Nowa Sól z szansą na zaszczytny tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Kręć z nami!

W poniedziałek 15 lipca Nowa Sól podpisała umowę z miastem Bydgoszcz, uprawniającą nasze miasto do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do akcji zgłosiło się ponad 26 miast prezydenckich – w tym Nowa Sól. Każdy chętny kto pobierze mobilną aplikację Rowerowa Stolica Polski, będzie miał szansę przysporzyć kilometry na rzecz Nowej Soli, uruchamiając jej aktywność przy rozpoczęciu jazdy rowerem. Aplikację można już pobierać, a sama rywalizacja rozpocznie się 1 września i zakończy się 30 września.

 

 

Pobranie Aplikacji
Od 1 Lipca na czas trwania Rywalizacji, nazwa aplikacji zostanie zmieniona na „Rowerowa Stolica Polski” Aplikacja jest dostępna do pobrania za darmo ze sklepów - Google Play (Android) oraz Apple Store (iOS).
 
Rejestracja oraz Panel Użytkownika Po pobraniu aplikacji użytkownik dokonuje:
1. rejestracji lub logowania
Logowanie może nastąpić z wykorzystaniem:
1. e-maila użytkownika
2. konta Facebook
Dzięki zalogowaniu do aplikacji użytkownik zyskuje:
1. opcję śledzenia swoich wyników
2. zapisywania osiągnięć
3. uczestniczenia w Rywalizacji
Użytkownik ma możliwość wyboru czy chce korzystać z pełnej wersji aplikacji czy z wersji dostosowanej do Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.
Panel Użytkownika pozwala na edytowania swoich danych.  
Rywalizacja - Informacje
W zakładce widzimy Rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Startujemy 1 września.Każdy zarejestrowany użytkownik będzie miał możliwość przystąpienia do Rywalizacji od 1 Lipca. „Punkty” zaczną się nabijać dopiero od daty startu Rywalizacji. Aby zapisać się do Rywalizacji należy przejść do szczegółowej informacji o Rywalizacji następnie wybrać miasto oraz grupę i nacisnąć przycisk dołącz - to takie proste!!!

Rywalizacja - Zapis
Użytkownik zapisując się do rywalizacji, wybiera z  rozwijanej listy Miasto, które chce reprezentować. Dodatkowo może przyłączyć się do określonej grupy - np. zakładu pracy lub szkoły, dzielnicy.
Zarówno Miasta jak i grupy są wcześniej dodane do listy przez administratorów - unikniemy w ten sposób błędnie wprowadzanych nazw lub stosowanie zróżnicowanych form wpisywania tej
samej nazwy.
 

Rywalizacja - Zgłaszania Grup
Jeżeli na liście „Grupy”, nie widzimy  interesującego nas podmiotu - np. naszej firmy, może zgłosić „Nową Grupę” do administratora. Po uzyskaniu akceptacji podmiot będzie widoczny
na liście.
Rywalizacja - Ranking
Panel prezentuje obecną pozycję Miast biorących udział/konkurujących ze sobą w Naszej Rywalizacji oraz wynik indywidualny użytkownika.

Informacje
Panel górny - Miasta zajmujące pozycję 1 - 3.
Panel dolny - miejsce zajmowane przez Miasto
użytkownika oraz wyniki Miast bezpośrednio konkurujących - zajmujących jedną lokatę wyżej i jedną niżej.
Ranking
Wybór zakładki Ranking – przenosi użytkownika do informacji szczegółowych. Możliwość podglądu
wyników grup oraz wyników indywidualnych.
Komentarze
Komunikator tekstowy między użytkownikami
biorącymi udział w Rywalizacji.
Puchar Rowerowej Stolicy Polski
Rywalizacja - Przelicznik
Miasto X - 1 000 000 mieszkańców
Miasto Y - 250 000 mieszkańców
Przykładowo, mieszkańcy obu miast zrobiły łącznie po 100 km
Miasto X - (1 000 000 / 1 000 000) * 100 = 100 pkt
Miasto Y - (1 000 000 / 250 000) * 100 = 4 * 100 = 400 pkt
Ilość przejechanych kilometrów/ilość mieszkańców:
Miasto X - 100 / 1 000 000 = 0,0001 km / mieszkańca
Miasto Y - 100 / 250 000 = 0,0004 km / mieszkańca
Współczynnik w obu wypadkach wynosi 4. Dlatego też dla lepszej wizualizacji osiągniętych wyników w aplikacji prezentujemy zdobycz punktową.

sprawdź szczegóły dotyczące aplikacji

 

 

 

Zobacz także:

Grudniowa promocja na gadżety

Jak co roku przygotowaliśmy na grudzień promocję na gadżety promocyjne: -20% - to dobra okazja, aby zaopatrzyć się w niepowtarzalne przedmioty związane z Nową Solą.

Więcej…

ASF w powiecie nowosolskim

Uwaga aktualizacja! Zmienił się zasięg obszaru objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie) oraz obszaru ochronnego (kolo żółty). Mapę ognisk i przypadków ASF oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r.), która dotyczy m.in. powiatu nowosolskiego, można na bieżąco obserwować TUTAJ

Więcej…

Maciej Jankowski pełni funkcję prezydenta Nowej Soli

Z dniem 5 listopada pełniącym funkcję prezydenta Miasta Nowa Sól został Maciej Jankowski. W środę 6 listopada wicewojewoda lubuski  Wojciech Perczak przywitał M. Jankowskiego w budynku Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalny UM Jacek Milewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko.

Więcej…