wraz z trenerem, odebrali z rąk prezydenta Wadima Tyszkiewicza gratulacje i dyplomy. Patryk w dowód uznania, otrzymał od prezydenta zegarek.
Jestem dumny, że dzięki Twojemu wielkiemu talentowi i niespotykanej waleczności nasze miasto ma wspaniałego reprezentanta na najważniejszych sportowych zawodach świata.
Zapewne jeszcze wiele razy będziemy trzymali kciuki za Twoje sukcesy i cieszyli się z Twoich zwycięstw – powiedział prezydent. Trenerowi, Mariuszowi Kubickiemu gratulował zawodnika i pracy, która włożył w jego przygotowanie do Olimpiady. Ten młody człowiek dzięki swojemu talentowi wspieranemu pańską pracą, mógł sięgnąć po najwyższe trofea. Proszę przyjąć wyrazy szacunku za sportowe dokonania oraz pańskie zaangażowanie i trud pracy trenerskiej – dodał prezydent Tyszkiewicz. 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej rozpoczęła realizację projektu pt. : ,,Działaj Odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim". Projekt dofinansowany został ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany we współpracy z Regionem Zielonogórskim NSZZ Solidarność. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie idei CSR oraz świadomości korzyści jej stosowania wśród lubuskich przedsiębiorstw i pracowników poprzez przeprowadzenie szeregu działań informacyjno-promocyjnych. Jednym z takich działań są seminaria regionalne. Najbliższe seminarium odbędzie 28 lutego w Zamku Królewskim we Wschowie

{rsfiles path="opzlluty"}

Zobacz także

Wizyta wicemarszałka Tomczyszyna

W poniedziałek 6 lipca wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisłwa Tomczyszyn był gościem prezydenta Jacka Milewskiego.

Więcej…

24 flis dotarł do Nowej Soli

W poniedziałek 6 lipca 24 Flis Odrzański Uraz - Szczecin zawitał do Nowej Soli. To flis szczególny, ponieważ został ochrzczony imieniem jego założycielki i wytrwałej organizatorki, Elżbiety Marszałek.

Więcej…

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…