1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ostatnia aktualizacja
27-04-2015 13:10

Aktualności

Nowy sezon Laguny rozpoczynamy smacznie

Nowy sezon Laguny przed nami – już 17 kwietnia rozpoczynamy regularne rejsy, Będzie to sezon inny od poprzedniego z kilku powodów. Po pierwsze: upłynie on nam pod znakiem produktów regionalnych, do czego Stowarzyszenie Odra dla Turystów zachęciła lokalnych wytwórców. Produkty te, będą sprzedawane na pokładzie statku. Po drugie: w weekendy popływamy dłużej, bo oprócz godzinnych rejsów, Stowarzyszenie proponuje nam dwu oraz trzygodzinne wycieczki.
Zapraszamy także Nowosolan 24 kwietnia do naszego portu. Wówczas to podczas trzech bezpłatnych półgodzinnych rejsów (15.00, 16.00, 17.00), będzie możliwość degustacji produktów regionalnych oraz ich zakupu. Rejsy współfinansowane są ze środków Województwa Lubuskiego.     

Szczegółowy harmonogram rejsów sezonu 2015 znajdziesz TUTAJ

Prezydent Tyszkiewicz na spotkaniu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

We wtorek 31 marca  w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów organizacji członkowskich OPOS z Wiceministrami resortu administracji i cyfryzacji - Markiem Wójcikiem oraz Bogdanem Dombrowskim. W spotkaniu z ramienia Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego udział wzięli – prezes Zarządu ZGLW, prezydent Miasta Nowej Soli – Wadim Tyszkiewicz oraz I wiceprezes, burmistrz Krosna Odrzańskiego – Marek Cebula.

 

Głównymi tematami omawianymi z przedstawicielami resortu było: ustanowienie stałej reprezentacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, nawiązanie szerszej współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, konsultacje założeń do zmian ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego, a w tym konsultacje projektu nowelizacji Ustawy o samorządzie gminnym oraz założenia wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Ruszył remont ulicy Chałubińskiego. Uwaga-zmiana organizacji ruchu

Na czas remontu ulicy, cały odcinek drogi będzie przejezdny. Większe utrudnienia w ruchu wystąpią pod koniec czerwca. W pierwszym etapie wykonane zostaną prace związane z wycinką drzew i roboty rozbiórkowe oraz z budowa parkingów przy przechodni i przy szpitalu. Inwestycję zakończy przebudowa drogi od mostu do skrzyżowania z ul. Północną. Dla wykonywania tych prac niezbędna jest część jezdni wraz z poboczem drogi. W celu zmniejszenia utrudnień w ruchu drogowym inwestor przewidział zmiany w organizacji ruchu na czas remontu.  Roboty związane z wycinką drzew i robotami rozbiórkowymi prowadzone będą odcinkami maksymalnie na odcinku 100 metrów, przemiennie strona prawa - strona lewa. W trakcie prac, zostanie zajęta jezdnia maksymalnie do połowy szerokości oraz pobocze po stronie prowadzonych robót. W trakcie prac ruch pieszych będzie się odbywał bez zmian istniejącymi chodnikami, natomiast ruch pojazdów na zwężonym odcinku, będzie odbywał się wahadłowo. W trakcie prac związanych z budową parkingów w obrębie prowadzonych robót planuje się zajęcie pobocza i jezdni na odcinku ok. 20 metrów. Parking przy przychodni lekarskiej w trakcie prowadzonych prac, zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. Wykonawca zapewni dojazd do garaży zlokalizowanych za parkingiem. Przystanek autobusowy, zlokalizowany po lewej stronie drogi zostanie przeniesiony na miejsce istniejącego przystanku na wysokości Kauflandu. Przebudowa ul. Chałubińskiego będzie prowadzona odcinkami, maksymalnie po 150 metrów po prawej, a następnie po lewej stronie. W trakcie prac zostanie zajęta jezdnia maksymalnie do połowy szerokości oraz pobocze po stronie prowadzonych prac. Ruch pieszych będzie odbywał się bez zmian, istniejącymi chodnikami, natomiast ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo, z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. Na czas remontu wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości dla pojazdów do 30 km/h i do 40 km/h.

 

źródło: Powiat Nowa Sól

Lubuski Laur Oświaty

Sejmik Województwa Lubuskiego już po raz trzynasty organizuje konkurs pod nazwą Lubuski Laur Oświaty. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób, które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego. Tym Laurem uhonorowane będą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego. Konkurs odbywa się corocznie, począwszy od roku 2002.

Organizatorem konkursu jest Sejmik Województwa Lubuskiego. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.Przewodniczący Sejmiku powołuje Kapitułę Konkursu spośród osób delegowanych przez:

• Marszałka Województwa Lubuskiego,

• Komisję Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego,

• Lubuskiego Kuratora Oświaty,

• Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Lubuskiego,

• Przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego,

• Gazetę Lubuską,

• Gazetę Wyborczą,

• Radio Zachód,

• TVP SA. Oddział w Gorzowie Wlkp.,

• Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego ustala miejsce i termin pierwszego posiedzenia Kapituły. Kapituła konkursu wybierana jest jeden raz na czas trwania kadencji Sejmiku Województwa Lubuskiego.  Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Kapituła Konkursu popularyzują cele konkursu i jego Laureatów.

Tryb zgłaszania kandydatów i wyboru laureatów konkursu.

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki

organizacyjne mające siedziby na terenie województwa lubuskiego.

2. Kandydować do Honorowego Wyróżnienia „Lubuski Laur Oświaty” mogą osoby fizyczne, osoby

prawne i jednostki organizacyjne, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, które zasługują

a wyróżnienie ze względu na swoją działalność przyczyniającą się do rozwoju oświaty na terenie

województwa lubuskiego.

3. Kandydatów do „Lubuskiego Lauru Oświaty” należy zgłaszać na adres:

Sejmik Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra w terminie do 20 maja 2015 r.

4. Kapituła Lubuskiego Lauru Oświaty przyznaje nie więcej niż 2 główne wyróżnienia w danej kategorii konkursu oraz decyduje o liczbie przyznanych wyróżnień. Honorowe Wyróżnienia Lubuski Laur Oświaty będą przyznawane za działalność wykraczającą poza statutowe zadania, w szczególności za:

1.Udzielanie pomocy w tworzeniu warunków materialnych służących rozwojowi oraz finansowe wsparcie pracy szkół i placówek oświatowych. 

2. Działanie na rzecz wzmocnienia roli zajęć pozalekcyjnych wzbogacających wiedzę i zainteresowania oraz wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.

3. Realizację przedsięwzięć wspomagających rozwój zainteresowań, uzdolnień dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miasteczek.

4. Wspieranie organizacyjne i materialne wszelkich działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży

będących w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych zdarzeniami losowymi, bądź ze środowisk i rodzin

zagrożonych patologiami

5. Pomoc w stwarzaniu specjalnych warunków kształcenia uczniom szczególnie uzdolnionym.

6. Podejmowanie inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy osób dorosłych, poza jednostkami

oświatowymi.

7. Dorobek wyjątkowych osiągnięć w pracy wychowawczej, pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Wyróżnienia.

1. Ustala się następujące wyróżnienia.

• Główne Wyróżnienie – Lubuski Laur Oświaty,

• Wyróżnienia w Konkursie Lubuski Laur Oświaty.

2. Wyróżnienia przyznaje się w czterech kategoriach:

I. jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia,

II. podmioty gospodarcze i instytucje,

III. osoby fizyczne,

IV. pracownicy oświaty.

W danej kategorii konkursowej Wyróżnienie Główne można otrzymać w ciągu trwania kadencji Sejmiku  tylko raz.

Informacje szczegółowe

Nowosolanie kochają zwierzęta! Pomóż Jasiowi znaleźć dom

Naprawdę trudno znaleźć drugie takie miasto, w którym zwierzęta bezdomne i potrzebujące pomocy, znalazłyby tyle ciepła co w naszym Nowej Soli Wszystko to, dzięki empatycznym urzędnikom wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, straży miejskiej, a także wolontariuszom o wielkim sercu. Do tego grona dołączył także prezydent Wadim Tyszkiewicz, który poznał dziś najstarszego psa z nowosolskiego przytuliska o wdzięcznym imieniu Jaś. To świetny przyjaciel, który szuka domu i mamy głęboką nadzieję, że dzięki Państwu, znajdzie go lada dzień!

 

 Gmina Nowa Sól – Miasto posiada zawartą umowę na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowa Sol- Miasto z Miejskim Schroniskiem w Głogowie, gdzie jednorazowo może przebywać 5 psów. Ta ilość miejsc jest niewystarczająca dlatego dodatkowo nasze Miasto dysponuje dwoma miejscami czasowego przetrzymywania psów. Jeden zlokalizowany jest w Nowej Soli, a drugi w Solnikach, gdzie czasowo przebywają  zwierzęta poszkodowane przez los: potrącone w kolizjach drogowych, ranne, wycieńczone, chore itp., a także wymagające stałej opieki człowieka.

Udzielaniem pomocy weterynaryjnej w przypadku zwierząt rannych i chorych zajmuje się zgodnie z zawartą umową Przychodnia dla Zwierząt „Alfa” z   Nowej Soli.

W ciągu roku pomocy potrzebuje około 80-100 psów, z czego około  70-przekazywanych jest do adopcji.  Obecnie pod opieką Miasta znajduje się 19 psów.

Od kilku lat  współpracujemy z grupą wolontariuszy, w skład których wchodzą dwie Panie Elżbiety, Magdalena, Katarzyna oraz Justyna. Wolontariuszki działają przy domach tymczasowych, pomagają przeciwdziałać bezdomności zwierząt, dbają o zaspokojenie potrzeb zwierząt, ich socjalizację i poszukują dla nich nowych domów. Starają się również zdobywać dla psiaków dodatkowe fundusze oraz dary od  osób, którym los zwierząt nie jest obojętny. Jednym z głównych miejsc gdzie można uzyskać więcej informacji o zwierzętach przebywających w naszych domach tymczasowych  jest portal społecznościowy Facebook i strona internetowa http://www.adopcje.nowasol.pl.

Osoby chętne do adopcji zapraszamy do odwiedzania powyższych stron.

Gmina w pakiecie adopcyjnym oferuje:

·         Badanie lekarskie

·         Szczepienie przeciwko wściekliźnie

·         Odrobaczanie i odpchlenie

·         Paczkę karmy

·         Zwolnienie z opłaty od posiadania psa na terenie miasta

·         Pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji adoptowanych zwierząt

 

Jeśli chcesz zaadoptować psa lub kota z nowosolskiego domu tymczasowego, zadzwoń: 68 459 0 339 ( w godzinach pracy Urzędu)

 

baner-parkkrasnala1 gmina krag logo 150 2 odra dla turystow opzl przygarnij
sms2 trojmiasto