Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

ogłoszonego 08.10.2015r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Kultury fizycznej i turystyki.

 

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożoną ofertą oraz oceną Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 03 listopada 2015r. przyznał dotację następującemu podmiotowi:

 

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

Lp.

Nazwa podmiotu wnioskującego (zadanie)

Dotacja

przyznana               w 2015r.

1

Międzyszkolny Klub Sportowo Turystyczny ASTRA – Organizacja                            i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych w piłce ręcznej oraz piłce siatkowej w okresie od 02.11.2015 do 31.12.2015.

 

 

 

25 000