Zobacz także:

Laptopy do zdalnej nauki

46 laptopów w ramach rządowego projektu Zdalna Szkoła trafi za chwilę do nowosolskich uczniów. Osiem z nich odebrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Beata Miniach.

Więcej…

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej…

Konkurs Lubuskiego Kuratora Oświaty

W celu upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, chcąc pokazać znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim oraz zachęcić uczniów lubuskich szkół do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konkursie "Znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim".

Więcej…

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli realizuje program "Miej odwagę, nie nadwagę". W powiecie nowosolskim liczba dzieci objętych programem szacowana jest na około 800 osób – uczestnikami jest młodzież z rocznika 2007.

Obejmuje ona także rodziców dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych, którzy wyrazili uprzednio chęć uczestnictwa. Kryterium wyboru uczestników uwzględniało wskaźnik BMI ich dzieci, a w szczególnym stopniu skupiono uwagę na rodziców dzieci otyłych.

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA – PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU NOWOSOLSKIEGO NA LATA 2018 – 2019

,,MIEJ ODWAGĘ, NIE NADWAGĘ”

Cel główny:

Badania antropometryczne w oparciu o siatki centylowe dzieci z powiatu nowosolskiego (rocznik 2007) oraz edukacja prozdrowotna dzieci i rodziców w zakresie prawidłowego odżywiania celem zapobiegania występowania nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych.

Cele szczegółowe:

   Zapoznanie uczestników z genezą powstawania otyłości u dzieci oraz jej skutkami w postaci m.in. chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2 oraz chorób nowotworowych.

   Zwiększenie świadomości żywieniowej u uczestników, jakie nawyki żywieniowe sprzyjają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

   Zwrócenie uwagi na zwyczaje żywieniowe, które utrudniają utrzymanie odpowiedniej masy ciała.

   Zwiększenie świadomości z korzyści płynących ze stosowania diety urozmaiconej.

   Samodzielne ocenianie składu produktu przez uczestnika pod kątem zawartych w nich substancji odżywczych (świadomy konsument)

   Eliminacja z diety uczestników produktów wysokoprzetworzonych oraz szkodliwych dla zdrowia.

   Komponowanie pełnowartościowych posiłków w domu z ogólnodostępnych produktów.

Oczekiwane efekty:

   Zwiększenie świadomości żywieniowej u uczestników (dzieci i rodziców)

   Dieta stosowana przez uczestników uboga w produkty wysokoprzetworzone.

   Samodzielny, odpowiedni dobór produktów w diecie uczestników.

   Samodzielność komponowania pełnowartościowych posiłków.

Mierniki efektywności:

   Zmiana zachowań zdrowotnych i żywieniowych dzieci (badania ankietowe)

   Wzrost liczby rodziców z wiedzą z zakresu zdrowego żywienia przedstawioną podczas trwania programu (badanie ankietowe)

   Badania antropometryczne (ocena wskaźnika BMI uczestników) wykonane po zastosowaniu się do zaleceń dietetycznych ustalonych przez poradnię podczas indywidualnych konsultacji w formie profesjonalnej porady dietetycznej ( czas orientacyjny – 3 miesiące od przekazania zaleceń)

   Powtórne wykonanie badań antropometrycznych u dzieci objętych programem prozdrowotnym po 6-miesiącach oraz po roku od momentu wykonania pierwszego pomiaru w oparciu o siatki centylowe.

Adresaci programu:

W powiecie nowosolskim liczba dzieci objętych programem szacowana jest na około 800 osób – uczestnikami jest młodzież z rocznika 2007. Obejmuje ona także rodziców dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych, którzy wyrazili uprzednio chęć uczestnictwa. Kryterium wyboru uczestników uwzględniało wskaźnik BMI ich dzieci, a w szczególnym stopniu skupiono uwagę na rodziców dzieci otyłych.

Tryb zaproszenia wygląda następująco:

- wizytka dietetyka w placówce szkolnej w celu wyrażenia zgody na wzięcie udziału w programie profilaktycznym przez rodziców dzieci z rocznika 2007 (dostarczenie karty udziału dziecka w programie)

Miejsce wykonania pomiarów:

- zaproszenie dzieci do gabinetu pielęgniarki szkolnej i obliczenie wskaźnika BMI, selekcja dzieci z nadwagą lub otyłością,

- możliwość wizyty u dietetyka w poradni ,,Na Zdrowie” mieszczącej się w Nowej Soli przy ulicy Pocztowej 10

- wizyta dietetyka na zebraniu z rodzicami,

- przedstawienie problemu otyłości oraz zobrazowanie jakie korzystne efekty dla zdrowia dzieci może przynieść udział w programie ich rodziców,

- zaproszenie rodziców wybranych w ten sposób dzieci do udziału w programie ,,Miej odwagę, nie nadwagę”

Organizacja programu:

   Cykl zajęć dla dzieci i rodziców (warsztaty i indywidualne porady dietetyczne) z dietetykiem poruszających temat zdrowego żywienia dzieci, a w szczególności edukacji w zakresie unikania produktów wysokoprzetworzonych, bogatych w cukry proste, substancje słodzące oraz tłuszcze trans:

  1. a) Cykl zajęć obejmuje:

I „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - Wprowadzenie do tematu zdrowego żywienia

II ,,Słodka trucizna” - Przedstawienie w/w substancji szkodliwych oraz ich wpływu na zdrowie i rozwój dzieci

III „Oceniaj produkt po okładce” - Instruktaż wybierania produktów zawierających cenne wartości odżywcze dla organizmu dzieci oraz unikania tych zawierających szkodliwe substancje (konserwanty, substancje słodzące)

IV „Zrób to sam” – komponowanie zbilansowanych posiłków, złożonych z powszechnie dostępnych i niedrogich składników

Czas realizacji programu: Cztery cykliczne spotkania w różnych placówkach szkolnaych

(średnio co 3 miesiące), każde trwające 1 - 2 godziny lekcyjne.

   Indywidualne porady dietetyczne (około 600) mające na celu wdrożenie zdrowych postaw żywieniowych w życiu codziennym.

   Powtórne wykonanie badań antropometrycznych u dzieci objętych programem prozdrowotnym po 6-miesiącach oraz po roku od momentu wykonania pierwszego pomiaru w oparciu o siatki centylowe. Pomiary będą wykonywane w gabinecie ,,Na Zdrowie” przy ulicy Pocztowej 10 lub w gabinetach pielęgniarskich w placówkach, do których uczęszczają dzieci.    

Program zdrowotny

Informacje dodatkowe

 

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

https://lonowasol.edupage.org/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

http://nitki.edu.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Arciszewskiego 13

https://www.soswnowasol.pl/

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

https://sp1nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

 ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

https://psp2nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

 

Publiczne Przedszkole Nr 5         ul. Kręta 18; 67-100 Nowa Sól   tel. 68 3873171

Publiczne Przedszkole Nr 6         ul. Kasprzaka 3; 67-100 Nowa Sól            tel. 68 4707038

Publiczne Przedszkole Nr 7         ul. Drzewna 5; 67-100 Nowa Sól              tel. 68 4707039

Publiczne Przedszkole Nr 8         ul. Żeromskiego 7; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707040

Publiczne Przedszkole Nr 9         ul. Wrocławska 37A; 67-100 Nowa Sól tel. 68 3875071

Publiczne Przedszkole Nr 11       ul. Os. XXX-lecia; 67-100 Nowa Sól         tel. 68 4707036

Publiczne Przedszkole Nr 12       ul. Os. Konstytucji 3 Maja; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707037

Szkoła Podstawowa Nr 1             ul. Szkolna 1; 67-100 Nowa Sól                 tel. 68 3875404