1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ostatnia aktualizacja
28-08-2015 12:01

Aktualności

Zakończono realizację zadania pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2015

Zgodnie z inwentaryzacją wykonaną w 2014 r. na terenie miasta są  154 nieruchomości, na których występuje azbest. W wyniku realizacji zadania przekazano do unieszkodliwienia 104,06 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zebranych z 24 nieruchomości.  Koszt tego zadania wyniósł  40.238,40 zł. Po przekazaniu i zaakceptowaniu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dokona refundacji 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.  

W przyszłym roku planujemy kolejną edycję Programu. Nabór wniosków  o dofinansowanie rozpocznie się we wrześniu 2015 r. i trwać będzie do końca roku, zapraszamy więc do korzystania z tej formy wsparcia.

Wnioskodawcy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,

3) zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zamiaru zmiany pokrycia dachowego,

4) posiadanie pozytywnej opinii Starosty Nowosolskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego,

5) podpisać stosowną umowę zawierającą warunki usuwania wyrobów zawierających azbest  na danej nieruchomości.

Przypominamy, że realizacja Programu nie obejmuje kosztów związanych  z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi. Nie obejmuje również refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych wcześniej przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.

 

 

 

Zbieramy na sztandar dla nowosolskiej Policji

Nowosolska Komenda Policji ma szansę otrzymać własny sztandar. Wszystko jednak zależy od hojności mieszkańców powiatu oraz efektów zorganizowanej w tym celu zbiórki pieniędzy.

Pod koniec maja br., z inicjatywy Starosty Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka został powołany Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

W skład Komitetu weszli: prezydent Wadim Tyszkiewicz, starosta W. Wrześniak, wójtowie: Barbara Wróblewska, Izabela Bojko, Dariusz Straus, Henryk Matysik i burmistrzowie gmin powiatu: Danuta Wojtasik, Paweł Jagasek, Jacek Sauter, kapelan policji ks. Prałat Józef Kocoł, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Suski, Nadleśniczy Artur Tararuj oraz skarbnik powiatu Ewa Matyla.

Przedstawiciele samorządów jednomyślnie podjęli decyzję o potrzebie powołania społecznego komitetu oraz aktywnego włączenia się w całą inicjatywę, której zwieńczeniem będzie ufundowanie sztandaru i przekazanie go nowosolskim policjantom w trakcie przyszłorocznego Święta Policji.

Ufundowanie Sztandaru będzie uhonorowaniem jednostki oraz dotychczasowej trudnej i odpowiedzialnej służby funkcjonariuszy i pracowników komendy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nowosolskiego, a także wyrazem uznania i zaufania. Ponadto do tej pory KPP w Nowej Soli nie posiadała własnego sztandaru. Jego brak był odczuwalny szczególnie w sytuacji gdy nowo przyjęci do służby policjanci nie mogliby składać na sztandar roty ślubowania, a także uczestniczyć w uroczystościach państwowych poprzez wystawienie pocztu sztandarowego. Na nowy sztandar dla nowosolskich stróży prawa potrzeba ok. 20 tys. zł.

W tym celu Komitet  organizuje zbiórkę publiczną, której środki przeznaczone zostaną na ufundowanie sztandaru. Zbiórka prowadzona jest w formie dobrowolnych wpłat na konto założone specjalnie w tym celu.

Wszyscy, którzy zechcą wnieść swój udział w uhonorowanie policjantów, strzegących naszego bezpieczeństwa na terenie powiatu mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na konto: 
 

Honorowy Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli
Nr rachunku bankowego:
31 9673 0007 0030 0301 6359 0001
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Oddział w Nowej Soli
W tytule wpłaty należy wpisać zwrot:
Sztandar dla KPP w Nowej Soli
 

 

 

Prezydent Tyszkiewicz z nagrodą dla najlepszego lidera samorządności

Prezydent Wadim Tyszkiewicz otrzymał nagrodę w rankingu THINKTANK na najlepszego lidera samorządności (dla miast do 60 tysięcy mieszkańców). Jest to ranking, w którym szczególna uwaga zwracana jest na kompetencje liderskie i umiejętność włączania mieszkańców miasta w procesy decyzyjne. Prezydent odebrał nagrodę w Warszawie podczas sesji dialogu Miasta Przyszłości, której celem było przedstawienie wizji rozwoju polskich miast jako smart cities oraz zmniejszenia instytucjonalnych barier rozwoju samorządności. Gratulujemy!

Pies odnaleziony dzięki czipowi - niewiarygodna historia Saby

Historia jak z filmu! Oto Saba – owczarek niemiecki, którą właściciel odnalazł kilkaset kilometrów od domu. Ale po kolei: Pan Ryszard zaadoptował Sabę przed czterema laty, kiedy jakiś podły człowiek, podrzucił wtedy około 8-miesięczną Sabę w okolice zakładu pracy pana Ryszarda. Zaprzyjaźnili się, choć pies nie był z początku ufny. Ale przed miesiącem pies zniknął z podwórza.  Pan Ryszard szukał Saby wszędzie: w schroniskach, przytuliskach, w Internecie. Bez skutku. Aż po trzech tygodniach zadzwonił telefon: Saba jest w Czechach (!). Pan Ryszard wsiadł w samochód i pojechał po swojego psa. Ale ta historia nie miałaby szczęśliwego końca, gdyby nie CHIP. Bo właśnie dzięki niemu czeski weterynarz mógł namierzyć właściciela Saby. Każdy z Was może zaczipować swojego psa: wystarczy, że przyjdzie do Urzędu Miasta i uiści opłatę roczną za posiadanie psa (27 złotych). Na jej podstawie może bezpłatnie zaczipować pieska w przychodni weterynaryjnej.  Również każdy pies, który jest adoptowany z miejskich przytulisk jest czipowany. Jak widać, to może uratować wielką przyjaźń i właściciela, i psiaka. Saba dochodzi do siebie, z jej sierści wyjęto ponad 200 kleszczy!Była wychudzona Nie wiadomo jak znalazła się tak daleko od domu. Czy ktoś ją ukradł? Wiele pytań pozostanie bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne: ten pies, miał wielkie szczęście. 

Remonty dróg na Pleszówku

Trwa przebudowa ulic Pułaskiego i Kunickiego (Pleszówek). Za kilka tygodni będą tam nowe nawierzchnie z kostki betonowej oraz nowe chodniki i oświetlenie. Prace zostaną wykonane do końca sierpnia. Jeszcze w lipcu natomiast rozpocznie się przebudowa ulicy Jaskółczej (Stare Żabno) i Sautera (Zatorze) - tam także pojawi się nowa nawierzchnia oraz chodniki. 

 

 

 

 

baner-parkkrasnala1 gmina krag logo 150 2 odra dla turystow opzl przygarnij
sms2 trojmiasto