Zobacz także:

Laptopy do zdalnej nauki

46 laptopów w ramach rządowego projektu Zdalna Szkoła trafi za chwilę do nowosolskich uczniów. Osiem z nich odebrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Beata Miniach.

Więcej…

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej…

Konkurs Lubuskiego Kuratora Oświaty

W celu upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, chcąc pokazać znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim oraz zachęcić uczniów lubuskich szkół do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konkursie "Znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim".

Więcej…

Radni Rady Miasta Nowa Sól podjęli w czwartek 26 stycznia dwie uchwały oświatowe: w sprawie: zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli oraz w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Określają one

- plan sieci publicznych szkół podstawowych w Nowej Soli, a także granice

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

- planowanego Przekształcenia dniem 1 września 2017 r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Staszica 1 w Nowej Soli poprzez zmianę siedziby tej szkoły na ul. Gimnazjalną 11w Nowej Soli.

- plan sieci prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto i inne organy publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

- projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, od dnia 1 września 2019,

I tak:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa z siedzibą w Nowej Soli ul. Parafialna 6 włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Nowej Soli ul. Szkolna 1 na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Publiczne Gimnazjum nr 1 im gen. Władysława Andersa w Nowej Soli zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Nowej Soli ul. Gimnazjalna 11 włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Nowej Soli ul. Gimnazjalna 11 na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli zakończy działalność z dniem31 sierpnia 2017 r.

Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Nowej Soli ul. Kasprowicza 8 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Nowej Soli ul. Matejki 29 na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum nr 3 im Henryka Sienkiewicza w Nowej Soli zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Nowe obwody szkolne

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

https://lonowasol.edupage.org/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

http://nitki.edu.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Arciszewskiego 13

https://www.soswnowasol.pl/

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

https://sp1nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

 ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

https://psp2nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

 

Publiczne Przedszkole Nr 5         ul. Kręta 18; 67-100 Nowa Sól   tel. 68 3873171

Publiczne Przedszkole Nr 6         ul. Kasprzaka 3; 67-100 Nowa Sól            tel. 68 4707038

Publiczne Przedszkole Nr 7         ul. Drzewna 5; 67-100 Nowa Sól              tel. 68 4707039

Publiczne Przedszkole Nr 8         ul. Żeromskiego 7; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707040

Publiczne Przedszkole Nr 9         ul. Wrocławska 37A; 67-100 Nowa Sól tel. 68 3875071

Publiczne Przedszkole Nr 11       ul. Os. XXX-lecia; 67-100 Nowa Sól         tel. 68 4707036

Publiczne Przedszkole Nr 12       ul. Os. Konstytucji 3 Maja; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707037

Szkoła Podstawowa Nr 1             ul. Szkolna 1; 67-100 Nowa Sól                 tel. 68 3875404