interiorOd połowy kwietnia na budowie Parku Technologicznego zapadła cisza. Spółka została zmuszona do odstąpienia od umowy z Generalnym Wykonawcą – konsorcjum firm SAN-BUD. Powodem były narastające opóźnienia, słabe postępy prac budowlanych, trudna sytuacja finansowa wykonawcy oraz brak możliwości zakończenia budowy w terminie.

strefkaWniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka przyzakładowego w Nowej Soli przygotowanego przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z Nowego Miasteczka w partnerstwie z nowosolskim oddziałem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej został rekomendowany do dofinansowania. Wniosków do ministerstwa pracy i polityki społecznej spłynęło około 300, pomysł Fundacji Wzgórz Dalkowskich i OPZL zajął 71 miejsce. Rekomendowanych do wsparcia jest 131 inicjatyw z całej Polski. Żłobek – zgodnie z planem – ma działać dla dziewięciu zainteresowanych firm z Nowej Soli, w których pracuje łącznie ponad 2 tyś osób. Start żłobka jeszcze w tym roku. 

logo.aglomeracjaStowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie predefiniowanym, realizowanym przez Związek Miast Polskich, pt. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, którego operatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem programu jest osiągnięcie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej.

logo_nsPrezydent Miasta Nowa Sól informuje, że od 17 sierpnia 2012 r. obowiązuje nowy cennik biletów jednorazowych i miesięcznych w komunikacji miejskiej na terenie miasta.

aglometacja.18lipca2012Project Managment Institute (Polska) Lubuskie wspólnie ze Stowarzyszeniem "Aglomeracja Zielonogórska" zorganizowało seminarium tematyczne: "Światowe trendy w zarządzaniu projektami, portfelami projeków i programami".

Zobacz także

Zapraszamy do konkursów!

Nowa Sól kocha rowery -  jesteśmy przecież Rowerową Stolicą Polski 2019! Zapraszamy Państwa do rowerowych konkursów, w których można wygrać ciekawe nagrody: rowery oraz….kolację z prezydentem Jackiem Milewskim.

Więcej…

Mandaty za brak maseczki

W województwie lubuskim odnotowano w ostatnim czasie znaczący wzrost zakażeń SARS-CoV-2. Obserwujemy również niepokojący trend coraz słabszego przestrzegania obostrzeń sanitarnych dotyczących zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego.

Więcej…

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. Puchar Polski Piłki Ręcznej na szczeblu wojewódzkim.

Więcej…