Zobacz także:

Turniej siatkówki plażowej

Zapraszamy na Turniej siatkówki plażowej "Beach Volley Cup NOWA SÓL 2019"

Więcej…

BMX Racing EAST CUP

Już trzeci rok z rzędu zapraszamy wszystkich na polską edycję niemieckiego pucharu BMX Racing EAST CUP. Przez dwa dni (27-28.04.2019 Sobota/Niedziela) rozegramy największe zawody BMX racing w Polsce!

Więcej…

Terminy wiosennych zawodów w ramach Czwartków Lekkoatletycznych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” w Nowej Soli jako organizatorzy imprez - „Lekkoatletyczne Czwartki”, podają terminy zawodów wiosennych 2019 – XXV Edycji.

Więcej…

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapowiada coroczny otwarty turniej tenisa stołowego "Grand Prix Nowej Soli 2019". Turniej odbędzie się w pierwszym kwartale 2019 roku.

W ramach cyklu rozegranych zostanie 5 imprez w następujących terminach: 12, 19 stycznia, 23 lutego, 2 marca oraz finały - 9 marca. Zawody tradycyjnie odbywać się będą w hali sportowej MOSiR w Nowej Soli, przy ul. Św. Barbary 2.

Tegoroczny turniej rozegrany zostanie w pięciu kategoriach:

    młodzieżowcy (do 24 lat – rocznik 1995 i młodsi),
    seniorzy (25 – 39 lat, roczniki 1994 – 1980),
    oldboje młodsi (40 – 54 lat, roczniki 1979 – 1965),
    oldboje starsi (55 lat i starsi, roczniki 1964 i starsi).

Turniej rozgrywany będzie wyłącznie w grach pojedynczych.

Początek rozgrywek każdorazowo o godz. 9.30 (młodzieżowcy i seniorzy) oraz 11.00 (oldboje).

REGULAMIN

Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o „Grand Prix” Nowej Soli 2019

I. Cel:

    popularyzacja tenisa stołowego, masowej formy sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych
    na terenie miasta, powiatu i województwa lubuskiego.

II. Organizator:

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli,

    Kontakt: 67–100 Nowa Sól, ul. Św. Barbary 2, tel/fax 0-68 387 55 20, www.mosir-nowasol.pl,

III. Termin i miejsce:

    Turniej składa się z cyklu 5 imprez, odbywał się będzie w następujących terminach:

    I zawody – 12.01.2019

    II zawody – 19.01.2019

    III zawody - 23.02.2019

    IV zawody - 02.03.2019

    Finały - 09.03.2019

    wszystkie imprezy odbywać się będą w soboty w Hali Sportowej MOSiR w Nowej Soli, przy ul. Św. Barbary 2,

    początek za każdym razem o godz. 09,30 – młodzieżowcy i seniorzy oraz o 11,00 oldboje

    zapisy przyjmowane będą na miejscu od:

    godz. 08,45 - 09,15 (seniorzy i młodzieżowcy)

    godz. 10,00 - 10,45 (oldboje)

Uwaga:po wyznaczonym czasie na zapisy - zgłoszenia nie będą przyjmowane!.

IV. Sposób przeprowadzenia:

    turniej rozegrany zostanie w kategoriach:
        młodzieżowcy (do 24 lat – rocznik 1995 i młodsi),
        seniorzy (25 – 39 lat, roczniki 1994 – 1980),
        oldboje młodsi (40 – 54 lat, roczniki 1979 – 1965),
        oldboje starsi (55 lat i starsi, roczniki 1964 i starsi).

    we wszystkich kategoriach kobiety i mężczyźni startują razem,

    system gier podany będzie każdorazowo na podstawie ilości startujących,

    turniej rozgrywany będzie wyłącznie w grach pojedynczych.

V. Warunki uczestnictwa:

    prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni występujący w III Lidze i niższych oraz niezrzeszeni

    obowiązuje wpisowe: dorośli 10 zł, młodzież do 19 lat i młodsi 5 zł.

    każdy startujący musi posiadać obowiązkowo strój sportowy i sprzęt sportowy zgodnie z przepisami PZTS oraz z miękkie obuwie halowe,

    każdy ma prawo do startu tylko i wyłącznie w jednej kategorii wiekowej,

    w wyjątkowych sytuacjach (za zgodą organizatora) zawodnik młodszy może startować w starszej kategorii, ale wówczas nie może startować w kategorii odpowiedniej do swojego roku urodzenia.

VI. Punktacja:

    w każdej kategorii punktowanych będzie 16 najlepszych miejsc w/g systemu: I – 16 pkt, II – 15, III – 14, ….XVI – 1,

    punktacji osobnej kobiet i mężczyzn nie będzie,

    w klasyfikacji generalnej liczyć się będą cztery najlepsze wyniki każdego startującego, a w przypadku równej ilości o wyższej pozycji decydować będzie wyższe miejsce w ostatnim turnieju finałowym,

    w przypadku równej ilości punktów uzyskanych w turnieju przez dwóch lub więcej zawodników
    o wyższym miejscu decydować będą bezpośrednie wyniki pomiędzy zainteresowanymi (dotyczy przypadku gier systemem „każdy z każdym”).

VII. Nagrody:

    zwycięzcy całego cyklu zdobędą nagrody rzeczowe i dyplomy w poszczególnych kategoriach za miejsca I – VI.

VIII. Postanowienia końcowe:

    turniej rozegrany zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami PZTS,

    organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, łącznie z dokonywaniem zmian,

    organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni podczas imprezy.

MOSiR Nowa Sól

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budynek główny

Kontakt:

ul. Świętej Barbary 2

Tel: +48 68 387 55 20

www.mosir-nowasol.pl

Park Krasnala

Kontakt:

ul. Al. Wolności

Tel: +48 68 415 66 69

ORLIK "KACZA GÓRKA"

Kontakt:

ul. Południowa

Tel: +48 68 415 66 68

Przystań pasażerska i Marina

Kontakt:

Marina

Tel: +48 68 38 71 944

Hala Widowiskowo-Sportowa

Kontakt:

ul.Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63

Stadion Sportowy

Kontakt:

ul. 1-go Maja 26

Tel: +48 68 387 78 07

Orlik Jana Pawła II

Kontakt:

ul. Jana Pawła II

Tel: +48 68 444 37 66

Orlik na Botanicznej

Kontakt:

ul. Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63