Zobacz także:

Laptopy do zdalnej nauki

46 laptopów w ramach rządowego projektu Zdalna Szkoła trafi za chwilę do nowosolskich uczniów. Osiem z nich odebrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Beata Miniach.

Więcej…

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej…

Konkurs Lubuskiego Kuratora Oświaty

W celu upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, chcąc pokazać znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim oraz zachęcić uczniów lubuskich szkół do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konkursie "Znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim".

Więcej…

Nowosolscy licealiści Agata Babiarz i Sławomir Fudalej - stypendystami Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Ze 110 zgłoszonych osób, wybrano 30 wybitnie uzdolnionych uczniów naszego województwa, wśród nich znaleźli się Agata i Sławomir. Ogromne brawa dla młodych i zdolnych z LO im KK Baczyńskiego w Nowej Soli.

Informacje o stypendystach z LO

Agata Babiarz uczennica klasy 2a

Uczennica w roku szkolnym 2015/2016 pobierała stypendium motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego po raz pierwszy a w tym roku ponownie została doceniona przez komisję stypendialną i po raz kolejny otrzymała stypendium.

Od początku nauki w Liceum dała się poznać jako osoba o wysokich ambicjach i sprecyzowanych planach.

Agata zajęła II miejsce w diecezjalnym etapie XX Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy biblijnej 2015/2016. W poprzednich latach tj. 2014/2015 zdobyła tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki „Olimpus”, tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z biologii, tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z matematyki, tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z języka polskiego.

Uczennica zamierza brać udział w zajęciach dodatkowych poszerzających wiedzę z matematyki oraz przygotowywać się do udziału w bieżących konkursach.

Agata zamierza przygotowywać się do udziału w konkursie Marszałka województwa lubuskiego z matematyki oraz do konkursu o diamentowy indeks AGH z fizyki.

Agata jest uczennicą systematyczna, życzliwa i lubiana zarówno wśród rówieśników jak i Grono Pedagogiczne.

Oprócz wysokich wyników w nauce uczennica wykazuje się w działaniach na rzecz społeczności klasowej. Niejednokrotnie służyła pomocą w nauce słabszym kolegom i koleżankom.

Sławomir Fudalej uczeń klasy 1a

Sławomir jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego od 01.09.2016r.

Od początku nauki w gimnazjum osiągał bardzo dobre wyniki w nauce, już w klasie I został laureatem konkursu przedmiotowego z matematyki oraz geografii.

W roku szkolnym 2015/2016 uczeń uzyskał tytuł laureata w konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”.

W tym samym roku uczeń uzyskał tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów oraz tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki.

Uczeń w klasie III gimnazjum uzyskał także tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z Geografii i Fizyki.

Uczeń w roku szkolnym 2016/2017 zamierza uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dla młodzieży uzdolnionej matematycznie. Sławomir pragnie również przygotowywać się do wzięcia udziału w Olimpiadzie Matematycznej oraz innych konkursach organizowanych przez szkołę.

W miarę możliwości uczeń zamierza wziąć udział w Olimpiadzie z Geografii oraz w Konkursie Fizycznym o diamentowy indeks AGH.

Uczeń w gimnazjum dał się poznać jako osoba bardzo sumienna, pilna i wszechstronnie uzdolniona. Szczególne uzdolnienia uczeń wykazuje w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.

Poza nauką szkolną uczeń osiąga dobre wyniki w zawodach szachowych, bierze udział w mistrzostwach Polski oraz w innych turniejach na terenie kraju.

Już od początku bieżącego roku szkolnego Sławek dał się nam poznać jako osoba bardzo sumienna, pilna i o wysokim poziomie kultury osobistej.

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

https://lonowasol.edupage.org/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

http://nitki.edu.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Arciszewskiego 13

https://www.soswnowasol.pl/

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

https://sp1nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

 ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

https://psp2nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

 

Publiczne Przedszkole Nr 5         ul. Kręta 18; 67-100 Nowa Sól   tel. 68 3873171

Publiczne Przedszkole Nr 6         ul. Kasprzaka 3; 67-100 Nowa Sól            tel. 68 4707038

Publiczne Przedszkole Nr 7         ul. Drzewna 5; 67-100 Nowa Sól              tel. 68 4707039

Publiczne Przedszkole Nr 8         ul. Żeromskiego 7; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707040

Publiczne Przedszkole Nr 9         ul. Wrocławska 37A; 67-100 Nowa Sól tel. 68 3875071

Publiczne Przedszkole Nr 11       ul. Os. XXX-lecia; 67-100 Nowa Sól         tel. 68 4707036

Publiczne Przedszkole Nr 12       ul. Os. Konstytucji 3 Maja; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707037

Szkoła Podstawowa Nr 1             ul. Szkolna 1; 67-100 Nowa Sól                 tel. 68 3875404