1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ostatnia aktualizacja
27-02-2015 07:40

Aktualności

Nowosolskie firmy z Diamentami Forbesa

logo Diamenty ForbesaOvopol sp. z o.o., Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. oraz Zakład Produkcji Opakowań Karton Pak SA – te trzy nowosolskie zakłady znalazły się w prestiżowym rankingu miesięcznika Forbes – Diamenty Forbesa 2015. Czym charakteryzują się nagrodzone firmy? Przede wszystkim są rentowne, mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami. Wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.
W województwie lubuskim 30 firm zyskało tytuł Diamentu Forbesa, dlatego tym większe brawa dla firm z Nowej Soli.

Jeśli przemysł w ogóle może być piękny, to mamy tutaj piękną strefę przemysłową – mówi w wywiadzie dla Forbesa prezydent Wadim Tyszkiewicz. Znajdujące się wśród Diamentów Forbesa firmy Ovopol i Karton-Pak przed 1989 rokiem były średnimi lokalnymi firmami, które w odpowiednim czasie przekształciły się w spółki pracownicze i stały się prawdziwymi liderami w swoich branżach. Karton-Pak produkuje opakowania dla europejskich liderów z branży spożywczej, zatrudnia blisko 200 osób i przystępuje do budowy nowego, nowoczesnego zakładu na miejskich terenach inwestycyjnych. Podobnie Ovopol, który kończy budowę nowej fabryki. To lider w Europie w swojej branży. Te firmy są przykładem na to, że choć duże zakłady upadły, te średnie świetnie sobie poradziły w trudnych czasach. Udało się też ściągnąć do Nowej Soli z Hamburga firmę „Nord”, lidera w branży napędów. Osobiście włożyłem w to bardzo dużo serca i pracy. I okazuje się, że spośród 30 zakładów na całym świecie działających w grupie Nord, nowosolska fabryka jest najlepsza. Dzięki temu sukcesowi nasz zakład obecnie rozbudowuje się o sto procent. Światowy koncern z niemieckim kapitałem pokazał u nas, że można w Polsce osiągnąć sukcesdodaje prezydent.

To wszystko dzieje się w dużej mierze dzięki stworzonemu w Nowej Soli klimatowi inwestycyjnemu, ulgom z podatku od nieruchomości od każdego nowo stworzonego miejsca pracy, pomocy w załatwianiu wszelkich zezwoleń. Przedsiębiorcy tu naprawdę mogą liczyć na nasze wsparcie. I dlatego są już kolejni chętni inwestorzy. Dzięki naszym gospodarczym diamentom, Nowa Sól jest skazana na sukces - uważa prezydent Tyszkiewicz.

Jak narodziły się Diamenty?
O tym pisze FORBES:
Wywiadownia Bisnode Polska zebrała dane o podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego w 2014 roku. Na tej podstawie powstała baza przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc takich, które są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.
Pod uwagę wzięto firmy, które w 2013 roku osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych. Co do zasady, wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na występujące między nimi a firmami produkcyjnymi czy handlowymi różnice dotyczące kategorii bilansowych.
Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych.
Analitycy i eksperci wywiadowni Bisnode Polska wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne, które wpływają na ich poziom. Poza tym firmy, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski.

Cały artykuł mozna przeczytac TUTAJ

Skorzystaj z dotacji do zabytków

kamienica zjednoczeniaPo raz szósty wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dotację do odnowy zabytkowych budynków. Do podziału jest 150 tys. zł. O wsparcie mogą ubiegać się wspólnoty które spełniły warunki umożliwiające otrzymanie pieniędzy. Gminna dotacja może być przeznaczona na prace ściśle określone. Mogą to być prace obejmujące zabezpieczenie kamienicy, jej odtworzenie, odnowienie lub uzupełnienie tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla budynku kolorystyki. Remonty dachów finansowane są na poziomie 30 procent inwestycji. Więcej, bo 50 procent, otrzymują wspólnoty, które robią także elewację lub remont kompleksowy. Ważne jest posiadanie dokumentacji technicznej, kosztorysu i pozwolenia na budowę, co wspólnoty przygotowują na własny koszt.
Konieczny jest też wyciąg z konta z kwotą zapisaną na fundusz remontowy lub promesy banku na udzielenie pożyczki. Wspólnoty muszą przedstawić deklarację wysokości środków własnych przeznaczonych na wykonanie prac i informacje o wielkości wkładu w remont innych podmiotów. Termin składania wniosków jest nieprzekraczalny i upływa 15 lutego. Więcej informacji pod nr telefonu 68 459 0332 lub u zarządcy budynku.

Na zdjęciu: kamienica przy ulicy Zjednoczenia, wyremontowana przy współudziale miejskiej dotacji do zabytków w 2014 roku

Ostatnie posiedzenie zarządu GWL

Zrzeszenie 23 stycznia 2015W piątkowe przedpołudnie w nowosolskim Urzędzie Miasta odbyło się ostatnie posiedzenie zarządu Gmin Województwa Lubuskiego oraz Komisji Rewizyjnej, które podsumowały działalność w ostatnim roku. Za kilkanaście dni w Parku Naukowym Interior odbędą się wybory do zarządu kolejnej kadencji.

Posiedzenie było również okazją do podsumowania działalności Zarządu i Zrzeszenia w ostatnich czterech latach. W latach 2011 – 2014 organizacja zajęła 53 stanowiska w kluczowych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu, jak również wywierała wpływ na jakość stanowionego prawa, chociażby poprzez aktywny udział w posiedzeniach komisji sejmowych i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ostatnie dwa lata to również praca na forum krajowym organizacji samorządowych. Z końcem 2014r. zakończyło się przewodniczenie Ogólnopolskiemu Porozumieniu Organizacji Samorządowych skupiającemu obecnie ponad 550 gmin w 10-ciu korporacji samorządowych.

*Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego do listopada ubiegłego roku działające pod szyldem „Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego”, jest jedyną organizacją w Polsce zrzeszającą wszystkie gminne jst (82) z jednego regionu. Więcej o działalności ZGWL pod adresem www.lubuskiegminy.pl

W posiedzeniu również uczestniczyli:

Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gubina

Jacek Wójcicki – Prezydent Gorzowa Wlkp.

Leszek Olgrzymek – Wójt Gminy Bytnica

Sebastian Ciemnoczołowski – Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego (były Burmistrz Kargowej)

Maciej Pietruszak – Burmistrz Drezdenka

Ryszard Klisowski – Wójt Gminy Przewóz

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

paragrafW Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Soli przy ul. Jaracza 1 dyżuruje prawnik, który udziela bezpłatnych porad dla mieszkańców w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem”.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM wraz z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Soli oferuje bezpłatne, specjalistyczne doradztwo prawne i psychologiczne osobom pokrzywdzonym szeroko pojętym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

Oferta specjalistycznych form pomocy :
- bezpłatne porady prawne świadczone przez radcę prawnego;
- bezpłatne konsultacje psychologiczne – umawiane jako indywidualne sesje.

Pomoc skierowana jest do wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, które ucierpiały m.in. w wyniku:
- uszkodzenia ciała w bójce, pobiciu, wypadku komunikacyjnym;
- gróźb karalnych, mobingu, stalkingu;
- gwałtu, wykorzystywania seksualnego;
- przemocy fizycznej i psychicznej;
- uszkodzenia mienia, oszustwa, rozboju i kradzieży;
- niealimentacji;
- oraz innych.

Dyżur prawnika:

Termin: każdy poniedziałek w godzinach 15:00 - 18.00
oraz w każdy czwartek w godzinach 13:00 - 16:00.

Miejsce: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Soli przy ul. Jaracza 1.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 68 / 454 82 47

NOF na chwilę przed negocjacjami z Urzędem Marszałkowskim

NOF 22 stycznia 2015Już za kilka tygodni rozpoczną się negocjacje Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami obszarów funkcjonalnych naszego województwa. Nowosolski Obszar Funkcjonalny, otrzymał od marszałek Polak uwagi do złożonej fiszki projektów oraz wytyczne co do dalszego postępowania. Podczas spotkania Komitetu Sterującego NOF w czwartek 22 stycznia, w skład którego wchodzą gospodarze wszystkich gmin powiatu nowosolskiego, przyjęto stanowisko negocjacyjne NOF z Urzędem Marszałkowskim. Ujęto w nim priorytetowe działania: projekt wspólnego transportu, ekopętli rowerowej oraz rozbudowę oddziału chirurgii ogólnej nowosolskiego szpitala. Projekt Centrów Edukacji Sportowej ulegnie modyfikacji, a rewitalizacyjny zostanie wycofany, ponieważ nie uzyskał rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego.

Straż Miejska…

67-100 Nowa Sól ul. Towarowa 1 (dworzec kolejowy) tel. 68 47-57-780…

Dalej...

Urząd Miejski…

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1267-100 Nowa Sóltel: (68) 459-03-00fax: (68) 459-03-58…

Dalej...

Rachunek

Bank BGŻ nr rachunku: 15 2030 0045 1110 0000 0221 1920

baner-parkkrasnala1 gmina krag logo 150 2 odra dla turystow opzl przygarnij
sms2 trojmiasto