Zobacz także:

Pomoc materialna dla uczniów - rok szkolny 2017/2018

Urząd Miasta Nowa Sól informuje mieszkańców Gminy Nowa Sól – Miasto o możliwości uzyskania w roku szkolnym 2017/18 pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów w formie stypendium szkolnego.

Więcej…

Konkursy na dyrektorów przedszkoli rozstrzygnięte

12 i 13 lipca odbywały się w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli konkursy na dyrektorów Publicznych Przedszkoli nr 1,2,5, 6,8,9,11,12.

Więcej…

Miejskie zakończenie roku szkolnego

W środowe przedpołudnie 21 czerwca w Nowosolskim Domu Kultury, odbyło się miejskie zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Więcej…

24 kwietnia jury, w skład którego weszli: Arkadiusz Stępniak, koordynator ds. sprzedaży Poczty Polskiej, sekretarz miasta UM Nowa Sól Krzysztof Marciniec, naczelnik wydziału organizacyjnego UM Alicja Choptowa-Rutkowska, Iwona Szaradowska i Beata Antecka inspektorzy z wydziału integracji europejskiej i promocji UM – wybrało prace plastyczne w konkursie na projekt kartki i znaczka pocztowego.

Zadaniem uczestników konkursu (uczniowie szkół podstawowych projektowali kartki , a uczniowie gimnazjum – znaczek pocztowy), było nawiązanie do tematyki „Nowa Sól-moje miasto”. Jury wybrało projekt kartki pocztowej Julii Batko, uczennicy klasy VIc Szkoły Podstawowej nr 8, zaś znaczka pocztowego Gabrieli Jas, uczennicy klasy IIId, Gimnazjum nr 1. Prace te zostaną nagrodzone emisją przez Pocztę Polską – oznacza to, że i kartka i znaczek będą wydane i honorowane przez Pocztę.

Jury zdecydowało także o przyznaniu wyróżnień dla uczniów:

(projekt kartki pocztowej)

Mai Nawrockiej (klasa Vd, SP 5)

Aleksandry Cetner (klasa VIb, SP2)

Emilii Wasyluk ( klasa Vb, SP6)

(projekt znaczka pocztowego)

Patrycji Lazarowskiej (klasa IIIa, Gimnazjum nr 1)

Emilii Czawiak (klasa Ia, Gimnazjum nr 2)

Igorowi Matysikowi (klasa IIe, Gimnazjum nr 2)

Przed Świętem Solan na poczcie oraz w Urzędzie Miasta będzie można kupić kartkę pocztową z pracą plastyczną wybraną przez jury – cena kartki 1 zł. Będzie ona wydrukowana w 500 egzemplarzach.

Również na poczcie będzie można kupić znaczek pocztowy który został nagrodzony przez jury – cena znaczka 2.60 (będzie można go naklejać na kartki pocztowe lub listy). Urząd Miasta zamówi 51 arkuszy po 9 znaczków na każdym arkuszu. Kartki oraz znaczki będzie można także kupić na stoisku Poczty Polskiej, która podczas Święta Solan, w sobotę 17 czerwca, weźmie udział w pokazie służb na Wodnym Świecie.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie, odbiorą dyplomy od prezydenta miasta oraz przedstawiciela Poczty Polskiej podczas Święta Solan. O szczegółach będziemy informować laureatów osobiście.

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

www.lonowasol.zgora.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

zsp2-nitki.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica

ul. T. Kościuszki 28

Tel. 68 456-56-83

www.zsp3odlewniak.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piłsudskiego 65

Tel. 68 387 29 49

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. gen. Władysława Andersa

ul. Parafialna 6

Tel. 68 356 21 04

nowasolgim1.edupage.org

Publiczne Gimnazjum Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi

ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 35 60 964

www.gim2ns.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 3

ul. Kasprowicza 8

Tel. 68 387 48 18

gimnazjum3nowasol.edupage.org/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

www.sp1nsol.zgora.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisława Staszica 1

Tel. 68 387 45 31

www.sp2nowasol.cba.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

www.psp3nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. im. Władysława Broniewskiego

ul. Walki Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Arciszewskiego 13

Tel. 68 388 24 40

www.soswnowasol.pl

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/