Zobacz także:

Laptopy do zdalnej nauki

46 laptopów w ramach rządowego projektu Zdalna Szkoła trafi za chwilę do nowosolskich uczniów. Osiem z nich odebrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Beata Miniach.

Więcej…

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej…

Konkurs Lubuskiego Kuratora Oświaty

W celu upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, chcąc pokazać znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim oraz zachęcić uczniów lubuskich szkół do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konkursie "Znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim".

Więcej…

Celem tegorocznej konferencji jest uświadomienie nauczycielom klas wczesnoszkolnych i przedszkolnych, że jakość prowadzonej przez nich edukacji zależy w głównej mierze od ich zaangażowania i pomysłowości.

Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką. Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:

- jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę eksperymentu,

- jak wzbogacić swój warsztat i sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek – metoda Batti Strauss,

- jak uatrakcyjnić poznawanie lektur poprzez metodę czytania wrażeniowego,

- jak połączyć naukę matematyki z przedmiotami artystycznymi i edukacją żywieniową,

-jak pobudzać naturalną ciekawość świata wśród najmłodszych,

- jak radzić sobie z problemami wychowawczymi i stosować techniki aktywnego wyciszania grupy,

-jak wykorzystywać nowe technologie w dydaktyce,

- jak dbać o prawidłową dietę i przeciwdziałać otyłości wśród dzieci,

- jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.

W programie konferencji:

I. Zagrajmy matematykę – jak skutecznie połączyć naukę matematyki z muzykowaniem – metoda Batti Strauss

II. Dedukujmy – nauka matematyki na podstawie metod dedukcji zaczerpniętych od Mai i Lassego –

popularnych bohaterów cyklu książek „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”

III. Eksperymentujmy – atrakcyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych wykorzystujące metodę

eksperymentu

IV. Wyruszmy na wyprawę – spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek przygodowych dla dzieci

V. Znajdźmy chwilkę wyciszenia – sprytne sposoby i praktyczne ćwiczenia będące kluczem do samoregulacji u dzieci

VI. Czytajmy! Metoda czytania wrażeniowego jako zaproszenie do świata lektur

VII. Wykorzystajmy zasoby! Jak sprawić, żeby tablica multimedialna była czymś więcej niż drogim rzutnikiem

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich warsztatach)

I. Napiszmy bajkę – praktyczne sposoby na odkrycie w sobie pokładów kreatywności i tworzenie opowieści

dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia wczesnoszkolnego.

II. Zobaczmy co piszmy w przyrodzie – potężna dawka eksperymentów, które uatrakcyjnią naukę przedmiotów

przyrodniczych.

III. Wypróbujmy matematyczne receptury – nauka matematyki poprzez warsztaty kulinarne.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie

www.wzmacniacznauczanki.pl

Organizator spotkania: Wydawnictwo Agencja Pracy Twórczej

„Wzmacniacz Nauczanki”

Poznań, 23-25 marca 2017 r.

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

https://lonowasol.edupage.org/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

http://nitki.edu.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Arciszewskiego 13

https://www.soswnowasol.pl/

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

https://sp1nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

 ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

https://psp2nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

 

Publiczne Przedszkole Nr 5         ul. Kręta 18; 67-100 Nowa Sól   tel. 68 3873171

Publiczne Przedszkole Nr 6         ul. Kasprzaka 3; 67-100 Nowa Sól            tel. 68 4707038

Publiczne Przedszkole Nr 7         ul. Drzewna 5; 67-100 Nowa Sól              tel. 68 4707039

Publiczne Przedszkole Nr 8         ul. Żeromskiego 7; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707040

Publiczne Przedszkole Nr 9         ul. Wrocławska 37A; 67-100 Nowa Sól tel. 68 3875071

Publiczne Przedszkole Nr 11       ul. Os. XXX-lecia; 67-100 Nowa Sól         tel. 68 4707036

Publiczne Przedszkole Nr 12       ul. Os. Konstytucji 3 Maja; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707037

Szkoła Podstawowa Nr 1             ul. Szkolna 1; 67-100 Nowa Sól                 tel. 68 3875404