Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej CHORAŁ z siedzibą w Nowej Soli przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014r., poz.1118 ze zm.).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24.03.2015r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Społeczno – Administracyjnym - pok 115 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezydent Miasta
Nowa Sól
/ - /

 

{rsfiles path="choral 2015"}