W 2020 roku na terenie miasta Nowa Sól działa 5 placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych):

Świetlica "Perełki" ul. Parafialna 4, działa od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 17.00 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli
Świetlica „Smerfiki” ul. Kamienna 39, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00.
Świetlica Stowarzyszenia Romów ul. Karola Miarki 2A, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 18.00.
Świetlica w Ośrodku Szkolenia i Wychowania (dawne OHP) ul. Staszica 1A, czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00 - 19.00 i w piątek w godzinach 14.00 -17.00 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli
Placówki zapewniają dzieciom i młodzieży wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. W świetlicach prowadzone są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz socjoterapeutyczne.
Wszelkie informacje szczegółowe pod nr tel: 68 4590305 lub bezpośrednio w placówce.
Placówka wsparcia dziennego wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka, szczególnie taką, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocowej

Zobacz także:

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Więcej…

Uwaga, zmiana organizacji ruchu

W zwiazku z przebudową dróg, od poniedziałku 17 lutego została wprowadzona na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Kościuszki, Waryńskiego tymczasowa organizacja ruchu:

Więcej…

Terapia dla osób uzależnionych od dopalaczy

Terapia dla osób używających SZKODLIWIE i uzależnionych od substancji psychoaktywnych i NSP (Nowe Substancje Psychoaktywne) czyli tzw. DOPALACZE.

Więcej…