Zobacz także:

W Ogrodzie Sztuk wystawa plenerowa – Someart

W Ogrodzie Sztuk (na ścianie letniego amfiteatru) możemy podziwiać mural wykonany przez poznańskiego artystę występującego pod pseudonimem „Someart”.

Więcej…

W piątek Bibliotekę odwiedziło 178 osób!

W piątek 8 maja, po długiej przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemicznym, Biblioteka nasza została otwarta.

Więcej…

Nowość wydawnicza!

Kolekcja kartek pocztowych w zbiorach Muzeum Miejskiego liczy ponad 1200 egzemplarzy i stale się powiększa. Gromadzone są kartki prezentujące Nową Sól i okolice w granicach obecnego powiatu nowosolskiego, wyprodukowane przed 1945 r. i powojenne do czasów współczesnych.

Więcej…

Miejska Biblioteka Publiczna zostaje ponownie otwarta w piątek 8 maja.

Biblioteka ( z wyjątkiem Filii) obsługuje czytelników w dni powszednie w  godz.  9:00 – 17:00. W   tych    godzinach czynny jest również parking.  W soboty i niedziele Biblioteka jest nieczynna.

Czytelnicy zapisani do Filii mogą wypożyczać książki w Bibliotece Głównej. Zwrotów będą dokonywać w Filii dopiero po wprowadzeniu  II Etapu przywracania działalności Biblioteki.

Wypożyczanie i zwroty zbiorów bibliotecznych odbywa się w  wyznaczonych miejscach, bez wolnego dostępu czytelników do księgozbioru, wyłącznie na wcześniejsze zamówienie drogą mailową, telefoniczną lub przez konto biblioteczne czytelnika:

        a) Biblioteka Główna:

    wypożyczenia - w wyznaczonym miejscu w holu Wypożyczalni czytelnicy odbierają zamówione wcześniej zbiory;
    zwroty - w wyznaczonym miejscu w Galerii pod Tekstem, czytelnicy sami dokonują zwrotów za pomocą urządzenia selfcheck
    b) Oddział dla Dzieci (obsługiwane są wyłącznie osoby powyżej 13 roku życia, a młodsze dzieci wyłącznie w towarzystwie opiekuna):

    wypożyczenia – w wyznaczonym miejscu w holu Oddziału czytelnicy odbierają zamówione wcześniej książki;
    zwroty – w oknie Czytelni Oddziału dla Dzieci czytelnik kładzie książki na blacie, bibliotekarz odbiera je i odpisuje z konta czytelnika.

    Przed wejściem, w widocznym dla czytelnika  miejscu, znajdują się informacje o zasadach korzystania z usług Biblioteki w czasie pandemii.
    Czytelnicy mają obowiązek dezynfekować dłonie przy wejściu, zakładać rękawice ochronne oraz posiadać ochronę zakrywającą usta i nos (czytelnicy mają zapewnione środki do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe).
    Między czytelnikami obowiązkowy jest dystans, który wyznaczony jest przez oznaczenia na podłodze. Czytelnicy nie mogą przekraczać tych oznaczeń.
    W celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego, adekwatnie do obowiązujących przepisów - jednocześnie w holu Biblioteki Głównej może przebywać 2 czytelników, w holu Galerii przy zwrotach książek – 1 czytelnik, w holu Oddziału dla Dzieci - 1 czytelnik (lub dziecko z opiekunem).
    W miejscu kontaktu czytelnika z bibliotekarzem oraz na innych .stanowiskach kontaktów pracowników z osobami z zewnątrz obowiązuje dystans minimum 2 metrów.
    Zbiory biblioteczne, które powracają od czytelników są składowane w salce w Galerii i poddawane 7 dniowej kwarantannie.
    Korzystanie z toalety przez czytelników możliwe jest w Galerii pod Tekstem, w wyznaczonym pomieszczeniu.

 Informacje na temat funkcjonowaniaBiblioteki: 68 355 34 28 wew. 13

 

Instytucje kultury w mieście:

Nowosolski Dom Kultury

Kontakt:

ul. M. J. Piłsudskiego 49

Tel: +48 68 387 90 15

www.ndk.com.pl

Muzeum Miejskie

Kontakt:

ul. Muzealna 20

Tel: +48 68 387 36 40

www.muzeum-nowasol.pl

Biblioteka Miejska

Kontakt:

ul. ul. Bankowa 3

Tel: +48 68 3553430

www.biblioteka.nowasol.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna

Kontakt:

ul. Zjednoczenia 42

Tel: +48 68 387 36 05

psm.wer.pl/