1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Ostatnia aktualizacja
29-07-2015 14:09

MPI w Nowej Soli

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 28 lipca 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.
Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. n... Dalej...

Wjazd na Królowej Jadwigi już przejezdny

Wjazd na Królowej Jadwigi już przejezdny

Kierowcy jadący w kierunku miejskiego targowiska mogą już wjeżdżać na ulicę Królowej Jadwigi od ul. 1 Maja (tym samym poprzedni wjazd przez ulicę Piastowską jest niemożliwy-Piastowska wróciła do pierwotnego kierunku jazdy). Wciąż jednak trwa przebudowa Królowej Jadwigi, dlatego prosimy o szczególną ostrożność pieszych oraz kier... Dalej...

Lotniczy wirtualny spacer

Lotniczy wirtualny spacer

Strefa północna i południowa, Park Krasnala, port oraz była Fabryka Nici Odra – to cztery punkty wirtualnej mapy, które można odwiedzić już dziś nie ruszając się sprzed komputera. Zapraszamy na wirtualny spacer po przede wszystkim gospodarczej części naszego miasta, która inwestorom zwizualizuje dostępne tereny inwestycyjne, a nam pokaże najpięk... Dalej...

Wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej

Wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej

Urząd Miejski Nowa Sól informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji Dalej...

Przebudowa Piłsudskiego - uwaga kierowcy

Przebudowa Piłsudskiego - uwaga kierowcy

 23 lipca, w godzinach wieczornych, rozpoczyna się trzeci etap przebudowy ulicy Piłsudskiego: od ronda Ojca Medarda do ulicy Drzewnej (za bankiem BGŻ). Oznacza to objazdy:

Dalej...

 • MPI w Nowej Soli

 • Wjazd na Królowej Jadwigi już przejezdny

  Wjazd na Królowej Jadwigi już przejezdny

 • Lotniczy wirtualny spacer

  Lotniczy wirtualny spacer

 • Wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej

  Wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej

 • Przebudowa Piłsudskiego - uwaga kierowcy

  Przebudowa Piłsudskiego - uwaga kierowcy

Previous
Next

Trzeci etap przebudowy ulicy Piłsudskiego od 23 lipca

CATEGORY Aktualności Publikacja data: 2015-07-20 11:39:20
Trzeci etap przebudowy ulicy Piłsudskiego od 23 lipca Hits : 297
23 lipca, w godzinach wieczornych, rozpoczyna się trzeci etap przebudowy ulicy Piłsudskiego: od ronda Ojca Medarda do ulicy Drzewnej (za bankiem BGŻ). Oznacza to objazdy: -jadący od Zielonogórskiej w stronę Wrocławskiej, muszą kierować się ...

Dalej...

Wakacje w Biblusiu

CATEGORY Kultura Publikacja data: 2015-07-02 09:19:09
Wakacje w Biblusiu Hits : 221
  Biblioteka co roku organizuje zajęcia wakacyjne, podczas których promuje literaturę dla dzieci i młodzieży. Zajęcia uczą kreatywnego myślenia, oraz wskazują jak interesująco można spędzić wolny czas. Uczestnikom spotkań uświadamia się, ż...

Dalej...

Wakacje na sportowo

CATEGORY Sport Publikacja data: 2015-07-06 07:39:29
Wakacje na sportowo Hits : 217
W okresie wakacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowe. Już z początkiem wakacji na stadionie miejskim (sztuczne boisko) będą prowadzone zajęcia w ramach akcji "Lato z piłką". Na kom...

Dalej...

Podatki i opłaty lokalne

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 :

1) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,59 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,24 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,43 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,16 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1,20 zł., od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych - 6,77 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budowli- 2% ich wartości.
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków - 0,72 zł., od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,07 zł., od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych - 0,22 zł., od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

 

Wysokość opłaty rocznej od posiadania psa na rok 2015

Roczna wysokość opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych: - w wysokości 27,30 zł., od każdego posiadanego psa.
§ 3. Termin płatności ustala się do końca kwietnia roku, za który przypada opłata, a w razie urodzenia się psa w późniejszym miesiącu do końca miesiąca, w którym pies ukończył 2 miesiące.
Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku, opłatę pobiera się w wysokości 50% ustalonej stawki rocznej

 

Wysokość opłaty targowej od 2015 roku:

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Nowej Soli :
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni w wysokości – 6,00 zł.
§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy osiedlu Kopernika / ZIELENIAK/ :
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach
i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni w wysokości - 6,00 zł.
§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy ul. Wandy i Piaskowej:
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 w wysokości – 6,00 zł.
§ 5. Przy sprzedaży w innych miejscach nie wymienionych w § 2 - 4, ustala się dzienną opłatę targową:
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 w wysokości - 13,10 zł.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej, wyznacza się inkasentów, w osobach:
1) Robert Grygier,
2) Jacek Baranowski,
3) Rafał Mrowiński.

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok

 § 1. Stawki podatku od środków transportu na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 657,00 zł,
b/ powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 725,00 zł,
c/ powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 961,00 zł,
d/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.313,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton, w zależności od
ilości osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr
1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.313,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do uchwały,
5) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc - 1.260,00 zł,
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.744,00 zł,
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka podatku wynosi 388,00 zł.

 

Zalacznik do deklaracji podatku od srodkow transportu na rok 2015.pdf 203.81 KB Download Details View
Deklaracja na podatek rolny 2015.doc 298.5 KB Download Details
Deklaracja podatek od rodkw transportu na rok 2015.pdf 178.16 KB Download Details View
Deklaracja na podatek od nieruchomosci 2015.doc 507.5 KB Download Details
zalcznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci rolny lesny.doc 154.5 KB Download Details
Zalacznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci DN-1.doc 106 KB Download Details
Deklaracja na podatek lesny 2015.doc 182 KB Download Details

 

 

baner-parkkrasnala1 gmina krag logo 150 2 odra dla turystow opzl przygarnij
sms2 trojmiasto