1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Ostatnia aktualizacja
23-01-2015 11:10

Dodatkowy nabór do programu komputerowego

Dodatkowy nabór do programu komputerowego

Gmina Nowa Sól-Miasto ogłasza dodatkowy nabór uczestników do projektu pt. Na równych prawach przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól-Miasto".
Rekrutacja będzie trwała od 21 stycznia do 11 lutego 2015 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami są do pobrania na stronie i... Dalej...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta

W ramach Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (NOF), przystąpiono do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). To dokument opisujący działania zmierzające do m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, a tak... Dalej...

Analiza terenów i obiektów pod inwestycje na obszarze Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

Analiza terenów i obiektów pod inwestycje na obszarze Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

W związku z realizacją zamówienia „Analiza terenów i obiektów pod inwestycje na obszarze Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego” obejmującego przygotowanie informacji o zasobach dostępnych pod inwestycje i stworzenie modułu geoportalu – Identyfikacja Zasobów Nieruchomości”, informujemy o możliwości zgłaszania ofert nieruchomości o przeznaczeniu in... Dalej...

Komunikajca miejska i PODMIEJSKA od 1 stycznia 2015 (nowy rozkład jazdy)

Komunikajca miejska i PODMIEJSKA od 1 stycznia 2015 (nowy rozkład jazdy)

 Od 1 stycznia 2015 r. funkcjonuje nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej, oparty na 9 liniach komunikacyjnych:

linia nr 1 relacji Bobrowniki / Otyń / Modrzyca – Głogowska / Kiełcz / Ciepielów;
• linia nr 2 relacji Szpital – Wyspiańskiego;
• linia nr 3 relacji Szpit... Dalej...

 • Dodatkowy nabór do programu komputerowego

  Dodatkowy nabór do programu komputerowego

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta

 • Analiza terenów i obiektów pod inwestycje na obszarze Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

  Analiza terenów i obiektów pod inwestycje na obszarze Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • Komunikajca miejska i PODMIEJSKA od 1 stycznia 2015 (nowy rozkład jazdy)

  Komunikajca miejska i PODMIEJSKA od 1 stycznia 2015 (nowy rozkład jazdy)

Previous
Next

Ostatnie posiedzenie zarządu GWL

Category Aktualności Publikacja data: 2015-01-23 10:27:37 Autor: : batkoe
Ostatnie posiedzenie zarządu GWL Hits : 55
W piątkowe przedpołudnie w nowosolskim Urzędzie Miasta odbyło się ostatnie posiedzenie zarządu Gmin Województwa Lubuskiego oraz Komisji Rewizyjnej, które podsumowały działalność w ostatnim roku. Za kilkanaście dni w Parku Nauk...

Dalej...

Zapraszamy na bal maskowy na statku

Category Kultura Publikacja data: 2015-01-22 11:29:59 Autor: : batkoe
Zapraszamy na bal maskowy na statku Hits : 92
Statek pasażerski Laguna serdecznie zaprasza w sobotę 24 stycznia na karnawałowy bal maskowy. Najpiękniejsze przeboje sprzed lat zaśpiewa Barbara Bal. Bilet wstępu kosztuje jedynie 50 złotych, a w jego cenie jest szwedzki stół z prze...

Dalej...

Terminy rozgrywek powiatowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/15

Category Sport Publikacja data: 2015-01-07 07:01:01 Autor: : batkoe
Terminy rozgrywek powiatowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/15 Hits : 132
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli podaje terminy rozgrywek powiatowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. Jednocześnie przypominamy, że w zawodach obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz D...

Dalej...

Podatki i opłaty lokalne

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 :

1) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,59 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,24 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,43 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,16 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1,20 zł., od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych - 6,77 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budowli- 2% ich wartości.
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków - 0,72 zł., od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,07 zł., od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych - 0,22 zł., od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

 

Wysokość opłaty rocznej od posiadania psa na rok 2015

Roczna wysokość opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych: - w wysokości 27,30 zł., od każdego posiadanego psa.
§ 3. Termin płatności ustala się do końca kwietnia roku, za który przypada opłata, a w razie urodzenia się psa w późniejszym miesiącu do końca miesiąca, w którym pies ukończył 2 miesiące.
Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku, opłatę pobiera się w wysokości 50% ustalonej stawki rocznej

 

Wysokość opłaty targowej od 2015 roku:

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Nowej Soli :
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni w wysokości – 6,00 zł.
§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy osiedlu Kopernika / ZIELENIAK/ :
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach
i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni w wysokości - 6,00 zł.
§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy ul. Wandy i Piaskowej:
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 w wysokości – 6,00 zł.
§ 5. Przy sprzedaży w innych miejscach nie wymienionych w § 2 - 4, ustala się dzienną opłatę targową:
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 w wysokości - 13,10 zł.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej, wyznacza się inkasentów, w osobach:
1) Robert Grygier,
2) Jacek Baranowski,
3) Rafał Mrowiński.

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok

 § 1. Stawki podatku od środków transportu na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 657,00 zł,
b/ powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 725,00 zł,
c/ powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 961,00 zł,
d/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.313,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton, w zależności od
ilości osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr
1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.313,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do uchwały,
5) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc - 1.260,00 zł,
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.744,00 zł,
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka podatku wynosi 388,00 zł.

 

Zalacznik do deklaracji podatku od srodkow transportu na rok 2015.pdf 203.81 KB Download Details View
Deklaracja na podatek rolny 2015.doc 298.5 KB Download Details
Deklaracja podatek od rodkw transportu na rok 2015.pdf 178.16 KB Download Details View
Deklaracja na podatek od nieruchomosci 2015.doc 507.5 KB Download Details
zalcznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci rolny lesny.doc 154.5 KB Download Details
Zalacznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci DN-1.doc 106 KB Download Details
Deklaracja na podatek lesny 2015.doc 182 KB Download Details

 

 

Straż Miejska…

67-100 Nowa Sól ul. Towarowa 1 (dworzec kolejowy) tel. 68 47-57-780…

Dalej...

Urząd Miejski…

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1267-100 Nowa Sóltel: (68) 459-03-00fax: (68) 459-03-58…

Dalej...

Rachunek

Bank BGŻ nr rachunku: 15 2030 0045 1110 0000 0221 1920

baner-parkkrasnala1 gmina krag logo 150 2 odra dla turystow opzl przygarnij
sms2 trojmiasto