Terapia dla osób używających SZKODLIWIE i uzależnionych od substancji psychoaktywnych i NSP (Nowe Substancje Psychoaktywne) czyli tzw. DOPALACZE.

Od lutego do grudnia 2020 roku można rejestrować się w placówce Stowarzyszenie Relacja ul. Kościuszki 24E w Nowej Soli i uzyskać bezpłatnie profesjonalną pomoc terapeutyczną.
Rejestracja pod nr tel. 506-804-548.

Z terapii mogą skorzystać osoby, które:
- używają substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy tzn. młodzi ludzie ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych, kobiety w ciąży i matki karmiące piersią z powodu nieodwracalnego uszkodzenia mózgu dziecka, osoby chore, przyjmujące leki i osoby starsze ze względu na pogorszenie stanu zdrowia,
- osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (leki, narkotyki i tzw. dopalacze),
- osoby nadużywające substancji psychoaktywnych.

Używanie szkodliwe - to taki wzór używania substancji psychoaktywnych, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne - to jeszcze nie uzależnienie.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest następstwem długotrwałego szkodliwego używania substancji psychoaktywnych, w którym używanie substancji uzyskuje ZDECYDOWANIE pierwszeństwo przed zachowaniami, które wcześniej były dla osoby używającej substancji ważniejsze.

Terapia została dotowana w zakresie zwiększenia dostępności do leczenia ambulatoryjnego i jest to kolejne zadanie współfinansowane ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r.

PLAKAT

 

Zobacz także:

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Więcej…

Uwaga, zmiana organizacji ruchu

W zwiazku z przebudową dróg, od poniedziałku 17 lutego została wprowadzona na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Kościuszki, Waryńskiego tymczasowa organizacja ruchu:

Więcej…

Terapia dla osób uzależnionych od dopalaczy

Terapia dla osób używających SZKODLIWIE i uzależnionych od substancji psychoaktywnych i NSP (Nowe Substancje Psychoaktywne) czyli tzw. DOPALACZE.

Więcej…