Zobacz także:

Wyniki rywalizacji w tenisie stołowym

W dniach 30 października - 4 listopada w hali sportowej przy ulicy Św. Barbary przebiegała rywalizacja w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2019/2020.

Więcej…

II Grand Prix Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym

W Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, w dniach 16-17 listopada 2019 odbył się II Grand Prix Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym, w ramach eliminacji do Mistrzostw Polski, które odbędą się na początku roku 2020.

Więcej…

Startuje Nowosolska Amatorska Liga Siatkówki

Startuje 13 edycja Nowosolskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.NALS to impreza, którą od lat organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli.

Więcej…

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapowiada coroczny otwarty turniej tenisa stołowego "Grand Prix Nowej Soli 2019". Turniej odbędzie się w pierwszym kwartale 2019 roku.

W ramach cyklu rozegranych zostanie 5 imprez w następujących terminach: 12, 19 stycznia, 23 lutego, 2 marca oraz finały - 9 marca. Zawody tradycyjnie odbywać się będą w hali sportowej MOSiR w Nowej Soli, przy ul. Św. Barbary 2.

Tegoroczny turniej rozegrany zostanie w pięciu kategoriach:

    młodzieżowcy (do 24 lat – rocznik 1995 i młodsi),
    seniorzy (25 – 39 lat, roczniki 1994 – 1980),
    oldboje młodsi (40 – 54 lat, roczniki 1979 – 1965),
    oldboje starsi (55 lat i starsi, roczniki 1964 i starsi).

Turniej rozgrywany będzie wyłącznie w grach pojedynczych.

Początek rozgrywek każdorazowo o godz. 9.30 (młodzieżowcy i seniorzy) oraz 11.00 (oldboje).

REGULAMIN

Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o „Grand Prix” Nowej Soli 2019

I. Cel:

    popularyzacja tenisa stołowego, masowej formy sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych
    na terenie miasta, powiatu i województwa lubuskiego.

II. Organizator:

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli,

    Kontakt: 67–100 Nowa Sól, ul. Św. Barbary 2, tel/fax 0-68 387 55 20, www.mosir-nowasol.pl,

III. Termin i miejsce:

    Turniej składa się z cyklu 5 imprez, odbywał się będzie w następujących terminach:

    I zawody – 12.01.2019

    II zawody – 19.01.2019

    III zawody - 23.02.2019

    IV zawody - 02.03.2019

    Finały - 09.03.2019

    wszystkie imprezy odbywać się będą w soboty w Hali Sportowej MOSiR w Nowej Soli, przy ul. Św. Barbary 2,

    początek za każdym razem o godz. 09,30 – młodzieżowcy i seniorzy oraz o 11,00 oldboje

    zapisy przyjmowane będą na miejscu od:

    godz. 08,45 - 09,15 (seniorzy i młodzieżowcy)

    godz. 10,00 - 10,45 (oldboje)

Uwaga:po wyznaczonym czasie na zapisy - zgłoszenia nie będą przyjmowane!.

IV. Sposób przeprowadzenia:

    turniej rozegrany zostanie w kategoriach:
        młodzieżowcy (do 24 lat – rocznik 1995 i młodsi),
        seniorzy (25 – 39 lat, roczniki 1994 – 1980),
        oldboje młodsi (40 – 54 lat, roczniki 1979 – 1965),
        oldboje starsi (55 lat i starsi, roczniki 1964 i starsi).

    we wszystkich kategoriach kobiety i mężczyźni startują razem,

    system gier podany będzie każdorazowo na podstawie ilości startujących,

    turniej rozgrywany będzie wyłącznie w grach pojedynczych.

V. Warunki uczestnictwa:

    prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni występujący w III Lidze i niższych oraz niezrzeszeni

    obowiązuje wpisowe: dorośli 10 zł, młodzież do 19 lat i młodsi 5 zł.

    każdy startujący musi posiadać obowiązkowo strój sportowy i sprzęt sportowy zgodnie z przepisami PZTS oraz z miękkie obuwie halowe,

    każdy ma prawo do startu tylko i wyłącznie w jednej kategorii wiekowej,

    w wyjątkowych sytuacjach (za zgodą organizatora) zawodnik młodszy może startować w starszej kategorii, ale wówczas nie może startować w kategorii odpowiedniej do swojego roku urodzenia.

VI. Punktacja:

    w każdej kategorii punktowanych będzie 16 najlepszych miejsc w/g systemu: I – 16 pkt, II – 15, III – 14, ….XVI – 1,

    punktacji osobnej kobiet i mężczyzn nie będzie,

    w klasyfikacji generalnej liczyć się będą cztery najlepsze wyniki każdego startującego, a w przypadku równej ilości o wyższej pozycji decydować będzie wyższe miejsce w ostatnim turnieju finałowym,

    w przypadku równej ilości punktów uzyskanych w turnieju przez dwóch lub więcej zawodników
    o wyższym miejscu decydować będą bezpośrednie wyniki pomiędzy zainteresowanymi (dotyczy przypadku gier systemem „każdy z każdym”).

VII. Nagrody:

    zwycięzcy całego cyklu zdobędą nagrody rzeczowe i dyplomy w poszczególnych kategoriach za miejsca I – VI.

VIII. Postanowienia końcowe:

    turniej rozegrany zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami PZTS,

    organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, łącznie z dokonywaniem zmian,

    organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni podczas imprezy.

MOSiR Nowa Sól

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budynek główny

Kontakt:

ul. Świętej Barbary 2

Tel: +48 68 387 55 20

www.mosir-nowasol.pl

Park Krasnala

Kontakt:

ul. Al. Wolności

Tel: +48 68 415 66 69

ORLIK "KACZA GÓRKA"

Kontakt:

ul. Południowa

Tel: +48 68 415 66 68

Przystań pasażerska i Marina

Kontakt:

Marina

Tel: +48 68 38 71 944

Hala Widowiskowo-Sportowa

Kontakt:

ul.Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63

Stadion Sportowy

Kontakt:

ul. 1-go Maja 26

Tel: +48 68 387 78 07

Orlik Jana Pawła II

Kontakt:

ul. Jana Pawła II

Tel: +48 68 444 37 66

Orlik na Botanicznej

Kontakt:

ul. Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63