Ważne: jeśli chcesz pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, możesz zrobić to za DARMO. Wystarczy, że zawieziesz je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w skrócie PSZOK.

Jest to punkt do którego można przywieźć własnym transportem odpady komunalne selektywne zgodne z wytycznymi dla każdego punktu. PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości z terenu związku, odpadów komunalnych wymienionych poniżej. Punkt czynny jest w dni powszednie w godz. 11:00 – 18:00, a także w soboty w godz. 9:00 – 14:00. Odpady przyjmowane są od mieszkańców, tylko i wyłącznie po okazaniu: dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania.Obsługa PSZOK będzie zobowiązana do wydawania właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dodatkowych worków do segregacji odpadów, w przypadkach uzasadnionych ich potrzebami.
Nowa Sól, ul. Polna, działka w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków

Rodzaje odpadów, które mają być gromadzone w punkcie:

    - makulatura
    - plastykowe butelki po napojach
    - pojemniki i butelki po kosmetykach/chemii gospodarczej/środkach czystości/folia
    - opakowania wielomateriałowe – kartony po napojach/opakowania jogurty itp.
    - opakowania piankowe/styropianowe
    - zużyte baterie i akumulatory
    - przepracowane oleje/smary
    - opakowania po olejach/smarach/płynach chłodniczych/środkach ochrony roślin,
    - tonery/tusze
    - nośniki danych
    - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
    - odpady drzewne i zielone (trawa, liście, gałęzie, drewno)
    - odpady kuchenne – suchy chleb, resztki i przeterminowane produkty bezmięsne
    - meble nietapicerowane
    - szkło opakowaniowe/butelki/słoiki
    - szkło płaskie/szyby
    - szkło gospodarcze/ceramika
    - odpady wielkogabarytowe – tapicerowane/wykładziny/dywany
    - metale żelazne i kolorowe
    - tekstylia/odzież
    - popiół/żużel
    - ograniczona ilość przeterminowanych leków i chemikaliów (do 10 kg na jednego mieszkańca rocznie)
    - ograniczona ilość odpady budowlane i rozbiórkowe (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie) - zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).

Zobacz także:

Przypadek ASF w powiecie nowosolskim

W piątek 15 listopada Wojewoda Lubuski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego. W sobotę został opublikowany kolejny dokument w tej sprawie. W wyznaczonym obszarze potwierdzono także kolejny przypadek ASF u dzika.

Więcej…

Maciej Jankowski pełni funkcję prezydenta Nowej Soli

Z dniem 5 listopada pełniącym funkcję prezydenta Miasta Nowa Sól został Maciej Jankowski. W środę 6 listopada wicewojewoda lubuski  Wojciech Perczak przywitał M. Jankowskiego w budynku Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalny UM Jacek Milewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko.

Więcej…

Wadim Tyszkiewicz senatorem Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz w wyborach parlamentarnych otrzymał 63 675 głosów, co daje 51,9% i został Senatorem Rezczypospolitej Polskiej. W powiecie nowosolskim to aż 68, 76% poparcia.

Gratulujemy!