Wydział Programowania i Promocji

Kontakt:

tel. 68 459 03 55

Naczelnik wydziału:
Beata Kulczycka

tel. 68 459 03 61

ewt-logo

 

 

 

 

 

 

Gmina Nowa Sól Miasto, jako główny Beneficjent projektu, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr" oraz budżetu państwa, w drugiej połowie 2010 roku zrealizowała przedsięwzięcie

 

pt. „ EU-fonia na dwa głosy: Nowa Sól – Cottbus wspólnie muzykuje, czyli polsko –niemieckie warsztaty muzyczne".

Głównym celem projektu była integracja środowiska muzycznego po stronie polskiej i niemieckiej w ramach zorganizowanych wspólnych warsztatów muzycznych oraz zaprezentowanie klasycznych kompozycji wykonanych na specjalnie zakupionym na ten cel instrumencie dętym Eufoniom. Niniejszy projekt niejednokrotnie nawiązywał do obchodzonego w 2010 roku - Rok Chopinowskiego, który dawał ogromną szansę na promocję polskiej kultury i sztuki. Była to znakomita okazja do propagowania wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego.

Na scenie w Nowej Soli w dniu 04.09 i Cottbus w dniu 16.10 spotkały się

2 orkiestry: Parafialna Orkiestra Dęta FERMAT BAND z Nowej Soli pod dyrekcją Janusza Gabryjelskiego oraz zespół BLASORCHESTER COTTBUS E.V. pod dyrekcją Markusa Witzsche - razem 80 muzyków, pasjonatów gry na instrumentach dętych pod czujnym okiem i batutą p. Janusza Gabryelskiego. Występy poprzedzone zostały wspólnymi warsztatami muzycznymi. Bisy mówiły same za siebie. To było prawdziwie eufoniczne brzmienie.

hasloewt