1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ostatnia aktualizacja
12-02-2016 13:23

Aktualności

Natychmiastowa reakcja Miasta

W trybie natychmiastowym wszczęta została procedura ‘eksmisji’ mieszkańca, który przed niespełna miesiącem wprowadził się do mieszkania socjalnego przy ulicy Wróblewskiego. Tak jak Miasto zapowiadało: zero tolerancji dla zachowań zakłócających mir domowy, zniszczeń i pogwałcenia zasad współżycia sąsiedzkiego. Osoba ta, wróci do poprzedniego lokalu socjalnego przy ulicy Staszica. Pomimo starannego wyboru osób którym przyznawane są mieszkania, jak widać nie można być w 100% pewnym, że najemca da gwarancję właściwych zachowań. Pragniemy zwrócić jednak uwagę, że reakcja Miasta oraz jego służb: Zakładu Usług Mieszkaniowych oraz Straży Miejskiej – była natychmiastowa i nieodwołalna. 

Coraz bliżej wspólnej komunikacji międzygminnej

Wielki dzień dla 6 gmin powiatu nowosolskiego. Dziś została podpisana umowa partnerska  Gminy Nowa Sól – Miasto, Otyń, Gminy wiejskiej Nowa Sól,  Kożuchów,  Kolsko  Siedlisko oraz Starostwa Powiatowego.  Dotyczy ona między innymi wspólnej komunikacji międzygminnej, która miałaby zacząć działać już od roku 2018.  Projekt pod nazwą  „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego ”,   ma być realizowany w ramach RPO L 2020. Cała inwestycja dotyczy zakupu floty transportu publicznego (27 autobusów), budowy zajezdni autobusowej (przy południowej obwodnicy miasta), budowie przystanków w  całym subobszarze, budowie centrum przesiadkowego, a także zakupie systemu informacji pasażerskiej.  Umowa partnerska dotyczy także wspólnych działań gmin w celu przygotowania  projektów, które będą ubiegały się o dofinansowanie realizowane w  ramach RPO L 2020, zgłoszonych jako koncepcje do Kontraktu lubuskiego. A są nimi także:  ,, Rowerowa Eko- Pętla  w  Nowosolskim subObszarze Funkcjonalnym” i   ,,Lubuskie Młode i Zdrowe  - rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ gwarancją inkluzji społecznej mieszkańców  Nowosolskiego Obszaru  Funkcjonalnego ” realizowany we  współpracy z Wielospecjalistycznym  Szpitalem  SPZOZ w Nowej Soli.

 

„Przyjazna Komunikacja Publiczna – Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego ” – na jakim jesteśmy etapie:

-zostali wybrani wykonawcy dokumentacji projektowych na:

Przebudowę układu komunikacyjnego ulic Towarowej i Zjednoczenia

Budowę centrum przesiadkowego w Nowej Soli

Przebudoęy dworca  kolejowego w Nowej Soli na potrzeby centrum przesiadkowego

Budowę zajezdni autobusowej

Budowę przystanków w każdej z gmin subObszaru

 

 

Prezydent Wadim Tyszkiewicz odebrał odznakę Ministra Administracji i Cyfryzacji

Prezydent Wadim Tyszkiewicz otrzymał z rąk wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka odznakę honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznaka ta jest zaszczytnym wyróżnieniem i  jest nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności: za działalność w organach, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego. Odznaka ta jest nadawana  także za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie oraz udział w pracach legislacyjnych. Odznaka została przyznana 30 października ubiegłego roku przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta

W ramach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego (NsOF), przystąpiono do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). To dokument opisujący działania zmierzające do m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Celem opracowywanego dokumentu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców NsOF.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli ubiegać się Nowosolskiemu subObszarowi Funkcjonalnemu (jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, mieszkańcom)  o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Dokument wymaga opracowania w pierwszej kolejności bazy danych, która będzie stanowiła podstawę do określenia celów i działań na przyszłość. Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby NsOF w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, zwracamy się z prośbą do mieszkańców
i przedsiębiorców o podanie informacji, które powinny zostać w dokumencie uwzględnione.

W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę, która dostarczy niezbędne dane do określenia diagnozy stanu istniejącego na terenie powiatu nowosolskiego.  Ankietę można dostarczyć mailem na adres Urzędu Miasta/Gminy, bądź przynieść do siedziby Urzędu Miasta/Gminy do dnia 28.01.2016 roku.

Ankieta.doc 35 KB Download Details

Jubileusz pracy dwóch miejskich strażników

Marek Flieger oraz Artur Miler ze Straży Miejskiej obchodzą jubileusz pracy zawodowej. Z tej okazji prezydent  Wadim Tyszkiewicz  wręczył Panom listy  gratulacyjne, w których podziękował za dotychczasową pracę oraz życzył sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. 

baner-parkkrasnala1 gmina krag logo 150 2 odra dla turystow opzl przygarnij
sms2 trojmiasto