Zobacz także:

Nowosolskie szkoły w przededniu roku szkolnego

W środę 26 sierpnia odbyło się spotkanie prezydenta Jacka Milewskiego i naczelnik wydziału oświaty Ireny Sienkiewicz z dyrektorami szkół podstawowych.

Więcej…

Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

Informacja dotycząca dofinansowania uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020.

Więcej…

Nowy wydział UM

W poniedziałek 10 sierpnia Irena Sienkiewicz rozpocznie pracę na stanowisku naczelnika wydziału oświaty nowosolskiego UM. Po wielu latach wydział ponownie będzie funkcjonował.

Więcej…

20 listopada w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Soli odbył się III Międzyszkolny Turniej Historyczny pod hasłem "Mała i Duża Ojczyzna".

Patronat nad konkursem objął Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. Organizatorzy konkursu to Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poznawania historii swojego regionu - małej ojczyzny i włączenie się w obchody Tygodnia Patriotyzmu organizowanego w naszym mieście. W turnieju wzięły udział wszystkie nowosolskie szkoły podstawowe i szkoła z Otynia - łącznie było to 8 szkół. Prowadzeniem całego turnieju zajęła się nauczycielka języka polskiego z PSP nr 2 Jolanta Pietruszewska-Geppert.  Turniej składał się z 2 części. Pierwsza poświęcona patriotyzmowi narodowemu. Drużyny odpowiadały w czasie kolejnych zadań na pytania o symbole narodowe, rozpoznawały po notce biograficznej wybitnych Polaków, przypisywały daty do bitew, które stoczyli Polacy i rozpoznawały po krótkim fragmencie pieśni patriotyczne. Po części pierwszej była krótka przerwa, którą wypełniły utwory patriotyczne śpiewane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 pod opieką Teresy Kuliczkowskiej. W części drugiej poświęconej patriotyzmowi lokalnemu drużyny zmierzyły się z takimi zadaniami jak: rozpoznacie obiektów w Nowej Soli, podanie dat związanych z historią naszego miasta, rozpoznanie na podstawie zdjęcia wybitnych nowosolan a także miejscowości w naszym powiecie.

Po dwóch częściach konkursowych komisja złożona z Ryszarda Sobkowicza, Jarosława Parahusa – pracowników  Muzeum Miejskiego i Przemysława Krężela nauczyciela historii z Gimnazjum nr 1 ogłosiła dogrywkę w walce o 2 miejsce między szkołą z Otynia i PSP nr 8. Ostatecznie trzecie miejsce zajął Zespół Szkół z Otynia w składzie: Małgorzata Józefowicz, Dominika Miniewska, Oliwia Misior przygotowane przez panią Beate Zawalną, drudzy byli uczniowie z PSP nr 8: Łukasz Dłubak, Michał Filipowicz, Horacy Kusz przygotowani przez Leszka Śmiglewskiego, a zwyciężyła drużyna ze Szkoły Katolickiej w składzie Bartłomiej Patelka, Maciej Gradziuk, Szymon Wąsiewicz przygotowani przez Marka Bielicza.  Nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Nowej Soli, Muzeum Miejskie i PSP nr 2  wręczyli dr Tomasz Andrzejewski - dyrektor Muzeum Miejskiego, Iwona Gazińska - dyrektor PSP nr 2 i Katarzyna Wojtkowiak - dyrektor PSP nr 3.

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

https://lonowasol.edupage.org/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

http://nitki.edu.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Arciszewskiego 13

https://www.soswnowasol.pl/

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

https://sp1nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

 ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

https://psp2nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

 

Publiczne Przedszkole Nr 5         ul. Kręta 18; 67-100 Nowa Sól   tel. 68 3873171

Publiczne Przedszkole Nr 6         ul. Kasprzaka 3; 67-100 Nowa Sól            tel. 68 4707038

Publiczne Przedszkole Nr 7         ul. Drzewna 5; 67-100 Nowa Sól              tel. 68 4707039

Publiczne Przedszkole Nr 8         ul. Żeromskiego 7; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707040

Publiczne Przedszkole Nr 9         ul. Wrocławska 37A; 67-100 Nowa Sól tel. 68 3875071

Publiczne Przedszkole Nr 11       ul. Os. XXX-lecia; 67-100 Nowa Sól         tel. 68 4707036

Publiczne Przedszkole Nr 12       ul. Os. Konstytucji 3 Maja; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707037

Szkoła Podstawowa Nr 1             ul. Szkolna 1; 67-100 Nowa Sól                 tel. 68 3875404