W związku z trwającym w Nowej Soli procesem rewitalizacji serdecznie zapraszamy do zaangażowania się wszystkich mieszkańców w aktualizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowej Soli na lata 2016-2023”. Podjęte działania będę miały charakter partycypacyjny i aktywnie włączający nowosolan w opracowanie treści uaktualnionego LPR.

W szczególności zapraszamy interesariuszy zamieszkujących i związanych z wyznaczonym obszarem rewitalizacji czyli obszarem Odra oraz obszarem Dozamet.
Przystąpienie do aktualizacji obowiązującego „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowej Soli na lata 2016-2023” jest konsekwencją wyników prowadzonego monitoringu oraz zgłoszeń spływających do operatora rewitalizacji mówiących o konieczności przeprowadzenia modyfikacji programu.
Ażeby proces rewitalizacji był najbliżej realnych potrzeb mieszkańców i rozwiązywał najważniejsze problemy nowosolan zachęcamy do wspólnego współtworzenia programu rewitalizacji.
Do 20 stycznia 2020 roku, przez poniższy link można zgłaszać projekty w ramach aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowej Soli na lata 2016-2023”

 http://ankiety.deltapartner.org.pl/projekty-nowa-sol/

 

Zobacz także:

Zmiany na ulicy Chrobrego

1 sierpnia wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu w ciągu ulicy Chrobrego -związana jest ona z budową wałów przeciwpowodziowych w Nowej Soli. Termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu – do 31 grudnia 2020.

Więcej…

Konkurs: 9 miesięcy pełnych miłości

Dział profilaktyki i promocji zdrowia w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli zaprasza kobiety w ciąży zamieszkujące na terenie Nowej Soli do udziału w konkursie fotograficznym „9 miesięcy pełnych miłości”.

Więcej…

MOPS w nowym budynku

Zakończyła się przebudowa budynku dawnej SP2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od kilku dni pracownicy MOPS pracują już w nowym budynku.

Więcej…