1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Ostatnia aktualizacja
05-05-2015 13:07

Wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej

Wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej

W związku z rozpoczęciem realizacji I etapu przebudowy ul. Piłsudskiego, wyłączony z ruchu zostanie  odcinek drogi od ul. Szerokiej do ul. Witosa. W związku z tym, od 14 kwietnia zmianie ulegną trasy autobusów komunika... Dalej...

Przebudowa Piłsudskiego - uwaga kierowcy

Przebudowa Piłsudskiego - uwaga kierowcy

W związku z przebudową ulicy Piłsudskiego, we wtorek 14 kwietnia zostanie zamknięty odcinek  drogi pomiędzy Witosa a Szeroką - rozpocznie wówczas się przebudowa ulicy na całej szerokości jezdni wraz z chodnikami. Jednak skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Witosa i Głowackiego będzie przejezdne. W środę 8 kwietnia rozpoczęto wyc... Dalej...

Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej

Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej

Od 13 kwietnia 2015 r.  obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Na wniosek mieszkańców wprowadzone zostały następujące zmiany: Dalej...

Zareklamuj się podczas Święta Solan

Zareklamuj się podczas Święta Solan

Już za dwa miesiące będziemy się świetnie bawić - od 12 do 14 czerwca odbędzie się Święto Solan. To już trzeci raz, kiedy ta impreza zostanie zorganizowana na terenach nadodrzańskich na placu naprzeciwko Parku Krasnala. W tym roku gościć u nas będą:

Dalej...

 • Wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej

  Wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej

 • Przebudowa Piłsudskiego - uwaga kierowcy

  Przebudowa Piłsudskiego - uwaga kierowcy

 • Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej

  Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej

 • Zareklamuj się podczas Święta Solan

  Zareklamuj się podczas Święta Solan

Previous
Next

Ostrzeżenie przed burzą

CATEGORY Aktualności Publikacja data: 2015-05-05 11:16:49
Ostrzeżenie przed burzą Hits : 54
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp ostrzega, że we wtorek 5 maja, między godz. 15.00 a godz. 2.00 w nocy, na terenie województwa lubuskiego spodziewane są silne burze z gradem oraz opady deszczu. Porywy wiatru mogą ...

Dalej...

XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

CATEGORY Kultura Publikacja data: 2015-04-30 07:03:54
XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK Hits : 84
Zapraszamy na XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK pod hasłem „WYBIERAM BIBLIOTEKĘ” 8-15.05.2015 BIBLIOTEKA GŁÓWNA   8.05 (piątek) godz. 11:00-17:00 – KIERMASZ KSIĄŻEK   9.05 (sobota) godz. 12:00 – MUZYCZNA WIOSNA W BIBLIOTECE – konce...

Dalej...

Europejski poziom nowosolskich zawodów

CATEGORY Sport Publikacja data: 2015-04-20 06:55:15
Europejski poziom nowosolskich zawodów Hits : 186
W roku 2015 Stowarzyszenie Park  przeprowadzi w Parku Krasnala II trzy duże wydarzenia o nazwie PARK FEST, których wspólnym mianownikiem są szeroko pojęte sporty ekstremalne: PARK FEST vol.2 Maj 9-10 - I Edycja Pucharu Polski w BMX Racing...

Dalej...

Podatki i opłaty lokalne

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 :

1) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,59 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,24 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,43 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,16 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1,20 zł., od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych - 6,77 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budowli- 2% ich wartości.
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków - 0,72 zł., od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,07 zł., od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych - 0,22 zł., od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

 

Wysokość opłaty rocznej od posiadania psa na rok 2015

Roczna wysokość opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych: - w wysokości 27,30 zł., od każdego posiadanego psa.
§ 3. Termin płatności ustala się do końca kwietnia roku, za który przypada opłata, a w razie urodzenia się psa w późniejszym miesiącu do końca miesiąca, w którym pies ukończył 2 miesiące.
Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku, opłatę pobiera się w wysokości 50% ustalonej stawki rocznej

 

Wysokość opłaty targowej od 2015 roku:

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Nowej Soli :
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni w wysokości – 6,00 zł.
§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy osiedlu Kopernika / ZIELENIAK/ :
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach
i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni w wysokości - 6,00 zł.
§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy ul. Wandy i Piaskowej:
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 w wysokości – 6,00 zł.
§ 5. Przy sprzedaży w innych miejscach nie wymienionych w § 2 - 4, ustala się dzienną opłatę targową:
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 w wysokości - 13,10 zł.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej, wyznacza się inkasentów, w osobach:
1) Robert Grygier,
2) Jacek Baranowski,
3) Rafał Mrowiński.

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok

 § 1. Stawki podatku od środków transportu na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 657,00 zł,
b/ powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 725,00 zł,
c/ powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 961,00 zł,
d/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.313,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton, w zależności od
ilości osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr
1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.313,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do uchwały,
5) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc - 1.260,00 zł,
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.744,00 zł,
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka podatku wynosi 388,00 zł.

 

Zalacznik do deklaracji podatku od srodkow transportu na rok 2015.pdf 203.81 KB Download Details View
Deklaracja na podatek rolny 2015.doc 298.5 KB Download Details
Deklaracja podatek od rodkw transportu na rok 2015.pdf 178.16 KB Download Details View
Deklaracja na podatek od nieruchomosci 2015.doc 507.5 KB Download Details
zalcznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci rolny lesny.doc 154.5 KB Download Details
Zalacznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci DN-1.doc 106 KB Download Details
Deklaracja na podatek lesny 2015.doc 182 KB Download Details

 

 

baner-parkkrasnala1 gmina krag logo 150 2 odra dla turystow opzl przygarnij
sms2 trojmiasto